Jak dbać o bezpieczeństwo finansów i danych osobowych – w gminie, w domu, w przedsiębiorstwie. W Gdańsku zainaugurowano ogólnokrajowy cykl konferencji pt. „E-gmina – bezpieczny rozwój”. Organizuje je Fundacja Promocji Gmin Polskich.

Na zdjęciu, od lewej: Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego; Ryszard Jagielski – prezes zarządu Fundacji Promocji Gmin Polskich. Fot. Kazimierz Netka.

Niebezpieczny świat cyfrowy. Przy pomocy internetu można opróżnić cudze nasze konta bankowe, wykraść dane z komputerów, sparaliżować działalność instytucji, przedsiębiorstw, organizacji, państwa. Nawet armia nie jest bezpieczna. Może dojść do tego, że będziemy potrzebowali „armię” specjalistów, do obrony przed hakerami.

Cywilna wojna ze złodziejami cyfrowych zasobów pieniężnych i personalnych.

Jak możemy sami bronić się przed cyberatakami? Jak chronić dane naszych pracowników? Wiedzę na ten temat przekazuje Fundacja Promocji Gmin Polskich, organizując w całym kraju szkoleń, z wybitnymi specjalistami w charakterze wykładowców. 12 marca 2018 roku, zainaugurowany cykl tych szkoleń, w Gdańsku. Tytuł pierwszej konferencji samorządowej brzmiał” „E-gmina – bezpieczny rozwój”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Celem konferencji jest – jak powiedział Ryszard Jagielski – prezes zarządu Fundacji Promocji Gmin Polskich – zaprezentowanie prawnych i finansowych uwarunkowań oraz technologii informatycznych, usług i aplikacji w sieciach łączności elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości jednostek samorządu terytorialnego. W efekcie ma powstać forum wymiany opinii o bezpieczeństwie cyfrowym samorządów. Jednostki samorządu terytorialnego są bowiem – w ogromnej części – dopiero na początku drogi w budowaniu swojego bezpieczeństwa cyfrowego.

W trosce o bezpieczeństwo cyfrowe wyróżnia się Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W dowód uznania, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, został uhonorowany podczas konferencji statuetką – przez Ryszarda Jagielskiego – prezesa Fundacji Promocji Gmin Polskich (FPGP). Trofeum odebrał w imieniu Urzędu Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

O cyberbezpieczeństwie w świetle e-usług w swym wykładzie mówił Marcin Stefański – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Na ilustracji: Slajd z prezentacji, którą przedstawił dyrektor Marcin Stefański. Fot. Kazimierz Netka

Na ochronę danych osobowych, zabezpieczenia przed cyberatakami, na rozwój sieci internetu, potrzebne są pieniądze.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wykład: „Środki unijne wyzwaniem dla samorządów” wygłosiła adwokat Beata Cywińska – ekspert prawa publicznego. Okres programowania 2014-2020 to już jest trzecia perspektywa finansowa od wejścia Polski do UE i najbardziej „bogata”.

Jednak nie można zapomnieć, że to ostatni tak hojny dla Polski budżet.

Od 2004 r. tj. z obu poprzednich perspektyw unijnych samorządy na wszystkich szczeblach pozyskały ponad 115 mld zł.

W latach 2014–2020 środków unijnych będzie jeszcze więcej m.in. właśnie dla samorządów.

Jednak nie uda się ich wydatkować bez zaangażowania samorządów, których aktywność w obecnej perspektywie powinna być o wiele większa niż poprzednio.

Najwięcej środków do tej pory przeznaczono na: budowę dróg lokalnych i regionalnych, gospodarkę wodno – kanalizacyjną, transport miejski, rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich, aktywne wspieranie rynku pracy.

Głównym źródłem finansowania inwestycji samorządowych do 2020 roku będą środki unijne.

Oprócz środków na inwestycje w szeroko pojmowaną infrastrukturę przewidziano także wsparcie dla samych jednostek samorządowych np. w ramach PO WER jest Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, obejmuje wdrażanie w administracji samorządowej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami w obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Kolejny wykład, pt. „Jak przygotować Urząd do wdrożenia RODO w maju 2018? Wskazówki, zagrożenia i rozwiązania.” – przedstawiła Anna Katarzyna Nietyksza – prezes zarządu Cloud Community Europe Polska.

RODO to Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. RODO dotyczy tylko informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi o jakiekolwiek operacje na danych osobowych, przetwarzanych w formie elektronicznej czy papierowej. Rozporządzenie obowiązuje w 28 krajach UE, w tym w Polsce.

Polska znowelizowana ustawa (UODO) daje uprawnienia Urzędowi Ochrony Danych Osobowych (teraz njeszcze GIODO) i określa obowiązki Inspektora Ochrony Danych. Dotkliwe kary będą stosowane od 25 maja 2018 roku – za brak zgłoszenia incydentu lub naruszenie.

RODO to zapewnienie obywatelom prawa dostępu do własnych danych, do przenoszenia danych, do sprzeciwu wobec profilowania, i „prawo do bycia zapomnianym. Zaistnieje bezpośrednia odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane osobowe, nawet za te pochodzące z innych jednostek/firm. Powstaje obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych(ADI) ,w miejsce Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Konieczne jest stworzenie, zarejestrowanie, opublikowanie kodeksu postępowania i zarządzania polityką bezpieczeństwa, przetwarzania danych osobowych, i systemami informatycznym. Powstanie rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, ocena wpływu ochrony danych. Będzie termin 72 godziny na zgłaszanie naruszeń i wycieku danych przez administratora danych. Kary za niedotrzymanie tego obowiązku: do 20 mln euro,4% rocznego obrotu firmy, dla JST kary do wysokości 100 000 złotych.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Krajobraz bezpieczeństwa w polskich sieciach oczami NASK Państwowego Instytutu Badawczego” – to tytuł prezentacji którą przygotowali Sebastian Kondraszuk z Działu CERT POLSKA i Piotr Bisialski z Pionu Projektów Strategicznych NASK Państwowy Instytut Badawczy. Obydwaj panowie omówili też konkretne przypadki ataków hakerskich w Polsce i na świecie.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Bankowość transakcyjna dla JST – Obsługa rozliczeń samorządów, bezpieczeństwo i integracja” – to temat wystąpienia, którego autorami są Rafał Stępień i Tomasz Powroziewicz z Banku Pekao S.A.

 

Fot. Kazimierz Netka

Systemy płatnicze oraz rozliczenia dla jednostek samorządu terytorialnego” przedstawił Wojciech Maślany z HILLTECH M&S S.A.

Przedstawiono też zastosowanie technologii VR/AR w wizualizacjach obszarów gmin i obiektów turystycznych oraz zaawansowane systemy zabezpieczeń w produktach Hyperbook. Informacji na ten temat udzielał m.in. Łukasz Rychły.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na zakończenie reprezentantom gmin i powiatów wręczono statuetki i dyplomy „Lider Innowacji”. Oto tegoroczni Laureaci: miasta: Puck, Rumia, Skarszewy, Gniew, Starogard Gdański, Powiat Golubsko-Dobrzyński, gminy: Chmielno, Sadlinki, Skrwilno, Radomin, Brzuze, Wąpielsk, Lubichowo, Osieczna, Starogard Gdański, Subkowy, Tczew, Chełmno, Stolno, Ryjewo. Nagrodzone zostały samorządy legitymujące się praktycznymi osiągnięciami w rozwijaniu nowoczesnych technologii, podnoszących jakość życia mieszkańców.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *