Już w piątek, 2 czerwca 2023 roku – święto współtwórców silnej i pięknej Polski: Gala Pracodawców Pomorza. Ta coroczna uroczystość posiada unikatową oprawę artystyczną. Przeznaczona jest dla biznesmenów, przedsiębiorców, dających zatrudnienie, sprawiających, że wyniki badań naukowych trafiają do codziennego wykorzystania i ułatwiają nam życie

Źródło ilustracji: Stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza.

Pracodawcy Pomorza budują nowoczesną, potężną polską gospodarkę; wspierają kulturę, medycynę, naukę; dbają o społeczną odpowiedzialność biznesu

Złoty Oxer, Primum Cooperatio, Porta In Posterum; Negotium Pro Cultura – co te słowa oznaczają? To nazwy Nagród Specjalnych, którymi uhonorowani zostaną pomorscy pracodawcy, najbardziej zasłużeni dla rozwoju Polski, Europy, świata. Ponadto zostaną wręczone statuetki: Pomorski Pracodawca Roku. Temu poświęcone będzie wielkie święto w najbliższy piątek, 2 czerwca 2023 roku, wieczorem, w Gdańsku: Gala Pracodawców Pomorza. Gościny udzieli Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Doroczna Gala Pracodawców Pomorza jest największą i wyjątkową imprezą pomorskiego środowiska gospodarczego organizowaną przez „Pracodawców Pomorza”, podczas której wręczane są statuetki Pomorski Pracodawca RokuKonkurs kierowany jest do pomorskich firm mających znaczący udział w rozwoju gospodarczym kraju i regionu, których działania upowszechniają praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu, będąc przy tym organizatorami miejsc pracy przyjaznych pracownikom.

Nagradzani przedsiębiorcy to tacy, którzy zdobyli silną pozycję rynkową uzyskując jednocześnie dobre wyniki gospodarcze i w codziennej działalności przestrzegają zasad  etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu zapewniając pracownikom możliwości rozwoju i samorealizacji. Gala jest stałym elementem corocznego kalendarza spotkań środowiska gospodarczego z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych oraz świata nauki i kultury. Podczas Gali zostaną wręczone też nagrody specjalne przyznawane przez  „Pracodawców Pomorza” w tym m.in.:

Złoty Oxer – nagroda przyznawana wyjątkowym przedsiębiorcom, którzy budując od podstaw swoją firmę, kierowali się wizją rozwojową i  konsekwencją w realizacji przyjętych celów strategicznych.

Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza, czyli „Nade Wszystko Współpraca” – nagroda przyznawana dla naukowca, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca środowiska naukowego z gospodarką.

Negotium Pro Cultura czyli „Biznes dla Kultury” – dla przedsiębiorcy, który udowodnił, że można skutecznie promować oraz wspierać kulturę i sztukę.

Statuetkę „Porta In Posterum” czyli „Brama Do Przyszłości” otrzyma podmiot wspierający wzrost gospodarczy regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim m.in. poprzez pozyskiwanie inwestycji oraz pomoc i doradztwo inwestorom, komercjalizację terenów inwestycyjnych, organizację inkubatorów przedsiębiorczości, parków przemysłowo-technologicznych, logistycznych i biurowych, pomoc we wdrażaniu innowacji i patentów oraz finansowaniu inwestycji rozwojowych.

Oto program Gali Pracodawców Pomorza 2023:

Część oficjalna, Gdańsk AmberExpo

– Otwarcie – Prezydent Pracodawców Pomorza, dr Zbigniew Canowiecki;

– Koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją prof. Wojciecha Rajskiego;

– Wręczenie statuetek Pomorski Pracodawca Roku, w kategoriach: przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników; przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 250 pracowników; przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 50 pracowników; przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników.

– Wręczenie Nagród Specjalnych: Pracodawca Roku Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot; Złoty Oxer; Primum Cooperatio; Porta In Posterum; Negotium Pro Cultura.

– Zapraszamy serdecznie do zgłaszania uczestnictwa w Gali Pracodawców Pomorza w 2023. Koszt jednoosobowego zaproszenia wynosi 480 zł (netto). Zachęcamy do zapraszania do swoich stolików także Państwa kontrahentów, współpracowników oraz przedstawicieli organów i instytucji, z którymi Państwo współpracują – proponują Pracodawcy Pomorza.

Zgłoś się już dziś! LINK DO ZGŁOSZEŃ ONLINE

Galę organizują Pracodawcy Pomorza, działający od 1991 roku jako jedna z największych i najstarszych regionalnych organizacji pracodawców. Blisko 1000 firm zrzeszonych w tym stowarzyszeniu, daje zatrudnienie prawie 100 000 osób.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *