Jak zapewnić czystość w stolicy województwa pomorskiego? Do gdańskich szkół wkroczył nowy przedmiot nauczania. Realizowany jest dziesięcioletni program podnoszenia kompetencji ekologicznych. Może warto tę nową dyscyplinę wiedzy wprowadzić również na uczelnie?

Fot. Kazimierz Netka.

Szkolny Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk

Fot. Kazimierz Netka.

Tak szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej, jaką w Gdańsku rozpoczęto w związku z troską o czystość miasta, chyba nie było od dawna. W przekazywanie wiedzy na temat potrzeby segregacji odpadów, odzyskiwania surowców, zaangażowani zostali nie tylko nauczyciele w tym dyrekcje szkół, ale również reprezentanci różnych instytucji. Z odzysku śmieci uczyniono w Gdańsku sztukę! Prawdziwy spektakl wystawiany jest w Teatrze Miniatura.

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach dotychczasowych przedsięwzięć poinformowano 22 czerwca 2022 roku, podczas konferencji w Wozowni Artyleryjskiej, w Sali im. Strakowskiego, na gdańskiej Górze Gradowej. O nowym kierunku nauczania mówili m.in.: Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych; Olga Goitowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego; Anna Dulas-Morawska – zastępca dyrektora Centrum Hevelianum ds. programowych; Małgorzata Zamorska-Misztal – prezes zarządu Fundacji Generacja; Katarzyna Mejna – p.o. kierowniczki Działu Marketingu, rzecznik prasowy Centrum Hewelianum; Dorota Michałka-Urbaniak – główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, współautorka programu.

Fot. Kazimierz Netka.

Spotkanie prowadził Cyprian Maciejewski – współautor programu:

Fot. Kazimierz Netka.

Oto informacja, który otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Kilkanaście tysięcy uczniów rocznie będzie szkolonych w ramach nowej odsłony programu Czyste Miasto Gdańsk

Gdańsk rozwija edukację na niespotykaną w Polsce skalę w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami i zapobiegania ich powstawaniu. Zaprezentowany oficjalnie Szkolny Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk przewiduje masowe szkolenia od zerówek do drugich klas ponadpodstawowych. Dzięki temu dany rocznik dzieci zostanie docelowo przeprowadzony przez dziesięcioletni program podnoszenia kompetencji ekologicznych.

– To pakiet zajęć w placówkach oraz wyjazdowych, które w przystępny i obrazowy sposób pokażą dzieciom i młodzieży jak na co dzień postępować, aby wytwarzać mniej odpadów, których z roku na rok powstają coraz większe ilości, jak właściwie segregować odpady, jeśli już powstaną oraz to, że odpowiedzialne postępowanie z odpadami ma sens. Wraz z naszymi partnerami zbudowaliśmy kręgosłup programu docelowego. Takie rozwiązanie pozwoli szkolić kilkanaście tysięcy uczniów rocznie, a przede wszystkim realizować to systemowo na przestrzeni lat – wyjaśnia Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych:

Fot. Kazimierz Netka.

Dotychczas w ramach Programu Czyste Miasto Gdańsk przeszkolono ponad 12 000 dzieci z tzw. zerówek oraz drugich klas podstawowych. Od marca trwa pilotaż dla klas 4 i 6, wdrażany wspólnie z Hevelianum (zajęcia odbywają się w Domu Zdrojowym w Gdańsku Brzeżnie).

Fot. Kazimierz Netka.

Intencją było zapewnienie kontynuacji tych działań dla starszych roczników oraz – tym samym – rozwijaniem ich kompetencji ekologicznych. Obserwacje wskazywały, iż największym problemem jest utrzymanie ciągłości procesu edukacji odpadowej oraz skuteczne utrwalanie proekologicznych nawyków.

– Młodzi ludzie często wchodzą w dorosłe życie niedostatecznie ukształtowani w tym aspekcie. Kompleksowa edukacja odpadowa, jaką wdrażamy nie funkcjonuje w szkolnej podstawie programowej. Problemem polskiej edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest jej wycinkowość. Skupianie się na fragmentach systemu, np. na zasadach segregacji. Potrzebny jest pogłębiony proces edukacji tworzący logiczną całość. Od kwestii postaw konsumpcyjnych aż po metody końcowego zagospodarowania odpadów i ich wpływu na środowisko. I Gdańsk podejmuje to wyzwanie – zapewnia Olga Goitowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

Gdańsk jako pierwszy buduje to wieloetapowo i z wieloletnią perspektywą. Jest to pewnego rodzaju długofalowy eksperyment edukacyjny, który powinien stać się stałym elementem edukacyjnym dla młodego pokolenia gdańszczan. Znajomość zasad segregacji odpadów i stosowanie ich na co dzień to nasze minimum, od którego należy zacząć. Jednak w świecie konsumpcjonizmu i wygodnego życia to już zdecydowanie za mało. Odpowiedzialne postępowanie ukierunkowane na ochronę środowiska i naturalnych zasobów to przede wszystkim świadome zakupy, zapobieganie powstawaniu odpadów i minimalizowanie ich wytwarzania, oddawanie niepotrzebnych rzeczy potrzebującym, ponowne wykorzystanie, naprawianie, właściwe przekazywanie do zagospodarowania odpadów nietypowych i wiele innych postaw, których warto uczyć od najmłodszych lat.

Fot. Kazimierz Netka.

Osią programu jest stworzenie tzw. bramek edukacyjnych, przez które będą przechodzili uczniowie podczas nauki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program zakłada lekcje na poziomie oddziałów przedszkolnych „0” oraz klas: II, IV, VI i VIII, a także klas drugich szkół ponadpodstawowych. Lekcje będą prowadzone w interesujący sposób przez wyszkolonych edukatorów, zgodnie ze specjalnie przygotowanymi do tego celu scenariuszami, a poruszane tematy i stopień trudności prowadzonych lekcji będą dostosowane do wieku uczestników. Dopełnieniem będą wizyty studyjne w Zakładzie Utylizacyjnym dla klas 8 szkół podstawowych oraz w Porcie Czystej Energii (Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w klasie 2 szkoły ponadpodstawowej.

Fot. Kazimierz Netka.

Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk finansowany jest z opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Szkoły zainteresowane uczestnictwem powinny kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego – poinformował Cyprian Maciejewski z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Oto dokument przedstawiający zakres programu:

czyste_miasto_gdansk_program_edukacyjny

Fot. Kazimierz Netka.

Gdański dziesięcioletni program podnoszenia kompetencji ekologicznych, ma też swą część artystyczną. Sztuka dotycząca tego zagadnienia, wystawiana jest w Teatrze Miniatura w Gdańsku. W ramach uzupełnienia pierwszego poziomu edukacyjnego powstał plenerowy spektakl gdańskiego Teatru Miniatura pt. „Kierunek Ziemia”.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.