Konkurs: Lodołamacze 2016. Chłodne okowy trzeba kruszyć nawet latem…

Zgłoś do nagrody firmę, osobę, organizację, instytucję, zatrudniającą osoby z niepełnosprawnościami.

Jak ważne jest kruszenie lodów – najlepiej wiedzą ludzie mieszkający nad dużymi rzekami. Jeśli tej skorupy zniewalającej nurt się nie rozdrobni – może dojść do niekorzystnych zjawisk. Na Wiśle, Odrze powstają zatory i spiętrzone rzeki podtopią ludziom domostwa.

2016_ambasadorTakże w naszym życiu codziennym, w biznesie, czy administracji, warto takie zabiegi uwalniania nurtów, przeprowadzać. A przykładem może by konkurs pt. Lodołamacze”, organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) oraz Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON.

image003– Nadpływają Lodołamacze, przełamujemy lody do połowy sierpnia – informuje Anna Węgrzynowicz – rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Wielki francuski pisarz Honoré de Balzac stwierdził, że „obojętność jest jak lód polarny na biegunach: zabija wszystko” – uzasadnia, zachęcając do działań.

– To właśnie obojętności  rzuciliśmy rękawicę 11 lat temu, gdy Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON postanowiła przeprowadzić pierwszy konkurs LODOŁAMACZE – informuje Anna Węgrzynowicz.

2016_kapitulaIdeą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

IMG_2311W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest o ponad połowę mniejszy niż w pozostałych państwach Unii Europejskiej.  Praca jest dla osoby niepełnosprawnej drogą do rehabilitacji społecznej i zawodowej. Niestety osoby niepełnosprawne w naszym kraju mają duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia.  Pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych ponieważ boją się częstych zwolnień lekarskich, generowania wysokich kosztów zatrudnienia, dostosowywania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Istotą Kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

IMG_6356Konkurs od początku swojego istnienia spotkał się z ciepłym i pozytywnym przyjęciem zarówno społeczeństwa jak i mediów. Konkurs cieszy się też stałym wsparciem lokalnych i krajowych władz. Od pierwszej edycji Patronem Honorowym Konkursu jest Małżonka Prezydenta RP. Ambasadorem Konkursu Lodołamacze 2016 została  Pani Basia Trzetrzelewska. Cieszy rosnące grono osób wspierających naszą inicjatywę, gdyż wierzymy, że nośnikiem każdej idei jest człowiek. Nawet najwznioślejsze hasła pozostaną martwe, jeżeli zabraknie ludzi gotowych wcielić je w czyn.

image004

Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas działania są właściwe i przynoszą pozytywne efekty – do kolejnych edycji Konkursu przystępuje coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji. Oznacza to, że problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych jest bliska coraz większemu gronu pracodawców.

IMG_2263Do 15 sierpnia przedłużony został termin zbierania zgłoszeń do Konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze. Przypomnijmy: Konkurs ma na celu promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się w trzech kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy oraz instytucja. Kapituła przyznaje również dwa dodatkowe wyróżnienia: Lodołamacza Specjalnego i Super Lodołamacza, czyli dla firmy i instytucji szczególnie zaangażowanej w pomoc  osobom niepełnosprawnym – informuje Anna Węgrzynowicz – rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać na adres: lodolamacze@popon.pl .

Pomorscy Lodołamacze 2010Gala Ogólnopolska odbędzie się 29 września o godzinie 15:00 w Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat Honorowy objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda. Podczas Gali wystąpią między innymi: Grupa MoCarta, Leszek Możdżer. Galę poprowadzi Anna Popek.

Nie dopuśćmy do tego, by nasze przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, zostały skute „lodem”. Zadbajmy o kruszenie tych okowów, zatroszczmy się o naszych przyjaciół, o koleżanki oraz kolegów, potrzebujących wsparcia. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie internetowej: http://lodolamacze.info.pl/ .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *