Jest inicjatywa powołania Izby Dziennikarzy Polskich. 27 września, 2018 roku, w Krynicy Morskiej, padła propozycja utworzenia takiej instytucji. Inicjatorką jest pani mecenas Hanna Durka. W maju 2016 roku, podczas zjazdu dziennikarzy w Ciechocinku, red. Marek Traczyk zainicjował tworzenie Polskiej Izby Mediów. 

Na zdjęciu, od lewej: red. Jerzy Michał Jakobsche; mecenas Hanna Durka; red. Irena Hamerska; red. Wojciech Choina. Fot. Kazimierz Netka.

Dziennikarze chcą być bardziej niezależni.

Ograniczana jest możliwość działań dziennikarzy w parlamencie. Samorządy nie chcą udzielać informacji mediom. Prasa, radio, telewizja, internet, mogą mieć znacznie większy wpływ na stanowienie prawa – krajowego i lokalnego. Niestety, dziennikarzom brakuje siły przebicia. Istnieją stowarzyszenia dziennikarskie, ale one też nie mają wpływu na coraz silniejszą władzę polityków. To się jednak może zmienić, jeśli świat mediów zjednoczy swe siły i utworzy swój samorząd (gospodarczy), taki jaki mają np. adwokaci, inżynierowie budownictwa, architekci, pielęgniarki i położne, radcowie prawni.

Ważne wydarzenie w jednoczeniu dziennikarzy miało miejsce akurat w 100-lecie nadania praw miejskich Ciechocinkowi, podczas XII Kongresu Polskich Mediów. Wówczas, dziennikarze i wydawcy utworzyli swą niezależną organizację biznesową. W obecności około setki przedstawicieli redakcji środków masowego przekazu z całego kraju, reprezentantów kultury, biznesu, władz samorządowych, w sobotę, 14 maja 2016 roku w Ciechocinku, ogłoszono utworzenie Polskiej Izby Mediów.

Teraz, mamy kolejną inicjatywę w dążeniach do wzmocnienia środowiska dziennikarskiego. Zrodził się pomysł utworzenia Izby Dziennikarzy – na wzór izb wspomnianych już radców prawnych, adwokatów. W dniach 26-27 września 2018 roku, w Krynicy Morskiej, w ośrodku wypoczynkowym Neptun, na Mierzei Wiślanej, w województwie pomorskim odbyły się warsztaty dziennikarskie pt. „Możliwości udziału organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń dziennikarskich w procesie stanowienia prawa”. Jest to część dużego, unijnego projektu szkoleniowego, realizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP – Oddział Warszawski i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy dziennikarzy i związkowców w zakresie obowiązującego prawa, nabycie umiejętności konsultacyjnych oraz podniesienie kompetencji eksperckich. Spotkanie w Krynicy Morskiej zainaugurowało cykl kilku takich seminariów, w innych częściach Polski.

 

Fot. Kazimierz Netka

27 września 2018 roku, drugiego dnia wspomnianych warsztatów, zrodziła się inicjatywa utworzenia Izby Dziennikarzy Polskich (albo Krajowej Izby Dziennikarzy, czy też takiej instytucji o innej nazwie). Pomysłodawczynią, jest pani mecenas Hanna Durka – radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Hanna Durka i Jacek Petri w Szczecinie. Pani mecenas zainspirowała zebranych w Krynicy Morskiej, w Ośrodku Neptun reprezentantów prasy, radia, telewizji internetu do działań w tym kierunku. Wydarzenie to miało miejsce niemal dokładnie o godzinie 12, czyli w samo południe – 27 września 2018 roku. Zgromadzeni w Krynicy Morskiej dziennikarze powołali grupę, która będzie rozwijać ten pomysł. W owej grupie inicjatywnej znaleźli się: mecenas Hanna Durka ze Szczecina, red. Irena Hamerska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej; red. Jerzy Michał Jakobsche – wiceprzewodniczący-skarbnik Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej z Warszawy; red. Wojciech Choina – dziennikarz z Warszawy.

Mecenas Hanna Durka przedstawiła zakres działań, które należy podjąć, by rozpocząć tworzenie izby dziennikarzy. Za wzór innych samorządów gospodarczych, przynależność dziennikarzy do Izby miałaby być obowiązkowa, choć już teraz można być pewnym, że część przedstawicieli tego zawodu do Izby nie wstąpi, ale kto wie. Przynależność do dziennikarskiego samorządu gospodarczego wiązałaby się z koniecznością uiszczania składek. Niektóre środowiska płacą nawet 100 złotych miesięcznie od osoby, za przynależność do swej Izby.

Niezmiernie trudną do pokonania barierą będzie doprowadzenie do uchwalenia przez parlament odpowiedniej ustawy.

Przed grupą inicjatywną jest więc wiele pracy. I nie może ona pozostać w takim składzie. Konieczne jest przystąpienie do tego przedsięwzięcia reprezentantów różnych organizacji dziennikarskich, przede wszystkim np. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej; Stowarzyszenia Krajowy Klub Reportażu; Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS; Stowarzyszenia Polskich Mediów; Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy; Stowarzyszenia Gazet Lokalnych; Stowarzyszenia Prasy Lokalnej; związków zawodowych dziennikarzy oraz wielu innych związków i organizacji dziennikarskich.

Na zdjęciu: Red. Marek Traczyk (z mikrofonem) w Ciechocinku, w 2016 roku. Fot. Kazimierz Netka

Warto skorzystać z doświadczeń, jakie ma red. Marek Traczyk – prezes zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej, prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów, twórca Polskiej Izby Mediów. Może trzeba połączyć te dwie inicjatywy, a także inne podobne, jeśli istnieją.

 

Zainicjowany w Krynicy Morskiej pomysł utworzenia Izby Dziennikarzy Polskich 9 Krajowej Izby dziennikarzy lub izby o innej nazwie) będzie omawiany podczas kolejnych spotkań, organizowanych w ramach unijnego projektu pt. „Możliwości udziału organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń dziennikarskich w procesie stanowienia prawa”. Jak poinformowała red. Irena Hamerska – koordynator projektu ze strony Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP), kolejne spotkania zaplanowano w następujących miejscowościach i terminach: w Sarbinowie – OW Jawor (17-18.X i 26-27.X.2018); w Warszawie – Hotel ZNP – LOGOS (14-15.XI i 23-24.XI.2018); w Wiśle – OW Ogrodzisko (6-7.III i 15-16.III.2019); w Krynicy Zdrój – OW Jagiellonka (20-21.III i 29-30.III. 2019 r.). Opracowane zostaną – adresowane do władz państwowych – rekomendacje w zakresie zmiany prawa polskiego dotyczącego mediów oraz poprawy zakresu i form współdziałania organizacji pozarządowych (NGO) i gremiów ustawodawczych w procesie stanowienia prawa. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.