Już jest prawie pewne, że w Gdańsku powstanie spalarnia odpadów.  Początkowo zakładano, że będzie ona służyła całemu województwu pomorskiemu, czyli 123 gminom. Teraz okazuje się, że chce z niej korzystać zaledwie 40 samorządów.

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji dotyczącej finansowania budowy spalarni odpadów w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Dofinansowanie unijne dla spalarni odpadów w Gdańsku.

O szczegółach poinformowały nas Iwona Bolt – rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz Alicja Bittner – inspektor w Referacie Prasowym Kancelarii Prezydenta Gdańska, w swym komunikacie podając też wypowiedzi:

Wniosek Zakładu Utylizacyjnego o dofinansowanie z funduszy europejskich budowy w Gdańsku zakładu termicznego przekształcania odpadów uzyskał pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Równocześnie Sąd Okręgowy w Gdańsku potwierdził wynik przetargu, którego efektem było wybranie na wykonawcę spalarni konsorcjum włosko – francuskiego. Początek roku przyniósł też przełom w negocjacjach z samorządami. Uchwały o przekazywaniu odpadów podjęło już 31 gmin.

– Nasz wniosek o uzyskanie funduszy europejskich dla spalarni został pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zarekomendowany Ministerstwu Środowiska. Kolejny, formalny krok to wydanie na tej podstawie przez Ministerstwo decyzji o podpisaniu umowy na dofinansowanie – wyjaśnia Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zakład Utylizacyjny ubiega się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 68 procent wartości inwestycji. Równolegle Zakład przejdzie kontrolę (tzw. „uprzednią”) Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), która jest wymagana prawem dla inwestycji o wartości powyżej 20 mln euro dofinansowywanych z funduszy europejskich. Wszystkie potrzebne dokumenty zostały już złożone w UZP.

Gwarancja strumienia odpadów

Spośród 40 gmin potencjalnie biorących udział w projekcie, 31 podjęło już uchwały wyrażające wolę podpisania porozumienia międzygminnego z gminą Miasto Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez 25 lat frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych. Trwają rozmowy z pozostałymi gminami.

– O tym, że mamy zapewniony strumień odpadów dla spalarni informowaliśmy już kilkakrotnie. Wcześniej gwarancją były porozumienia zawarte z trzema Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Kolejnym potwierdzeniem są uchwały podejmowane teraz przez poszczególne gminy uczestniczące w projekcie. Pozytywny odzew ze strony naszych partnerów z samorządów gminnych pokazuje, że uznają oni projekt za korzystne dla siebie rozwiązanie na wiele lat – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

Potwierdzony wynik przetargu

16 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku odrzucił skargę koncernu EEW na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej utrzymujący w mocy wybór konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru na wykonawcę gdańskiej spalarni. Oznacza to finalne sądowe potwierdzenie decyzji o wyborze wykonawcy, jaką podjął Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Obecnie Zakład Utylizacyjny przygotowuje się do podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Wygraliśmy obie toczące się przed sądem sprawy sądowe. Sąd potwierdził wszystkie nasze dotychczasowe decyzje, których efektem było wybranie konsorcjum włosko – francuskiego. Przed nami otwarta droga do podpisania umowy z wykonawcą, co uczynimy niezwłocznie po zakończeniu kontroli UZP – komentuje Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Reprezentowany przez spółkę ITPOK Gdańsk niemiecki koncern EEW dwukrotnie odwoływał się do sądu od decyzji Krajowej Izby Odwoławczej. Pierwsza skarga dotyczyła decyzji KIO o unieważnieniu dokonanego przez Zakład Utylizacyjny pierwotnego wyboru wykonawcy spalarni i odrzucenie oferty ITPOK Gdańsk. W listopadzie ubiegłego roku sąd okręgowy w Gdańsku oddalił tę skargę, tym samym potwierdzając skuteczność finalnego wyboru dokonanego przez Zakład Utylizacyjny.

Druga skarga ITPOK Gdańsk do sądu dotyczyła wyroku KIO z października 2017 r., który oddalał wniosek tej spółki o unieważnienie wyboru konkurencyjnego wykonawcy. Sąd okręgowy w Gdańsku również i tę skargę odrzucił.

Zakład termicznego przekształcania odpadów powstanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Instalacja będzie przetwarzała do 160 tys. ton odpadów wysokoenergetycznych rocznie. Zgodnie z założeniami, bieżący rok będzie poświęcony na zaprojektowanie instalacji, a jej budowa przewidziana jest na lata 2019 – 2020 – wynika z informacji, które przekazały nam Iwona Bolt – rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz Alicja Bittner – inspektor w Referacie Prasowym Kancelarii Prezydenta Gdańska.

Koszt projektowania i budowy planowany jest na 440 milionów złotych. Unijna dotacja ma wynieść 320 milionów złotych. Gdańsk, ze swego budżetu będzie musiał wyłożyć około 2 procent kosztów projektowania i budowy spalarni. Resztę pokryje pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ponad 100 milionów złotych.

Najprawdopodobniej mieszkańcy będą musieli płacić więcej za odbieranie od nich odpadów. Ile – to zależy od ceny, jaka dostawcy odpadów nadających si,e do spalenia będą płacić za ich odbiór. Gdyby ta cena wynosiła 300 złotych za ton,e, wtedy wzrost ceny za odbiór śmieci z mieszkań wyniósłby 9 groszy na metr kwadratowy mieszkania. Wiadomo jednak, że cena ta będzie znacznie niższa. Niewykluczone, że gminy, m.in. Sopot i Gdynia, które nie zdecydowały się do tej pory na przekazywanie odpadów do spalenia w Gdańsku, zawrą z Zakładem Utylizacyjnym stosowne umowy.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *