Jubileuszowy certyfikat EMAS dla PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże. To nagroda Komisji Europejskiej. Rejestracja w systemie EMAS oznacza pełną transparentność w obszarze oddziaływania na środowisko

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła jest prekursorem wdrażania EMAS – Systemu Ekozarządzania i Audytu – w Polsce

Komisja Europejska wyróżniła PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże z Grupy PGE jubileuszowym certyfikatem EMAS. To szczególne wyróżnienie otrzymało jedynie dziesięć najdłużej działających organizacji zarejestrowanych w ogólnoeuropejskim systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 26 października w gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z udziałem Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – poinformowała Agnieszka Dietrich – rzecznik prasowy PGE Energia Ciepła.​

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła.

EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. Rejestracja w systemie EMAS oznacza pełną transparentność w obszarze oddziaływania na środowisko, która ułatwia prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Jubileuszowy certyfikat EMAS_2021 II

– PGE Energia Ciepła prowadzi działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wyróżnienie jubileuszowym certyfikatem EMAS jest wyrazem tego, że nasze zaangażowanie na rzecz poprawy jakości powietrza jest dostrzeżone i docenione – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – EMAS to dla PGE Energia Ciepła prestiż bycia w gronie firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Mamy ogromną satysfakcję, że jesteśmy prekursorem systemu EMAS w Polsce. Jesteśmy także członkiem wspierającym Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000, dzięki czemu bierzemy udział w wymianie dobrych praktyk z innymi organizacjami zarejestrowanymi w systemie EMAS – dodał Przemysław Kołodziejak.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże co roku przedstawia dowody skutecznego funkcjonowania oraz utrzymania i doskonalenia tego systemu zarządzania. W 2020 roku przestrzeganie niezbędnych wymogów rozporządzenia EMAS zostało potwierdzone przez zewnętrznego audytora, który przeanalizował i pozytywnie zweryfikował działalność PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże. Jednym z wymagań EMAS jest publikacja Deklaracji Środowiskowej – dokumentu, który w sposób transparentny i wiarygodny przedstawia oddziaływanie organizacji na środowisko. Każdego roku dokument ten jest weryfikowany przez jednostkę akredytowaną, a następnie powszechnie udostępniany.

O spółce – Polityki i Certyfikaty (pgeenergiaciepla.pl)

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 GWt i mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 672 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych – poinformowała Agnieszka Dietrich – rzecznik prasowy PGE Energia Ciepła.

W Polsce krajowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS – EcoManagement and Audit Scheme) tworzą: minister właściwy do spraw klimatu, jako organ prowadzący politykę w zakresie rozwoju systemu oraz współpracujący z organami Unii Europejskiej w tym zakresie; Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; Polskie Centrum Akredytacji, jako organ akredytujący – napisano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/emas. Warto tam zajrzeć.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.