„JKB. Jan Krzysztof Bielecki” – źródło wiadomości o tym, jak udało się nam przejść ze stanu komunizmu do gospodarki wolnorynkowej. Spotkanie literackie w Nadbałtyckim Centrum Kultury – premiera książki o premierze Janie Krzysztofie Bieleckim

Fot. Kazimierz Netka.

Człowiek, który połączył dwie epoki

Fot. Kazimierz Netka.

Premier Jan Krzysztof Bielecki – jakim jest? Czego dokonał? – można było dowiedzieć się w sobotę, 23 marca 2024 roku w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, a także spotkać się tym jednym z najwybitniejszych polskich mężów stany. Kto nie mógł przybyć, dowie się wszystkiego z cennej publikacji pt. „JKB. Jan Krzysztof Bielecki”, przygotowanej przez Wydawnictwo Region, autorstwa red. Macieja Głogowskiego, przy wsparciu Pracodawców Pomorza, których prezydentem jest dr Zbigniew Canowiecki.

Fot. Kazimierz Netka.

Oto informacja, która przekazał nam w lutym właściciel Wydawnictwa Region, dr Jarosław Ellwart:

Wydawnictwo Region jest na końcu prac związanych z wydaniem kolejnej publikacji z serii wydawniczej „Wybitni Pomorzanie” o panu premierze Janie Krzysztofie Bieleckim. Książka ta będzie obszernym wywiadem-rzeką, który przeprowadził związany z Radiem TOK FM red. Maciej Głogowski. Treść rozmowy uzupełniają zdjęcia i materiały ikonograficzne związane z działalnością publiczną bohatera oraz krótkie wspomnienia osób, z którymi Jan Krzysztof Bielecki współpracował na niwie społecznej, gospodarczej i politycznej, w tym m.in. z Lechem Wałęsą. Bogdanem Borusewiczem, Januszem Lewandowskim, Henryką Bochniarz, Krzysztofem Kilianem i Markiem Piechockim. Wstęp do książki napisał prof. Antoni Dudek, który wygłosi również laudację podczas premierowej promocji książki, na którą już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam.

Fot. Kazimierz Netka.

Skorzystaliśmy z tego zaproszenia, zachęcani również przez dr. Zbigniewa Canowieckiego – prezydenta Pracodawców Pomorza.

– Szanowni państwo, mam niezwykłą przyjemność przywitać państwa w imieniu gospodarza tego miejsca, dyrektora Larryego Ugwu – dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, instytucji kultury samorządu województwa pomorskiego – mówiła pani, prowadząca uroczysty wieczór.

Fot. Kazimierz Netka.

– Witam państwa również w imieniu prezesa, właściciela wydawnictwa Region, doktora Jarosława Ellwarta.

Fot. Kazimierz Netka.

Proszę państwa, spotykamy się dzisiaj tutaj z okazji promocji książki pod tytułem „JKB – Jan Krzysztof Bielecki”. Witam autora wywiadu – rzeki pana redaktora Macieja Głogowskiego, witam bohatera książki pana premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, witam autora wstępu do tej książki – profesora Antoniego Dudka, witam panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz – prezydent miasta Gdańska, która objęła patronatem honorowym publikację o premierze Bieleckim.

Fot. Kazimierz Netka.

Powitali zostali też m.in.: Władysław Zawistowski – dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, reprezentującego marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka, który również objął patronatem honorowym wydanie tej książki. Powitani zostali też wszyscy zgromadzeni goście, posłowie, senatorowie, europosłowie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, przyjaciele, znajomi, współpracownicy i sympatycy premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego.

Fot. Kazimierz Netka.

– Dzień dobry państwu, cieszę się, że tak licznie państwo przybyli na dzisiejszą naszą promocję, na to spotkanie. Blisko ćwierć wieku temu, związana z Gdańskiem dziennikarka, pedagog, recenzentka pani Barbara Kanold podjęła próbę przedstawiania szerszej publiczności sylwetek znanych gdańszczan związanych przede wszystkim ze środowiskiem, artystycznym – przypomniał dr Jarosław Ellwart – prezes Wydawnictwa Region.

Fot. Kazimierz Netka.

– Powstawały kolejne książki, prezentujące wywiady – rzeki i tak narodziła się seria: Znani Gdańszczanie.

Patronat nad tą serią sprawuje prezydent miasta Gdańska, a wśród kilkunastu tomów ukazały się wywiady między innymi ze Stanisławem Michalskim, z Janiną Jarzynówną-Sobczak, z Andrzejem Januszajtisem, z Andrzejem Perepeczko i z Konstantym Andrzejem Kulką.

Fot. Kazimierz Netka.

Ostatnim tomem, który przygotowaliśmy w 2021 roku, był tom poświęcony pni Barbarze. Wspólnie z panem prezydentem Zbigniewem Canowieckim, który przez lata wspierał panią Barbarę Kanold, podjęliśmy decyzję że warto kontynuować jej dzieło, a może nawet nieco rozszerzyć troszeczkę jego formułę, tak, żeby prezentować szerszej publiczności nie tylko gdańszczan, ale także mieszkańców Pomorza.

Fot. Kazimierz Netka.

W ubiegłym roku, mniej więcej o tej samej porze, tutaj prezentowaliśmy pierwszy tom tej nowej serii, której autorem był pan redaktor Mariusz Szmidka, tom poświęcony autorskiej parze Halinie Winiarskiej i Jerzemu Kiszkisowi.

Fot. Kazimierz Netka.

Cieszę się, że udało nam się doprowadzić do kolejnej premiery i zaprezentować teraz książkę o kolejnym wybitnym Pomorzaninie, człowieku polityki, o panu premierze Janie Krzysztofie Bieleckim. Mam nadzieję, że dla państwa ta książka będzie okazją do tego, żeby spojrzeć inaczej na naszego bohatera, na polską rzeczywistość – powiedział prezes Jarosław Ellwart.

Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Antoni Dudek – historyk politolog, publicysta profesor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Profesor Antoni Dudek zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski oraz jej współczesnym systemem politycznym – poinformowała pani prowadząca spotkanie. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów poświęconych przede wszystkim historii najnowszej.

Fot. Kazimierz Netka.

Oto fragment wykładu prof. Antoniego Dudka:

Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tej uroczystości, dlatego że ja zawsze namawiam osoby ważne dla Polski, żeby zostawiały po sobie takie ważne świadectwa jak ta książka, której dzisiaj promocji jesteśmy uczestnikami. Dlaczego? Bo to jest ważne dla przyszłych pokoleń, nie tylko dla historyków, ale też ważne dla tych, którzy będą się kiedyś zastanawiali jak narodziła się III Rzeczpospolita, bo bohater dzisiejszego naszego spotkania jest człowiekiem, który biograficznie łączy dwie epoki i o tym też będziemy dzisiaj dyskutować:

Fot. Kazimierz Netka.

epokę PRL-u i wychodzenia z epoki PRL-u w epokę III Rzeczpospolitej, ale w szczególności ten moment historyczny, w którym tak naprawdę będzie jego nazwisko notowane w przyszłości, to jest moment narodzin III Rzeczypospolitej: to jest rok 1991, w którym przyszło mu stać na czele polskiego rządu i to był rok często szczególny zwłaszcza dla ludzi młodszych. Dzisiaj ten rok wydaje się mniej istotny, gdzieś między rokiem bieżącym a 1989, bo zawsze się mówi o 1989 – komunizm się skończył, nagle wszystko się narodziło i wszystko już było inaczej po roku 1980, ale właśnie jest tak, że jak się przyjrzy temu głębiej, to widać bardzo wyraźnie jak ważny jest właśnie rok 1991.

Dlaczego? Otóż z kilku powodów. Po pierwsze dlatego i to jest powód najważniejszy: to właśnie w tym roku, w moim przekonaniu, został rozstrzygnięty najistotniejszy dylemat, który stał przed rodzącą się Polską niepodległą – dylemat geopolityczny. Mianowicie, myśmy wtedy wykonali zasadniczy krok w ucieczce ze wschodu na zachód. Oczywiście, pewne elementy tego były już wcześniej, to się kontynuowało także później, ale rok 1991 jest absolutnie krytyczny. Dlaczego? Ano za sprawą takich wydarzeń jak likwidacja Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a zarazem niedopuszczenie do tego, – choć takie projekty były – i to jest osobista zasługa także właśnie bohatera naszego dzisiejszego spotkania pana premiera Bieleckiego – że nie udało się utworzyć tak zwanego neoRWPG, bo takie pomysły były, co może by nie przekreśliłoby ale utrudniłoby ten proces przechodzenia ze wschodu na zachód. To było porozumienie pomiędzy ówczesnym premierem i właśnie panem premierem Bieleckim i jest czymś, co można powiedzieć przesądziło i później mamy ten kolejny krok – mamy ten dramatyczny moment puczu Janajewa, kiedy się wydawało, że to wszystko może się cofnąć i mamy to wydarzenie, które pan premier wykorzystuje, zeby postawić po raz pierwszy publicznie we wrześniu 1991 roku, podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych kwestię członkostwa Polski i innych krajów Europy środkowowschodniej w Pakcie Północnoatlantyckim.

To są absolutnie przełomowe wydarzenia i one są ważne jak widzimy, właśnie z dzisiejszej perspektywy, z perspektywy wydarzeń ostatnich zwłaszcza dwóch czy trzech lat.

Ale to nie jest tylko kwestia geopolityczna, bo oczywiście ona jest najważniejsza ale jest to też kwestia transformacji gospodarki….

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *