Konkurs genealogiczny dla gdańskiej młodzieży. Pokaż, jak wspaniałych masz przodków…

Na ilustracji: Realizatorzy i patroni konkursu genealogicznego.

XIII Miejski Konkurs „MOJA POMORSKA RODZINA”

Realizatorzy konkursu pragną zachęcić młodzież szkolną do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Konkurs ma też na celu utrwalenie pamięci o poprzednich pokoleniach – informuje pomysłodawca, Krzysztof Kowalkowski.

Prace przyjmowane są w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI, uczniowie VII klasy szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach w każdej grupie wiekowej: drzewo genealogiczne lub korzenie rodziny, album rodzinny oraz prezentacja multimedialna. Szczegóły dotyczące konkursu, wykonania prac konkursowych zostały określone w Regulaminie, który jest opublikowany na stronach organizatorów: www.kaszubi.pl, www.sp27gdansk.pl

Prace konkursowe należy składać w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku-Wrzeszczu ul. Srebrniki 10 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -15.00 (tel. 58 550 76 70). Termin składania prac upływa 20 kwietnia 2018 r. Prace z jednej szkoły należy składać razem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Szkoły biorące udział w konkursie zostaną powiadomione o terminie oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu oraz terminie wręczenia nagród i zorganizowania wystawy najlepszych prac (wstępny termin 25 maja 2018 r.).

– Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w konkursie, a nauczycieli do podjęcia się roli opiekunów uczniów przygotowujących prace do konkursu – zachęca Krzysztof Kowalkowski.

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU „MOJA POMORSKA RODZINA”
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Gdańska. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdańsk przy współudziale Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział Gdańsk, Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Fundacji im. Stanisława Flisa Archiwa Pomorskie.
Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Konkurs pozwoli także na utrwalenie pamięci o przodkach oraz zaprezentowanie ich historii w szerszym gronie.
I. Zasady uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych – klasy IV do VII, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Gdańska.
2. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:
kategoria I – drzewo genealogiczne lub korzenie rodziny
kategoria II – album „Historia mojej rodziny”
kategoria III – prezentacja multimedialna (do wyboru pokaz slajdów, film, animacja, strona internetowa lub blog).
3. Uczestnicy konkursu z ubiegłych lat mogą wziąć udział w konkursie, jednak w innej kategorii niż startowali.
4. Finał konkursu poprzedzają eliminacje przeprowadzone w macierzystej szkole.
5. Powołana przez dyrektora szkoły Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do etapu finałowego tylko te prace, które zajęły po trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii.
Tak wybrane prace szkoła przekazuje do organizatora wraz z pismem przewodnim zawierającym spis prac, nazwiska autorów, nazwiska opiekunów wraz z telefonami lub adresami mailowymi.
6. Powołane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdańsk jury konkursu może na wniosek komisji szkolnej zwiększyć liczbę prac zakwalifikowanych do finału. O przyjęciu dodatkowych prac decyduje jury.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz udostępnienie i opublikowanie pracy.
II. Wymogi jakie powinny spełniać prace konkursowe.
1. Schemat przedstawiający drzewo genealogiczne oraz korzenie rodziny – wywód przodków przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Arkusz pokazujący drzewo i korzenie nie może być mniejszy od formatu A2 (420×594) i nie większy od formatu A-0 (841 x 1189).
3. Opracowanie drzewa genealogicznego i korzeni rodziny powinno zawierać historię minimum czterech pokoleń wstecz, licząc jako pierwsze pokolenie autora opracowania.
4. Album „Historia mojej rodziny” powinien przedstawiać historię rodziny bądź wybranych jej członków wzbogaconą o zdjęcia, dokumenty lub inne pamiątki rodzinne wraz z ich opisem.
5. W celu zabezpieczenia pamiątek rodzinnych przed ich utratą zaleca się zamieszczanie zdjęć i dokumentów skanowanych lub kserowanych. Mogą być dostarczone również na płytach CD.
6. Prace multimedialne w formie pokazu slajdów, filmu czy animacji powinny być dostarczone na płycie CD, DVD lub pendrivie. Natomiast linki do prac opublikowanych w sieci internetowej (strona internetowa, blog) należy przesłać na adres mailowy organizatorów.
7. Każda praca musi być opisana (imię i nazwisko uczestnika, jego numer telefonu lub adres e-mail, kategoria pracy, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna).
III. Ocena prac i nagrody.
1. Nagrody przyznawane są w trzech grupach wiekowych:
a) uczniowie szkoły podstawowej kl. IV – VI
b) uczniowie VII klasy szkoły podstawowej i gimnazjum
c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
oraz w trzech kategoriach:
a) kategoria I – drzewo genealogiczne lub korzenie rodziny
b) kategoria II – album „Historia mojej rodziny”
c) kategoria III – prezentacja multimedialna.
2. Przy ocenie pracy jury bierze pod uwagę liczbę pokoleń, wykorzystane materiały i źródła, a w szczególności pamiętniki i kroniki rodzinne, załączone kopie dokumentów urodzeń, ślubów, zgonów czy też innych wydarzeń rodzinnych, zdjęcia poszczególnych osób, kreatywność i walory artystyczne.
3. Jury dopuszcza nieprzyznanie nagrody I, II lub III lub też przyznanie więcej niż jednej nagrody w danej kategorii. Dopuszcza się także przyznanie wyróżnień. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.
4. Protokół jury zostanie opublikowany na stronach internetowych organizatorów.
5. Prace zostaną publicznie udostępnione w formie wystawy, w internecie, a także w publikacjach prasowych. Sposób udostępnienia zostanie wybrany przez jury zależnie od pozyskanych możliwości oraz poziomu konkursu.
IV. Sprawy organizacyjne.
1. Prace konkursowe należy składać w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 27 ul. Srebrniki 10 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -15.00 (tel. 58 550 76 70) .
2. Termin składania prac upływa 20 kwietnia 2018 r. Prace z jednej szkoły należy składać razem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
3. Szkoły biorące udział w konkursie zostaną powiadomione o terminie oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu oraz terminie wręczenia nagród i zorganizowania wystawy najlepszych prac (wstępny termin 25 maja 2018 r.).
4. Po zamknięciu wystawy pokonkursowej uczestnicy są zobowiązani do odebrania prac w terminie uzgodnionym z organizatorem wystawy.
Wszelkich informacji i wyjaśnień w imieniu organizatora udziela Krzysztof Kowalkowski e-mail: zkpgdansk@wp.pl , lub Joanna Niwińska ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku e-mail: joannaniwinska@sp27gdansk.pl , (telefon 506 380 999).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *