Jak postępować w sytuacjach niepewności na rynkach finansowych. Jak przewidzieć przyszłość kursów walut.

Na zdjęciu: Jakub Makurat – dyrektor generalny Ebury Polska oraz Marek Świeczkowski – przewodniczący Rady Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe inaugurują spotkanie. Fot. Kazimierz Netka.

Ebury i Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe zaprosili przedsiębiorców na wykłady o walutach i eksporcie.

Sytuacja polityczna, wybory, decyzje rządów mają niebagatelny wpływ na decyzje podejmowane przez przedsiębiorców, zwłaszcza eksporterów. Decyzjom politycznym przyglądają się też gracze giełdowi. W Polsce uwagę przykuła ostatnio zapowiedź, a właściwie już dość skonkretyzowane postanowienie połączenia Orlenu i Lotosu, na razie określona Listem Intencyjnym. Na świecie w najbliższy weekend duże znaczenie będą miały wybory we Włoszech. Już od dawna wpływ na decyzje eksporterów i importerów ma brexit – czyli proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oczywiście wojny, ta na Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie też nie pozostają bez wpływu na gospodarkę świata. Jak w takim zmiennym środowisku się zachowywać?

TO zagadnienia bardzo ważne dla handlu zagranicznego, Eksporterzy oraz importerzy na całym świecie bacznie obserwuj,a tendencje finansowe. Kto może im pomóc?

Są firmy, organizacje, które robią to za darmo. Aż trudno uwierzyć, że tak się dzieje, a jednak…

 

Fot. Kazimierz Netka

Sporą porcję wiedzy na temat sytuacji w handlu zagranicznym przekazali biznesmenom z Pomorza, firma Ebury – biznes bez granic oraz Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe, w Gdyni, 01 marca 2018 roku. Podczas tego spotkania poruszono następujące zagadnienia: czynniki ekonomiczne wpływające na kursy walutowe w 2018 roku; rozliczenia finansowe i ryzyko kursowe w handlu zagranicznym. Mówiono też o tym, jak skutecznie pozyskać dotację na promocję eksportu z projektów IME. Przedstawiono też Akcelerator Eksportu Klastra LTPP. Na powyższe tematy wypowiadali się m.in. Jakub Makurat – dyrektor generalny Ebury Polska oraz Marek Świeczkowski – przewodniczący Rady Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe.

 

Fot. Kazimierz Netka

Spotkanie w Gdyni było już 23 zorganizowane przez Ebury i trzecie w Trójmieście. Miało na celu m.in. ułatwienie biznesmenom zrozumienia, z czego wynika zamieszanie na rynkach walutowych. Dlaczego to zagadnienie jest tak ważne? Bo dla 50 – 60 procent firm zajmujących się wymiana towarową z zagranicą ryzyko kursowe jest kluczowym elementem ich strategii działania.

Podczas spotkania przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: czynniki wpływające na kursy walut; zmiany stóp procentowych; stopy procentowe w Polsce i na świecie; polityka monetarna; niska inflacja w Szwecji i wpływ tego na koronę szwedzka; sytuacja polityczna a kursy walut; lira szwedzka; sytuacja hrywny; sytuacja w Polsce; sentyment i jego wpływ na rynki; kursy walut i ceny surowców, zwłaszcza ropy naftowej; reakcja złotówki na globalne trendy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Co nas czeka w najbliższym czasie? Według Ebury – brytyjskiej firmy, będącej instytucją płatniczą i mającej swój oddział także w Polce, pomagającej wybierać drogi w eksporcie, wpływ na to co się będzie działo, mają także np. decyzje Europejskiego Banku Centralnego Rezerwy Federalne USA.

Czynniki lokalne nadal powinny wspierać złotego. Bardzo dobra sytuacja gospodarek CCE co daje możliwość utrzymania przepływów kapitału i rozwoju gospodarczego. Stabilna sytuacja w Europie zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu aktywności gospodarczej. Dobre są prognozy gospodarcze na lata 2018/19; utrzyma się wysoki poziom konsumpcji, nastąpi poprawa w inwestycjach, a tempo wzrostu gospodarczego wyniesie około 4 procent rocznie. Niski jest poziom bezrobocia, wyższa dynamika płac, przybywa miejsc pracy. Niewiele jest ryzyko przekroczenia krajowego deficytu powyżej 3 procent, mimo że rząd postanowił wesprzeć sprawy socjalne. Przewidywany jest wzrost pozytywnych ocen Polski. Po trudniej sytuacji w 2016 roku, agencje ratingowe przychylniej patrzą na polska scene polityczna i sytuacje gospodarczą w naszym kraju.

 

Fot. Kazimierz Netka

Tak więc, do dzieła, do eksportu. Pomoże w tym Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe. Interesujący jest, realizowany przez ten klaster projekt IME. Czyli: Intermodal, Multimodal, Electricity. Jego celem jest internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe”. IME to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest profesjonalna internacjonalizacja (umiędzynarodowienie) polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra. Za realizację odpowiada Klaster Logistyczno Transportowego Północ-Południe z Gdańska, jedyny w Polsce Krajowy Klaster Kluczowy skupiający firmy, instytucje i ośrodki naukowe z branży TSL, nowych technologii, gospodarki morskiej, elektromobilności.

W ramach projektu można uzyskać nawet 300 000 bezzwrotnego dofinansowanie na: udział w targach i misjach gospodarczych; organizację programów szkoleniowych; współpracę międzynarodową; udział w kongresach, konferencjach, doradztwie związanym ekspansją międzynarodową; na promocję i marketing w ramach inicjatywy klastrowej – napisano na stronie internetowej http://www.klasterlogtrans.pl .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *