KRUS inicjuje nowe rodzaje wzmacniania zdrowia rolników. Bezpieczna i zdrowa wieś. Od końca maja zaczynają się turnusy rehabilitacyjne dla właścicieli i pracowników gospodarstw po covid-19

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji.

Nowe wsparcie dla rolników na 30-lecie istnienia KRUS

Pandemia koronawirusa zbiera śmiertelne żniwo także tam, gdzie co roku, latem odbywają się prawdziwe, zdrowe żniwa. Chodzi o tereny rolnicze. Udzielanie pomocy ludziom pracującym w rolnictwie jest bardzo ważne między innymi dla mieszkańców miast. Od tego zależeć może, czy surowce do produkcji żywności będzie pod dostatkiem i jakie ukształtują się ceny, np. mięsa, ziaren itp. Im miej będzie tych produktów, tym zrobi się drożej, bo np. wyższe mogą stać się koszty produkcji.

O nowościach, jakie ma Kasa Rolniczego Ubezpieczenia, mówiono 12 maja 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podczas konferencji prasowej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obchodzi swe 30-lecie. Jednak, pierwsze świadczenia dla pracowników rolnictwa były już dużo wcześniej. Z całego tego okresu KRUS teraz czerpie doświadczenia w udzielaniu pomocy ubezpieczonym i świadczeniobiorcom – poinformowano podczas konferencji. KRUS realizuje profesjonalnie i efektywnie swe zadania, wynikające z ustawy. Byłoby to niemożliwe, gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników – mówiła prezes KRUS, Aleksandra Hadzik. Pani prezes podkreśliła też znaczenie wsparcia jakie KRUS uzyskuje od środowisk rolniczych, reprezentowanych w Radzie Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Podkreśliła, że jako prezes dba o to, by KRUS służyła wszystkim ubezpieczonym i świadczeniobiorcom. KRUS obejmuje rolników ubezpieczeniem emerytalno – rentowym, ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim. Dzięki temu systemowi rolnicy otrzymują emerytury oraz renty, a także świadczenia w razie wypadku lub choroby. KRUS pomaga także w innych nietypowych sytuacjach, np. udzielając wsparcia w związku z epidemią koronawirusa. Bezpieczeństwo rolników jest bardzo ważne i dlatego KRUS edukuje, wspiera i pokazuje, jak eliminować zagrożenia przy pracy w gospodarstwach rolnych. Efektem tych działań prewencyjnych jest prawie 80-procentowy spadek w ciągu 30 lat liczby zgłaszanych wypadków przy pracy. Jeśli rolnik ubezpieczony w KRUS ulegnie wypadkowi, który czasowo wyłączy go z możliwości pracy na roli, to KRUS zajmuje się rehabilitacją poszkodowanego, w jednym z sześciu Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS. W 2019 roku w tych centrach objęto rehabilitacją leczniczą prawie 360 000 rolników.

Struktura KRUS to sieć placówek w całym kraju. Składa się z centrali oraz 16 oddziałów regionalnych i 256 placówek terenowych. KRUS obsługuje blisko 2,3 mln ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Dbając o bezpieczeństwo rolników, KRUS każdego roku przeprowadza kilkanaście tysięcy działań prewencyjnych. W 2019 roku było 16 000 takich działań, a uczestniczyło w nich ponad 600 000 osób.

O szczegółach informuje na swej stronie internetowej Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

12 maja br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandry Hadzik poświęcona działaniom KRUS na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa rolników.

– Praca rolnika, praca osób na roli jest trudna i wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Często wykonywana jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wymaga wsparcia na wielu płaszczyznach i jednym z takich obszarów, w których staramy się wspierać rolników jest wsparcie rolniczego ubezpieczenia społecznego, a instytucją, dzięki której to wsparcie udaje się realizować jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. KRUS nieprzerwanie od 30 lat służy polskim rolnikom – to dzięki tej instytucji emerytury, renty, świadczenia wypadkowe, macierzyńskie, chorobowe, ale także możliwość rehabilitacji leczniczej stały się wreszcie udziałem rolników – powiedział minister Grzegorz Puda na początku konferencji, podkreślając rolę, jaką odgrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce.

Podczas konferencji Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik, przedstawiła nowe rozwiązania w zakresie e-usług dla rolników oraz rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19. Pośród tych propozycji są:

1. Portal eKRUS – bezkosztowe rozwiązanie dla ubezpieczonych w Kasie, dające dostęp m.in. do spersonalizowanych danych o przebiegu ubezpieczenia, informacji o zbliżających się terminach płatności i wysokości składek. Z konta eKRUS rolnik może także samodzielnie pobierać elektroniczne zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie. Na przełomie II i III kwartału tego roku, rolnicy posiadający konto na eKRUS będą mogli wygenerować e-zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co umożliwi im, bez potrzeby wizyty w KRUS, pobranie zaświadczenia, które następnie może być przedłożone np. w banku;

2. E-zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej – nowe rozwiązanie KRUS na platformie ePUAP, umożliwiające rolnikowi zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy;

3. Automatyzacja pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego – interfejs do rejestru urzędów stanu cywilnego, dzięki któremu KRUS będzie mógł pozyskiwać elektroniczne akty urodzenia, ślubu oraz zgonu podczas rozpatrywania wniosków rolników. Zdejmie to z interesantów obowiązek osobistego dostarczenia oryginałów dokumentów do placówek Kasy, np. w sytuacji ubiegania się o zasiłek pogrzebowy;

4. Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19 – nowy profil rehabilitacji ogólnoustrojowej. Rehabilitacja prowadzona będzie w trybie stacjonarnym w zakładach rehabilitacji leczniczej KRUS, na 21-dniowych turnusach, od końca maja br. Turnusy te będą odbywały się w Szklarskiej Porębie i w Jedlcu.

Nowy profil rehabilitacyjny KRUS to odpowiedź na aktualne potrzeby zdrowotne rolników, dlatego też Kasa postanowiła jak najszybciej uruchomić rehabilitację ogólnoustrojową dla tych, u których występują pocovidowe problemy zdrowotne. Mam nadzieję, że rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS pomoże rolnikom w powrocie do formy oraz pełnej aktywności zawodowej – dodała Prezes Hadzik.

Oto link do zapisu konferencji na kanale YouTube MRiRW:

 https://www.youtube.com/watch?v=TtlPInAIRIQ 

O wypadek na wsi, w gospodarstwach rolnych, nietrudno. Nawet na dużych farmach nie ma służb bhp – bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotna jest więc edukacja. Realizowana jest ona nie tylko przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Włączają się w te działania także inspektorzy Państwowa Inspekcja Pracy. Nauczanie realizowane jest już od najmłodszego pokolenia. Przez dzieci różne instytucje usiłują dotrzeć do świadomości dorosłych. W województwie pomorskim na pochwałę zasługuje, przeprowadzany od lat konkurs plastyczny pt. „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”. Głównymi organizatorami tej rywalizacji są: Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Gdański Ogród Zoologiczny. Wsparcia udziela Pomorski Kurator Oświaty.

Pamiętajmy jednak, że wypadek to nie zrządzenie losu. Nawet Opatrzność nam nie pomoże, jeśli będziemy lekceważyć zasady bezpieczeństwa pracy.

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *