II Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego. Powstaje wspólny projekt FarU i Santander Universidades dotyczący przedsiębiorczości. Doceniono artystyczną, naukową, sportową, społeczną działalność społeczności akademickiej największej w północnej Polsce, uczelni

Fot. Kazimierz Netka.

Uczelniane działanie na rzecz Pomorza, na rzecz Polski, na rzecz Europy, na rzecz rozwiązywania problemów świata

Fot. Kazimierz Netka.

Umiesz zadziwić świat swymi dokonaniami dla dobra ludzkości? Przyciągniesz uwagę najróżniejszych środowisk, także instytucji finansowych. Staniesz się wzorem, godnym naśladowania. W Uniwersytecie Gdańskim osoby posiadające takie talenty wyróżniane są różnymi nagrodami podczas Gali Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. 17 stycznia 2024 roku, w samo południe, rozpoczęło się drugie takie wydarzenie. Zaproszenie na tę uroczystość przekazała nam Mgr Magdalena Nieczuja-Goniszewska – rzeczniczka prasowa, kierowniczka Zespołu Prasowego Centrum Komunikacji i Promocji (CKiP) Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorzy: Centrum Aktywności Studentów i Doktorantów, tak napisali:

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie – II Galę Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, organizowaną przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego. Gala odbędzie się 17 stycznia 2024 roku godz. 12.00 na pierwszym piętrze budynku Biblioteki Głównej UG.

Fot. Kazimierz Netka.

 W programie wydarzenia:

 – Wręczenie nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego najlepszym Studentom i Doktorantom, co stanowi wyjątkową okazję do uhonorowania wybitnych osiągnięć akademickich.

– Nadanie nagrody im. Prof. Tadeusza Dmochowskiego, stanowiącą szczególne wyróżnienie dla osób, które wniosły istotny wkład w wsparcie dla aktywności studenckiej bądź doktoranckiej na naszej uczelni.

– Wręczenie nagród Santandera, co stanowi dowód uznania dla osób, które wykazują się wyjątkowym zaangażowaniem w działalność społeczną i naukową.

– Występ artystyczny przygotowany przez Akademickie Centrum Kultury.

 Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tej wyjątkowej gali, która będzie nie tylko okazją do uhonorowania wybitnych jednostek, ale również do zobaczenia i uczestnictwa w inspirujących momentach – napisali organizatorzy.

– Drodzy goście, Jego Magnificencjo, z ogromną radością chciałbym powitać państwa na drugiej gali aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego – mówił podczas uroczystości Łukasz Bień – Dyrektor Biura CASiD Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

– Dzisiejsze wydarzenie ma szczególne znaczenie. Jest okazją do tego by docenić najbardziej aktywnych studentów i doktorantów. Jest to dopiero druga uroczystość tego rodzaju ale jak się już wpisała się w kalendarz wydarzeń naszej uczelni jako coś wyjątkowego. Pragnę rozpocząć od wyrażenia wdzięczności Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Tylko dzięki wsparciu władz Uczelni możliwa jest imponująca działalność naszych studentów i doktorantów. Dzięki koncepcji Jego Magnificencji  3 lata temu powstało Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, które połączyło kilka funkcjonujących w ramach uczelni jednostek by dać im lepsze możliwości działania na rzecz naszej uczelni i społeczności lokalnych.

Fot. Kazimierz Netka.

Pierwszym dyrektorem centrum był profesor Jacek Taraszkiewicz – osoba niezwykle życzliwa dla studentów, doktorantów. Wciąż brakuje nam jego doświadczenia, wsparcia i otwartości na człowieka, które pozostaje dla nas ciągłą inspiracją. Nasza gala jest świadectwem inkluzywności, dynamiki, które charakteryzują Uniwersytet Gdański. Każdy student, doktorant, znajduje tutaj możliwość realizacji swoich pasji, realizacji ambitnych projektów i dzielenia się wiedzą. To właśnie ta różnorodność pomysłów i otwartość na nowe wyzwania są fundamentem naszej wyjątkowej społeczności akademickiej.

Dzisiejsza gala to także okazja do podziękowań dla każdego kto przyczynił się do rozwoju i promocji naszej społeczności. Wspólnie tworzymy miejsce, które nie tylko kształci ale także inspiruje do poszukiwań nowych, kreatywnych rozwiązań. Aktywności studenckich i doktoranckich by nie było widać bez zaangażowania pracowników naszej uczelni. By docenić tych, którzy szczególnie angażują się w działania na rzecz będąc doktorantów, Jego Magnificencja rektor na wniosek parlamentu studentów i rady doktorantów ustanowił nagrodę imienia profesora Tadeusza Dmochowskiego. Trudno sobie wyobrazić lepszego patrona tej nagrody niż zmarły nie ma 2 lata temu profesor Tadeusz Dmochowski. Ja już wiem kto otrzymał nagrodę w tym roku. Jestem pewien że ci pracownicy w pełni zasługują na to wyróżnienie. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć ale z równym optymizmem spoglądamy w przyszłość. Przed nami jeszcze wiele wyzwań i możliwości, które z pewnością wykorzystamy, działając razem na rzecz naszej uczelni. Jestem przekonany, że nadchodzącym roku kalendarzowym aktywność studentów i doktorantów będzie równie imponująca. Jest ona oczywiście możliwa między innymi dzięki tym wszystkim, którzy są tutaj obecni.

Fot. Kazimierz Netka.

Teraz tu wyczytam wszystkie obecne osoby, wszystkich gości, których zaprosiliśmy w tym przede wszystkim witam rektora Jego Magnificencję profesora Piotra Stepnowskiego, prorektora do spraw studentów i jakości kształcenia profesora Arnolda Kłonczyńskiego, prorektora do spraw współpracy i rozwoju profesor Sylwię Mrozowską. Witam naszych wyjątkowych gości, dzięki którym możemy wynagrodzić studentów wyjątkowymi nagrodami: dyrektora Santander Universidades Wojciecha Leśniewskiego, menedżerkę Placówki Santander Universidades panią Mariolę Piskorską.

Powitani zostali również pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy zaangażują się w aktywizowanie studentów i doktorantów.

– Wielce Szanowni Goście, Drodzy państwo, uczestnicy drugiej już Gali Studentów i Doktorantów. Bardzo się cieszę, że tak licznie uczestniczymy dzisiaj w tym no co tu dużo mówić: święcie studentów i doktorantów – powiedział prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

– Przed chwilą pan dyrektor powiedział o tym, że razem stworzymy miejsce; razem, a zatem działamy wspólnotowo. Faktycznie sformułowanie Wspólnota Akademicka, Społeczność Akademicka nie byłaby pełna gdyby nie uczestnictwo, aktywne uczestnictwo studentów i doktorantów w tym gremium, tym bardziej cieszy iż włączacie się państwo na co dzień nie tylko w proces kształcenia, nie tylko w zdobywanie swoich umiejętności i kompetencji ale także w rozmaite aktywności zarówno związane z kulturą akademicką, sportem czy działalnością społeczną. Ja z roku na rok jestem coraz bardziej zbudowany tym, w jakim stopniu i z jaką pomysłowością włączajcie się państwo właśnie w tworzenie naszej wspólnoty, w budowanie naszego miejsca, naszej uczelni, to w jaki sposób uczelnia jest również postrzegana przez pryzmat waszej działalności. A chyba najlepszym ocenianiem tego faktu jest lista gości, która przed chwilą była wyczytana. Mamy tutaj niemal wszystkie osoby, zajmujące się sprawami studenckimi, opiekujące się studentami, wspomagające państwa na co dzień w procesie kształcenia, w procesie zdobywania wiedzy, stopni naukowych i tytułów zawodowych.

Szanowni państwo, uroczystość szczególna bo dziś chcemy przyznać aż trzy rodzaje wyróżnień. To nagrody rektora ufundowane właśnie za tę nadzwyczajną aktywność państwa studentów i doktorantów; to nagrody specjalne ufundowane przez naszych przyjaciół z Santander – bardzo się cieszymy, że jesteście państwo dzisiaj z nami. Niezmiernie jesteśmy wdzięczni za tę bardzo udaną współpracę i rok do roku wsparcie naszej braci studenckiej, doktoranckiej nagrodami Santander Universidades. My z panem dyrektorem wielokrotnie spotykamy się i dyskutujemy jak jeszcze lepiej i szerzej móc współpracować żeby właśnie najmłodsza część społeczności akademickiej Uniwersytetu odczuwała to wsparcie. No i w końcu nagrody imienia nieodżałowanego dziekana Wydziału Nauk Społecznych Tadeusza Dmochowskiego, przyznawane w dwóch kategoriach: kategorii dla nauczyciela akademickiego, który w sposób najbardziej dobitny według studentów i doktorantów wspierał życie akademickie tej części społeczności akademickiej ale również nagroda w kategorii pracownika administracyjnego obsługi – w języku ustawowym pracownika niebędącego nauczycielem akademickim. To cudownie, że dostrzegają państwo również wsparcie tych osób bo ono jest równie istotne jak te akademickie, te wynikające z kształcenia czy uczenia się.

Szanowni państwo, serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym już teraz. Bardzo się cieszę, że aktywność studencka i doktorancka tak pięknie rozwija się w Uniwersytecie. My nie my jesteśmy tylko po to żeby tworzyć dla państwa ramy i środowisko pracy i współpracy i działania, a państwo jesteście żywym dowodem na to, że potraficie to cudownie wykorzystać. Dziękuję i gratuluję i czekamy na więcej! – powiedział prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

– Bardzo miło państwa widzieć dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy swoją obecnością wspierają studentów i doktorantów w ich codziennej działalności w Uniwersytecie Gdańskim – to jest społeczność licząca 22 000 osób – największa uczelnia w północnej Polsce – to właśnie Uniwersytet Gdański – powiedział prof. Arnold Kłonczyński – prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

– To, że tutaj państwo dzisiaj jesteście wskazuje jak ciężką drogę komisje konkursowe musiały tutaj przebyć i ile pracy wykonać aby najlepszych spośród najlepszych dzisiaj wybrać. Kryteria były bardzo trudne, bardzo ostre, więc tutaj pokłon dla wszystkich, którzy spełnili kryteria i dzisiaj nagrody otrzymają – nagrody w kategorii naukowej, w kategorii osiągnięć sportowych i artystycznych, także za działalność organizacyjną – też ją doceniamy. To bardzo złożona i bardzo rozbudowana forma działalności studenckiej. Miniony rok akademicki był wypełniony wieloma wydarzeniami i w aplikacjach państwa było to bardzo widoczne.

Co jeszcze dla nas jest ważne i co wynika z przejrzenia wszystkich tych ofert konkursowych w nadesłanych aplikacjach, że są działania, które wiążą się z własnym indywidualnym rozwojem w każdym z tych aspektów, o których już mówiliśmy dzisiaj ale także jest to działanie na rzecz Pomorza, na rzecz Polski, na rzecz Europy, na rzecz rozwiązywania problemów świata. Badania naukowe, które są prowadzone przez studentów czy to w kołach naukowych czy indywidualnie również przez doktorantów w ramach ich programów badawczych zmierzających do sfinalizowania w postaci prac doktorskich, to są często bardzo zaawansowane badania prośrodowiskowe badające społeczność naszą tutaj lokalną i nie tylko, różnego rodzaju problemy o charakterze ekonomicznym i społecznym, gospodarczym, językowym; to są badania które przyczyniają się do poprawy naszej wspólnej sytuacji mieszkańców Pomorza, mieszkańców Polski. Dotyczy to również wszystkich, którzy aplikowali w kategorii nauk, w kategorii nagrody rektora w obszarze sportowym czy artystycznym czy organizacyjnym. To są działania, które włączają Uniwersytet Gdański w różne sfery życia publicznego na Pomorzu i nie tylko. Jesteśmy widoczni dzięki temu ale z naszym doświadczeniem wchodzimy w społeczność pomorską, ulepszamy funkcjonowanie bardzo różnych obszarów działań czy to wolontariatu czy działań prospołecznych, środowiskowych czy aktywności kulturalnej; o sukcesach sportowych nie wspomnę bo przecież to także nas łączy i co jest też ważne. W obszarze sportowym wprowadzamy również do naszej społeczności wszystkie te warunki, które wiążą się z likwidowaniem barier, bo przecież sport to także oferta dla wszystkich, oferta wspierająca aktywność ruchową; zachęcamy do działalności sportowej także osoby z niepełnosprawnościami, co również w tych nagrodach tegorocznych będzie widoczne. Cieszę się, że przestrzeń Uniwersytetu Gdańskiego jest właściwym miejscem, które państwo wybraliście i która takie warunki stwarza. Mam nadzieję, że te nasze działania w tym obszarze są dostrzegalne i że razem wspólnie w kolejnym roku akademickim zwiększymy jeszcze tę aktywność i ta przestrzeń taka bardzo symboliczna, przestrzeń Biblioteki Uniwersyteckiej za rok również państwa tutaj powita kolegów, koleżanki, którzy rozpoczną naukę w Uniwersytecie Gdańskim i również wykazywać się takimi osiągnięciami, zechcą dzielić się swoim doświadczeniem i wyłączać do wspólnej pracy na rzecz Uniwersytetu ale przede wszystkim na rzecz naszego środowiska pomorskiego i nie tylko pomorskiego. I za to wszystkim państwu dziękuję jeszcze raz. Kłaniam się głęboko i dziękuję za waszą obecność. Bardzo fajnie was tu widzieć! – zaakcentował prof. Arnold Kłonczyński – prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.

– Dla mnie to przede wszystkim zaszczyt, że mogę dzisiaj tak być z wami – powiedział Wojciech Leśniewski – dyrektor Santander Universidades.

Fot. Kazimierz Netka.

– Dziękuję państwu za tak liczna obecność. My jako Santander Bank Polska już drugi raz wspieramy najlepszych studentów i doktorantów tymi skromnym wyróżnieniami i tymi skromnymi nagrodami, natomiast mamy nadzieję, że zachęcą one pozostałych do zaangażowania co najmniej w tym stopniu, a może i nawet większym ale również państwu pozwolą spojrzeć, że jest to widziane i dostrzegane z zewnątrz naprawdę zarówno przez władze jak i państwa kolegów i koleżanki doceniane.

Drodzy państwo, serdeczne podziękowania po pierwsze dla studentów, doktorantów, którzy wyróżnili się na tym tle i dzisiaj otrzymają od nas nagrody. Po drugie serdeczne podziękowania dla pana rektora, władz rektorskich, dziekańskich oraz całej kadry bo to państwo inspirujecie i stwarzacie przestrzeń młodym ludziom do rozwoju i wychodzenia ze swojej strefy komfortu pokazywania czegoś więcej.

W nawiązaniu do słów pana rektora i naszych dyskusji, mogę zdradzić tylko, że już pracujemy nad wspólnym projektem w ramach FarU odnośnie przedsiębiorczości. Dziękuję panie rektorze za zielone światło, ja jestem takim trochę maniakiem wykorzystywania okazji i jak widzę ciekawe możliwości tym bardziej w ramach trzech uczelni to mówię coś tu trzeba ciekawego stworzyć i projekt już powstaje. Więcej szczegółów mam nadzieję że niebawem. Ze swej strony serdecznie jeszcze raz państwu gratuluję, dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Zachęcam niezmiennie do rozwoju, przekraczania tych swoich granic, barier bo jak widać naprawdę warto. Jest to wszystko dostrzegane doceniane, tak że wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo! – powiedział Wojciech Leśniewski – dyrektor Santander Universidades.

– Jego Magnificencjo, Szanowni Goście, drodzy studenci i doktoranci. Z radością pragnę powitać was na tej wyjątkowej gali poświęconej aktywności wśród studentów i doktorantów – mówił Sebastian Barczak – przewodniczący Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

Fot. Kazimierz Netka.

– Wydarzenie to jest okazją nie tylko do podsumowania naszego wysiłku ale także do celebrowania pasji i zaangażowania, które sprawiają, że nasza społeczność akademicka jest tak wyjątkowa. Jesteście sercem tej uczelni. Wasze inicjatywa, kreatywność i zaangażowanie sprawiają, że Uniwersytet Gdański staje się przestrzenią nie tylko nauki ale również miejscem do wymiany inspiracji, myśli. Kieruję do was słowa uznania za wszelkie projekty, wydarzenia, inicjatywy, które w walnym stopniu przyczyniają się do rozwoju naszej Alma Mater.

Doktoranci! Jesteście przyszłymi liderami nauki, chociaż mając na uwadze to że byłem członkiem komisji, która przydzielała Nagrodę Rektora to jestem w stanie powiedzieć, że tymi liderami już jesteście bo ten poziom był niesłychanie wysoki – tak jak wspomnieli moi poprzednicy. Wasze badania, zdobyte umiejętności, determinacja tworzą fundamenty Uniwersytetu. Dziękuję wam za to, że poświęcacie swój czas na poszerzanie granic wiedzy, inspiruje innych do podążania za wami.

Drodzy laureaci jak również aktywni członkowie akademickiej społeczności! Dzięki wam nasza uczelnia staje się wspólnotą nauki otwartą na nowe pomysły, dialog i współpracę. Raz jeszcze składam wam wszystkim najszczersze gratulacje. Chciałbym żeby ta Gala była okazją nie tylko do świętowania dotychczasowych osiągnięć ale również bodźcem do dalszego rozwoju i mam nadzieję – może inaczej – jestem przekonany, że na pewno to nie jest wasze ostatnie słowo Dziękuję bardzo! – podsumował Sebastian Barczak – przewodniczący Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

– Szanowni Goście! Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie przywitać w imieniu Parlamentu Studentów. Bardzo miło zobaczyć przy takiej przyjemnej okazji jak ta dzisiejsza – powiedział Piotr Patalas – wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

– Szczerze gratuluję wszystkich osiągnięć. Dzisiejsza uroczystość to taka właśnie idealna okazja do tego żeby docenić właśnie te artystyczną, naukową, sportową, społeczną działalność studentów. Bardzo się cieszę, że taka gala już drugi raz ma miejsce. Za chwilę usłyszymy prezentacje jednostek, które zajmują się aktywizowaniem studentów, opiekują się w tych obszarach, w których studenci chcą się realizować.

O tym co robi akurat Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej opowiem za chwilę ale w ostatnich słowach tego teraz mojego przemówienia chciałbym podziękować oczywiście wszystkim pracownikom, wszystkim jednostkom, które opiekują się studentami, które pomagają w realizacji naszych pasji, celów które sobie zakładamy. Na sam koniec chciałem powiedzieć też że nagroda imienia profesora Tadeusza Dmochowskiego za wspieranie aktywności studentów – jak wcześniej wspomniał pan dyrektor Łukasz Bień – została ustanowiona na wniosek właśnie Parlamentu Studentów i Rady Doktorantów. Bardzo się cieszymy, że już drugi raz będziemy mogli tę nagrodę przyznać i wszystkim pracownikom i nauczycielom akademickim i pracownikom niebędącym pracownikami dydaktycznymi serdecznie gratuluję. Dziękuję za całą pomoc i mam nadzieję, że się nie będziecie zmieniać i że dalej będziecie otaczać nas tak wielką opieką. Dziękuję! – mówił Piotr Patalas – wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagroda imienia profesora Tadeusza Dmochowskiego przyznawana jest dla pracowników naukowych oraz administracyjnych którzy wspierają aktywność studentką i doktorancką w Uniwersytecie Gdańskim. Statuetki wręczani panowie rektorzy prof. Piotr Stepnowski oraz prof. Arnold Kłonczyński.

Fot. Kazimierz Netka.

W kategorii Nauczyciel Akademicki nagrodę tę otrzymał doktor Wacław Kulczykowski z Wydziału Historycznego.

Fot. Kazimierz Netka.

W kategorii Pracownik Administracji Nagrodę imienia Profesora Tadeusza Dmochowskiego zdobyła magister Bogumiła Czapiewska z Biura Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Kilkanaście osób otrzymało Stypendia Santandera. Wręczali je prorektor UG prof. Arnold Korczyński oraz Wojciech Leśniewski – dyrektor Santander Universidades.

Fragment aktywności studentów Uniwersytetu Gdańskiego, przestawiła mgr Magdalena Niestoruk z Akademickiego Centrum Kultury „Alternator” UG.

Fot. Kazimierz Netka.

Więcej wiadomości znajduje się na stronie: https://ack.ug.edu.pl/ .

Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia kulturalne w roku 2023 wręczyli rektor prof. Arnold Kłonczyński oraz mgr Magdalena Niestoruk, reprezentująca Akademickiego Centrum Kultury „Alternator”. Nagrodzono ponad 20 osób.

Fot. Kazimierz Netka.

Więcej wiadomości na temat Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się na stronie https://casid.ug.edu.pl/ .

Konkretna wartość dodana

Gala aktywności studenckiej i doktoranckiej pokazuje, że studenci nie tylko skupiają się na nauce, ale również na różnych formach aktywności społecznej – ocenił prof. Marek Grzybowski – prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.

Fot. Kazimierz Netka.

– Co jest dzisiaj podstawą wszelkiej działalności w świecie internetu, portali społecznościowych i rozmawiania ze sobą przez smartfony. Działalność studentów i doktorantów, pozadydaktyczna i nauczycieli akademickich, którzy ich w tym wspierają, daje konkretną wartość dodaną w ich doskonaleniu społecznym, ale także w tym, o czym mówimy w działalności pozadydaktycznej i rozwijaniu umiejętności życia w globalnym świecie i tutaj jest przykład na Uniwersytecie aktywności studentów zgodnie z hasłem: Myśl globalnie, działaj lokalnie.

Kazimierz Netka

proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *