Kierunek Norwegia. Biznes nad Fiordami – jak zacząć?  Pomorski Broker Eksportowy podpowiada, jak wejść na rynek najbardziej północnego państwa na Półwyspie Skandynawskim. To stabilne miejsce do sprzedaży polskich towarów i usług.

Fot. Kazimierz Netka.

Królestwo, w którym opodatkowane są napiwki, a polskie firmy mogą delegować doń pracowników z Ukrainy.

W eksporcie z Polski do Norwegii, teraz jednym z najcenniejszych naszych atutów, jest wiedza fachowa. Nasi specjaliści są tam mile widziani na przykład przy budowie statków. Rzecz w tym, by owa wiedza pozostawała w Polsce, a we fiordach pływały statki (także na prąd) wyprodukowane w Polsce, a w sklepach np. w Oslo były sprzedawane towary z naszego kraju. Co trzeba zrobić, by Norwegowie chętnie kupowali wyroby z Polski oraz korzystali z naszych usług? O tym była mowa podczas seminarium pt. „Kierunek Norwegia. Biznes nad fiordami – jak zacząć?” zorganizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy. Zainteresowanych zaprosiła na to spotkanie Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (RIGP). Oprawę organizacyjną seminarium zapewniła Karolina Musielewicz – kierownik projektów w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza.

 

Fot. Kazimierz Netka

Biorąc w tym spotkaniu udział można było dowiedzieć się m.in. jak podbić serca skandynawskich klientów; jak poruszać się w przepisach i zasadach odnośnie delegowania, zatrudniania czy kosztów pracownika; jak prowadzić działania na platformie zamówień publicznych nabywców dla Twoich towarów i usług. Tę wiedzę można było uzyskać za darmo. Wystarczyło się zarejestrować na seminarium i przyjść. Spotkanie trwało kilka godzin i w tak krótkim czasie nie da się wszystkiego powiedzieć. Seminarium było jednak bardo dobrym wprowadzeniem w problematykę handlu zagranicznego między Polską i Norwegią, a właściwie głównie dotyczyło eksportu z Polski do Królestwa Norwegii (kraj ten jest monarchią). Przekazywaniu takiej wiedzy poświęcono właśnie program o nazwie: Pomorski Broker Eksportowy. Co ma do zaoferowania PBE mówił Piotr Maksyś – Broker Eksportowy z Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Pomorski Broker Eksportowy – kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” to projekt wspierający aktywność firm za granicą. Powstał z inicjatywy pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu,  jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. Terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Każda z instytucji odpowiada za realizację konkretnych działań zaplanowanych w  projekcie. Pomorski Broker Eksportowy będzie realizowany do 2023 roku. Ma pomagać mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP), posiadającym siedzibę w województwie pomorskim, nastawionym na rozpoczęcie działań eksportowych,  rozwój działalności eksportowej oraz zdobywanie nowych rynków. Najważniejsze cele PBE to: zwiększenie liczby pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych; wzmocnienie marki pomorskich (polskich) firm; poszukiwanie atrakcyjnych  rynków eksportowych dla  pomorskich firm; zwiększenie udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie.

 

Fot. Kazimierz Netka

W ramach projektu: Pomorski Broker Eksportowy organizowane są misje zagraniczne, a także wyjazdy na targi w innych krajach. Seminaria s a tak organizowane, by odbywały się przed tymi wyjazdami i przygotowywały zainteresowanych do wizyt za granicą. PBE oferuje też znaczące wsparcie finansowe. Można te z skorzystać z usług brokera zagranicznego – mówił Piotr Maksyś. Już można składać wnioski o wsparcie ze strony Brokera zagranicznego. Zajmuje się tym Agencja Rozwoju Pomorza. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie internetowej brokereksportowy.pl .

 

Fot. Kazimierz Netka

O kontraktach i rodzajach działalności w Norwegii, o delegowaniu, zatrudnianiu pracowników i o związanych z tym kosztami, a także o działaniach na platformie zamówień publicznych mówiły Magdalena Polakowska i Barbara Cecylia Liwo z Polish Connection.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oprócz wiedzy przekazanej bezpośrednio uczestnikom seminarium, panie reprezentantki Polish Connection zaopatrzyły obecnych w informacje na piśmie, m.in. w broszurę pt. „Connected to Norway”, a także w magazyn dla polskiego przedsiębiorcy i pracownika w Norwegii pt. „Polish Connection”. W tych publikacjach jest wiele interesujących wiadomości, np. o tym, że pracodawca będzie musiał raportować napiwki pracowników. Jest bowiem zobowiązany do zgłoszenia, odliczenia od podatku i zapłacenia podatku AGA (norweski ZUS pracodawcy) od napiwków, które pracownicy otrzymują od klientów. Dotyczy to zarówno napiwków w gotówce jak i wypłacanych kartami.

 

Fot. Kazimierz Netka

Okazuje się, że polskie firmy, zatrudniające pracowników z Ukrainy, mogą wysyłać ich do realizacji kontraktów w Norwegii. Na jakich zasadach? O tym można przeczytać w „Polish Connection”. Tam też są zawarte informacja na temat minimalnych stawek za godzinę pracy w Norwegii.

Kazimierz Netka

Czytaj również na stronie: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *