Komisja Europejska i Kampania Przeciw Homofobii zapraszają na seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii.

Fot. Kazimierz Netka.

Każdy inny – wszyscy równi

17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii. Dzień ten ustanowiono na pamiątkę wykreślenia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób przez Światową Organizację Zdrowia.

W tym dniu Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zaprasza na seminarium z udziałem Szabolcsa Schmidta z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów oraz przedstawicieli Kampanii Przeciw Homofobii. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie tegoroczna edycja Tęczowej Mapy Europy – corocznego raportu współfinansowanego przez Unię Europejską, przygotowanego przez ILGA Europa – który prezentuje dane dot. równouprawnienia osób LGBTI w Europie – wynika z informacji, które przekazał nam Piotr Świtalski – kierownik Wydziału Prasowego Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce.

Czas: 17 maja 2019 r. (piątek), godz. 9:30. Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, Warszawa.

Program:

·         9.30 -9.45  Szabolcs Schmidt, DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów KEPrawa osób LGBTI w Unii Europejskiej – działania Komisji Europejskiej

·         9.45-10.20           Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii – Prezentacja Tęczowej Mapy Europy 2019

·         10.20-10.45        Dyskusja z publicznością

 Europa równych obywateli

Artykuł 2 Traktat o Unii Europejskiej mówi, że: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”

Dyskryminacja osób LGBTI jest sprzeczna z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, która od lat wspiera prawo do równego traktowania mieszkańców wspólnoty, niezależnie od ich orientacji seksualnej.

Badania EUROSTATU wskazują, że Europejczycy o orientacji innej niż heteroseksualna mogą czuć się zagrożeni w przestrzeni publicznej, także w miejscu pracy czy szkole. 47% respondentów LGBTI w UE i aż 57% w Polsce doświadczyło dyskryminacji lub zastraszania. Osoby LGBTI spotykają się z dyskryminacją w dostępie do opieki zdrowotnej, podczas ubiegania się o prawne uznanie ich płci w dokumentach urzędowych, czy też w codziennym życiu.

 Tęczowa Mapa Europy 2019

Tęczowa Mapa Europy ILGA Europe mierzy poziom równouprawnienia w sześciu obszarach: 1. równość i zakaz dyskryminacji, 2. rodzina, 3. wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji, 4. przestępstwa z nienawiści, 5. uzgadnianie płci i integralność cielesna, 6. prawo do azylu. Ranking nie jest badaniem opinii publicznej – jego wynik bazuje na analizie prawodawstwa obowiązującego w poszczególnych krajach.

Tegoroczna edycja Mapy wskazuje, że Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w rankingu badającym poziom równouprawniania osób LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych). Na 100 możliwych punktów Polska uzyskała 18.  Z publikowanego co roku, przy okazji obchodzonego 17 maja Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, zestawienia dowiadujemy się m.in., w których krajach obowiązują przepisy umożliwiające formalizację związków jednopłciowych, gdzie organizowanie marszów równości spotyka się z represjami i gdzie osoby LGBTI mogą liczyć na ochronę prawną przed przemocą.

Więcej informacji nt. działań KE w zakresie polityki równości UE: Arkusz informacyjny/factsheet ; Prezentacja Powerpoint ; Roczny raport KE 2018 poświęcony działaniom na rzecz równości LGBTI ; Obchody Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii w 2018 r. ; Interaktywna Tęczowa Mapa Europyzachęca Piotr Świtalski – kierownik Wydziału Prasowego Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *