Lew z bursztynu zbieranego na plaży ma być maskotką – symbolem Gdańska jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Znamy zarys planu pracy pomorskich wolontariuszy na ten rok; przedstawiony został podczas spotkania plenarnego gdańskich NGO

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Pomorski wolontariat ma zostać znacząco wzmocniony i rozwinięty. Tak wynika z programu działań, który przedstawili Monika Popow oraz Dawid Jastrzębski

Bez nas (miasto) nie działa – pod takim hasłem Gdańsk pełni funkcję Europejskiej Stolicy Wolontariatu w 2022 roku. Maskotką symbolem ma być figura lwa. Taka propozycja padła w sobotę, 5 lutego 2022 roku, podczas spotkania plenarnego gdańskich NGO 2022, w sobotę, 5 lutego 2022 roku. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć zdalnie w tym wydarzeniu.

Przedstawiono szczegółowy program działań na cały rok. Gdańsk chce wnieść dużo nowych pomysłów do wolontariatu europejskiego, włączyć w te bezinteresowne działania jak najwięcej osób.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Gdańsk jako Europejska Stolica Wolontariatu 2022 to finał tego, co przez prawie 30 lat Gdańsk robił w sprawie rozwoju tej bezinteresownej, dobroczynnej działalności ludzi w różnym wieku. Uczestnicy spotkania opowiedzieli, jak przygotowywano się, jak tworzono w Gdańsku wolontariat na europejskim poziomie i co chcą zrobić. Powstanie m.in. Gdański Fundusz Ekologiczny. Latem odbędzie się pierwszy pomorski kampus wolontariacki; przewidziana jest Godzina dla Gdańska. Przy Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022 ma powstać największe partnerstwo – na rzecz rozwoju wolontariatu w Gdańsku. Założony zostanie Ogród Społeczny Europejskiej Stolicy Wolontariatu – na Skwerze Gdańskich Wolontariuszy. Będą certyfikaty umiejętności zawodowych dla wolontariuszy.

W wydarzeniu, zorganizowanym online i transmitowanym za pośrednictwem programu – aplikacji Microsoft Teams, uczestniczyło około setki osób.

– Tegoroczne spotkanie plenarne będzie poświęcone włączeniu organizacji pozarządowych w działania związane z Europejską Stolicą Wolontariatu 2022 oraz zapewnianiu przez nie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zadaniach realizowanych ze środków publicznych – napisały w zaproszeniu Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska oraz Beata Matyjaszczyk – przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych (NGO). – Rok 2022 dla Miasta Gdańska i osób angażujących się społecznie na rzecz dobra miasta i jego mieszkańców – wolontariuszy, to rok szczególny. Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu. Mamy świadomość, że bez wolontariuszy – bez nas – miasto nie działa. Mamy nadzieję, że będzie to okres jeszcze szerszego zaangażowania się w wolontariat mieszkańców Gdańska.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Plenarne spotkanie gdańskich NGO odbyło się w trybie online, 5 lutego 2022 roku, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć zdalnie w tym wydarzeniu.

Uczestnicy zostali powitani przez przewodniczącą Beatę Matyjaszczyk oraz prezydent miasta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz, a także zastępczynię prezydenta miasta Gdańska ds. rozwoju i równego traktowania – Monikę Chabior.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Istotną częścią tego wydarzenia była prezentacja możliwości zaangażowania się gdańskich organizacji pozarządowych (NGO) w rozwój wolontariatu w Gdańsku, a zwłaszcza w realizację planów i celów Gdańska jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Mówili o tym Monika Popow – koordynatorka ds. Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022 oraz Dawid Jastrzębski – prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Wsparcia udzielił m.in. podharcmistrz Mateusz Okła – komendant Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście. Oto zapis z tej części spotkania:

Będziemy mówili o tym co ma się stać w Gdańsku gdy będzie pełnił funkcję Europejskiej Stolicy Wolontariatu (ESW) 2022, dlaczego stał się Europejską Stolicą Wolontariatu i co chcielibyśmy przez ten rok osiągnąć – mówili Monika Popow – pełnomocniczka prezydent Gdańska ds. Europejskiej Stolicy Wolontariatu (ESW) oraz Dawid Jastrzębski – prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu (RCW) w Gdańsku.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

– Pani prezydent na początku powiedziała, że dzięki trzeciemu sektorowi, dziki wam, Gdańsk ten tytuł dostał – stwierdziła Monika Popow. Jesteśmy tutaj wspólnie, bo wspólnie tymi działaniami kierujemy i wspólnie będziemy się dzisiaj zachęcać do współpracy i włączeniem się do Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Całe swe życie działałam w trzecim sektorze, od 3 tygodni w Urzędzie Miejskim Gdańska, z wielką przyjemnością będę te dwa światy łączyć by trzeci sektor był w jak największym stopniu w te obchody włączony. Podzieliliśmy się z Dawidem prezentacją. Zaczniemy od tego, co jest dla nas w Europejskiej Stolicy Wolontariatu istotne. Potem opowiemy o konkretnych działaniach i w jaki sposób w Europejską Stolicę Wolontariatu możecie się włączyć.

To nasza identyfikacja. Cały rok wspólnie tworzymy Europejską Stolicę Wolontariatu i zachęcamy, zapraszamy gdańskich społeczników, społeczniczki żeby stali się twarzami Europejskie Stolicy Wolontariatu, więc dziękuję, że się włączyliście.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Co jest dla was istotne i do czego was zapraszamy?

Do obchodów Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk przygotowuje się już od dłuższego czasu. Przez cały zeszły rok trwały spotkania, konsultacje jak również prace Rady do spraw Rozwoju Wolontariatu i w ten sposób wypracowany został program jak również nasze hasło „Bez nas nie działa”, które mówi o tym, że wolontariuszki, wolontariusze, organizacje są w bardzo wielu aspektach, obszarach życia i że dzięki wolontariuszom, dzięki wam, ten świat idzie do przodu, działa. Nie tylko zapewniamy wsparcie usługi, pomoc, ale też działamy na rzecz innowacji społecznych, na rzecz poprawy naszych społeczności, co dosłownie bez nas nie działa.

Ten cały rok prac, warsztatów i konsultacji doprowadził do tego, że wyodrębniliśmy wartości, które w Europejskiej Stolicy Wolontariatu są dla nas bardzo istotne, które chcemy promować i w których chcemy też wolontariat rozwijać.

Po pierwsze, ważna jest różnorodność. Zatem istotne są dla nas zarówno różnorodne aspekty wolontariatu, różnorodne formy jego robienia, jak i to, że wolontariat tworzony jest przez bardzo różne grupy społeczne. Chcemy, żeby był to wolontariat dostępny, zatem żeby nie tylko był taką bliską formą działalności dla każdego, kto chciałby się zaangażować, ale też żeby to był wolontariat bez barier.

Łączy się to z drugim tematem, o którym dzisiaj będziemy mówić: chcemy rozwijać działalność wolontariacką osób z niepełnosprawnościami, by były one w jak największym stopniu włączone w działania, tworzyły własne działania, własne organizacje – tak, żeby dać jak największe pole działaczom, aktywistom z tego obszaru.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

To jest też wolontariat innowacyjny, który nie boi się wyzwań, nowych tematów społecznych, którym wypracowujemy nowe rozwiązania. Dlatego ten rok będzie poświęcony namysłowi nad tym, jakiego wolontariatu w tym 2022 roku, w naszej obecnej rzeczywistości potrzebujemy, jakie nowe formy mamy, dokąd jako wolontariuszki i wolontariusze zmierzamy.

Ekologia i działania na rzecz klimatu – to jest nasz kolejny istotny obszar. Tutaj bardzo bliska nam jest idea działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu. Jeszcze opowiemy o ogrodach społecznych i o tym, jak istotna może być taka działalność wolontariacka, ekologiczna, w małych społecznościach – w społecznościach lokalnych.

Wsparcie organizacji – tu będziemy się koncentrować na tym, co odpowiada na różne potrzeby w obszarze rozwoju wolontariatu. Pragniemy wspomóc zarówno organizacje, które chciałyby rozpocząć współpracę z wolontariuszami i rozwijać siebie jako organizacje wolontariackie. Chcielibyśmy też odpowiedzieć na potrzeby bardzo różnych osób, które w wolontariacie działają i mają zróżnicowane potrzeby. Zwracamy się zarówno do tych, którzy działają spontanicznie, akcyjnie, jak i do tych, dla których wolontariat może być fajnym, ciekawym krokiem do tego, żeby zdobyć doświadczenie – będziemy za chwilę mówić o specjalnych działaniach skierowanych do wolontariuszy i rozwoju kompetencji wolontariuszy – na przykład.

Lokalność to działania w społecznościach lokalnych, w najbliższym otoczeniu, w dzielnicach, w naszych społecznościach sąsiedzkich.

Z wszystkich prac zeszłorocznych wyodrębniono cztery priorytetowe obszary, w ramach których będą realizowane działania. Tak, jak przed chwilą powiedziałam, ludzie i środowisko – to są działania, które dotyczą społeczności lokalnych.

Wolontariat i pozytywne działania dotyczą rozwoju organizacji pozarządowych i rozwoju wolontariuszy. To nie są działania obowiązkowe, nie będziemy koncentrować się na ramach obowiązkowych dla wszystkich. To ma być raczej pomoc dla tych, którzy chcieliby w wolontariacie podkreślać lub stosować wypracowane katalogi działań, kompetencji, wypracowane dokumenty czy formuły.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Kompetencje mieszkańców – dbanie o wolontariuszy to działania skierowane do zaangażowania mieszkańców. Za chwilę będziemy mówić np. o tworzeniu karty wolontariusza, która będzie komponentem karty mieszkańca. Dbanie o wolontariuszy to też między innymi troska o dobrostan wolontariuszy, o równowagę zdrowia psychicznego, o dobrą kondycję, bo bez niej nie będzie dobrych działań.

Wolontariat w szkołach i uczelniach to są działania skierowane do uczniów, nauczycieli społeczności szkolnych. Tu współpracujemy ze szkołami, ze szkolnymi kołami wolontariatu i z Kreatywną Pedagogiką, wymyślamy innowacje edukacyjne.

Na uczelniach, wspólnie ze Związkiem Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, chcielibyśmy propagować wolontariat wśród studentów, wolontariat akademicki i promować wolontariat jako atrakcyjną formę działania i spędzania czasu wolnego.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się w tworzenie programu Europejskiej Stolicy Wolontariatu – powiedział Dawid Jastrzębski. Pragnę również wspomnieć osoby i organizacje, które przez lata rozwijały wolontariat w mieście, które uczestniczyły w partnerstwie na rzecz wolontariatu. Co roku tworzymy Gdański Tydzień Wolontariatu. To, co zostało stworzone i zaplanowane na rok Europejskiej Stolicy Wolontariatu, czyli na ten rok, w którym teraz jesteśmy: 2022, to naprawdę finał tego, co przez te prawie 30 lat Gdańsk robił w sprawie rozwoju wolontariatu.

Cała Rada Organizacji Pozarządowych, Rada Europejskiej Stolicy Wolontariatu przez prawie rok na różnych spotkaniach, konsultacjach, warsztatach opracowywały program tego, co w tym roku ma się zadziać. Monika wspomniała jakie są zadania, ja chciałbym powiedzieć jak cele osiągnąć. Ludzie i środowiska, lokalna społeczność i otoczenia: mają powstać centra wolontariatu w dzielnicach, wybrano wariant, w którym zgodnie z projektem jest stworzenie 10 nowych lokalnych centrów wolontariatu. Mają one troszeczkę się różnić. Nie muszą być prowadzone przez organizacje, mogą być tworzone przez liderów w dzielnicach. Każda dzielnica jest inna, ma swe potrzeby, kto inny jest ambasadorem. Lokalne centra wolontariatu mają służyć rozwojowi wolontariatu w dzielnicach, do których, jeszcze, mam wrażenie, czasami wolontariat nie dotarł. Bo jest ograniczone zaufanie bądź myślenie o wolontariacie jako o czymś co jest minusem, a nie plusem rozwoju człowieka ale też organizacji. Jeśli chodzi o centra wolontariatu – przeprowadzony zostanie konkurs na dołączenie się i stworzenie organizacji czy zaangażowanie się jako osoba prywatna. Konkurs ma wystartować pod koniec lutego i przez cały marzec będziemy mierzyć się z takimi działaniami jak zbieranie wniosków konkursowych, powołanie kapituły i chcielibyśmy wszystkie działania związane z lokalnymi centrami wolontariatu rozpocząć w kwietniu. Mam nadzieję, że to będzie początek globalnego rozwoju wolontariatu w naszym mieście.

Kolejne zagadnienie to minigranty Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Jak już wspominała Beata Matyjaszczyk na samym początku, oczywiście będziemy rozwijać temat grantów w mieście. Przy Europejskiej Stolicy Wolontariatu powstaną minigranty na działania dla mieszkańców. Nie wyklucza to działań organizacji, z tym, że dla osób, które już przyzwyczaiły się do tego, informacja jak wyglądają konkursy grantowe w mieście: tu chodzi o minigranty, czyli dofinansowanie w kwocie do 700 złotych. Ważne, że rozpoczęcie naboru do tego regrantingu zaczyna się tak samo jak do wszystkich innych czyli 14 lutego 2022 roku. Na stronie Europejskiej Stolicy Wolontariatu, czyli evcgdansk.pl , znajdziecie państwo wszystkie informacje razem z regulaminami, wnioskami potrzebnymi do tego, aby o te granty się starać. One nie są mocno skierowane na działania np. senioralne, ekologiczne czy młodzieżowe. Tutaj każdy może postarać się o dofinansowanie i o grant, z tym, że musi on się opierać na rozwoju wolontariatu czy też inicjatywach wolontariackich w mieście, które mają rozwinąć Europejską Stolicę Wolontariatu.

– My wolontariat rozumiemy bardzo szeroko, czyli nie wyłącznie w kategoriach relacji pomiędzy wolontariuszem i organizacją i świadczenia, działania na rzecz organizacji, ale też myślimy szeroko o aktywności społecznej, o społecznikostwie o aktywiźmie, więc, adresujemy swe działania – jak Dawid powiedział – do grup nieformalnych – dodała Monika.

Kolejnym punktem jest wzmocnienie istniejących już gdańskich funduszy – kontynuował Dawid. Każdy z funduszy istniejących już kilka lat został wzmocniony dodatkowymi pieniędzmi na inicjatywę, więc dla osób, które korzystały z wcześniejszych funduszy jest to dodatkowa szansa.

Wolontariat i jego pozytywne oddziaływanie. W Gdańsku prowadzone są badania dotyczące stanu wolontariatu w mieście. Jeszcze jesteśmy przed pierwszymi spotkaniami z Radą ds. Europejskiej Stolicy Wolontariatu oraz z Uniwersytetem Gdańskim. Formularz, pokazujący co chcielibyśmy zbadać, pojawi się na stronie Europejskiej Stolicy Wolontariatu; proszę tam zaglądać i włączać się w prowadzenie tych badań.

Badanie jest ważne, żebyśmy lepiej wiedzieli jak dzisiaj wygląda wolontariat, w jakich kierunkach idą organizacje i grupy nieformalne, co się rozwija, ja lepiej to robić. Będziemy was zapraszać i prosić o to, żebyście się z nami swą wiedza podzielili. Zapraszamy do udziału w badaniu.

Wolontariat dla osób z niepełnosprawnościami. Ten rok jest rokiem równości, dostępności. chcemy by każdy, bez względu na sprawność czy fizyczną czy psychiczną, mógł uczestniczyć w wolontariacie. Oczywiście, do tej pory też tak było, ponieważ wolontariat jest otwarty. Chodzi natomiast o to, żeby to usprawnić, unowocześnić, zapewnić większą dostępność do wolontariatu i ten rok ma w tym pomóc.

Kolejne zadanie to wolontariat jako narzędzie integracji dla nowych mieszkańców naszego miasta. Monika już wspominała o karcie wolontariusza, a ma powstać karta wolontariusza jako komponent Karty Mieszkańca – nie będziemy tworzyli kolejnego nowego plastiku, tylko ma to być realne działanie.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Jeśli chodzi o kartę wolontariusza – tutaj rozpoczynamy działania grupy roboczej. 21 lutego o godzinie 15 odbędzie się pierwsze spotkanie tej grupy roboczej i wspólnie będziemy chcieli wypracować z wami to, jak Karta Mieszkańca ma wyglądać, co ona ma dawać, jak się o nią starać, gdzie będzie można ją wyrobić. To wszystko będzie poruszane podczas spotkań grup roboczych. W kalendarzu, na stronie Europejskiej Stolicy Wolontariatu znajdziecie link do zapisów na te spotkania.

Promocja wolontariatu zagranicznego. Już wszystkim wiadomo, Gdańsk bardzo mocno stoi pod względem wolontariatu europejskiego; w ramach programu Erasmus dość sporo wolontariuszy z całej Europy przyjeżdża i wspiera miasto Gdańsk. Tutaj również chcielibyśmy włączyć wolontariuszy zagranicznych w działania szkolne, wspomagania instytucji. Dla osób, które są tutaj z nami na sali informacja: również wasze organizacje mogą być wspierane przez takich wolontariuszy. Gdyby ktoś potrzebował pomocy, rozważył ściągnięcie wolontariuszy do swej organizacji, to również takie zapytanie można kierować na stronie stolicy wolontariatu.

Wzmocnienie, sieciowanie NGO. Tak, jak już na konferencji 18 stycznia powiedziałem, chciałbym, żebyśmy stworzyli przy Europejskiej Stolicy Wolontariatu największe partnerstwo, jakie do tej pory było w Gdańsku; zapraszamy wszystkie organizacje do współtworzenia. Na stronie jest kalendarz, w którym są wydarzenia, spotkania ale również te, które powstaną, mogą stworzyć jeden kalendarz zbudowany przez was wszystkich.

Dodatkowo wspominałem już o pierwszej grupie roboczej, ale ich pojawi się więcej. Teraz poproszę Monikę o kolejny slajd: Kompetencje.

W tym roku odbędzie się pierwsze forum wolontariatu pracowniczego. Chcielibyśmy poświęcić cały dzień warsztatom, konferencjom osób, zajmujących się wolontariatem pracowniczym na co dzień, ale również tym, które go realizują w swych firmach. Oczywiście skupiać się będziemy na Gdańsku, natomiast to forum ma mieć zasięg pomorski.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Certyfikacja wolontariuszy i NGO – zapisane co prawda w jednym punkcie, ale są to dwa zupełnie różne tematy.

Certyfikacja wolontariuszy – chodzi o certyfikację kompetencji wolontariuszy – czegoś, co wolontariusze nabywają podczas działań, podczas których bardzo często zdobywają doświadczenia, nowe umiejętności, ale one nie mogą być później wykorzystywane fizycznie w dalszym rozwoju. Certyfikacja kompetencji ma dać wolontariuszom kolejny atut – wszystkim tym, którzy będą tego potrzebować i którzy będą tego chcieć – identyfikować, dokumentować swe kompetencje. To jest kolejna grupa robocza, do której również zapraszam. Spotkanie poświęcone certyfikacji kompetencji wolontariuszy odbędzie się 25 lutego, również w tych samych godzinach co inne spotkania tego typu: od 15 do 17. To są pierwsze terminy dla wszystkich organizacji, które pojawią się na tych grupach roboczych.

Certyfikacja organizacji. Coś, co było, czyli tzw. dobry wolontariat. Chodzi o to, by stworzyć taki certyfikat organizacji, w której wolontariusz może być spokojny, że będzie dobrze zaopiekowanym pod względem znajomości praw, obowiązków, każdej ze stron: NGO czy wolontariusza podczas działań. Będzie mógł być pewnym tego, że zostanie ubezpieczony, co jest obowiązkiem, ale niestety, zdarzają się sytuacje, że niektóre NGO tego nie wiedzą.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Jeżeli chodzi o wstępny pomysł na certyfikat – jest kolejna rzecz, którą chcemy wspólnie z wami realizować. Ma on służyć temu, żeby NGO czy też instytucja, która dostanie certyfikat organizacji dobrze prowadzącej wolontariat, dawała taką pewność drugiej osobie, że zostanie tam dobrze zaopiekowana.

Nie chodzi nam o to, by to były rozwiązania obowiązkowe dla wszystkich – dodaje Monika. – A raczej o możliwość, po którą mogą sięgnąć np. młodzi ludzie, chcący zdobyć doświadczenie zawodowe, a nie mają takich możliwości. Taki certyfikat może się przydać. Czyli, jeśli organizacja będzie chciała mieć taki certyfikat, no to po prostu taka możliwość w Gdańsku zaistnieje. Nie znaczy to jednak, że nie można inaczej prowadzić wolontariatu. Chcemy jednak, by takie rozwiązanie, które jakiś system wprowadza, było dla gdańskich organizacji dostępne.

– To mocny ukłon w stosunku do wolontariuszy, którzy zgłaszali podobne potrzeby – mówił Dawid. Również jest to jeden z głównych punktów, które pojawiały się na Radzie ds. Wolontariatu w Gdańsku.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Rozwój kompetencji mieszkańców – wolontariat długoterminowy – pod tym pojęciem kryją się szkolenia oraz warsztaty dla wolontariuszy z różnych możliwych obszarów.

Rozwój wolontariatu długoterminowego jest jednym z trudniejszych wolontariatów, ponieważ wymaga zaangażowania nie jednorazowego, a długoterminowego. W każdym możliwym obszarze wolontariatu czy również życia, możemy ten wolontariat długoterminowy spotkać.

Wolontariat w szkołach i uczelniach czy rodzaj wolontariatu ekologicznego oraz praw człowieka. Tutaj bym chciał, byś Monika opowiedziała o prawach człowieka.

– Tak jak na początku była mowa: Gdańsk dostał ten tytuł nie tylko dlatego, że są w nim superorganizacje i potrafimy rozwijać wolontariat, ale też dlatego, że Gdańsk się nie boi wyzwań – mówiła Monika. – W tym roku realizujemy kampanię na rzecz równego traktowania, ale też widzimy, z jakimi wyzwaniami społecznymi my, Polki i Polacy się mierzymy. I tutaj w obszarze wolontariatu praw człowieka chcielibyśmy się w pierwszej kolejności skoncentrować na wolontariacie humanitarnym, na wolontariacie, w który zaangażowało się wiele osób ze wsparciem uchodźczyń i uchodźców. Chcielibyśmy wspólnie z organizacjami, które z tymi wolontariuszami pracują, z grupami, z Gdańską Radą Imigrantek i Imigrantów, z organizacjami pracującymi nad rozwojem wolontariatu wypracować jakieś rozwiązania, które ten wolontariat usprawnią, pomogą wolontariuszom działać. Będą też to rozwiązania które wesprą ich psychicznie, bo zdajemy sobie sprawę, że to są też trudne rozwiązania często dla wszystkich, więc chcielibyśmy ten temat podjąć i żeby wolontariat na rzecz praw człowieka stał się taką formułą wolontariatu, która podobnie jak wszystkie inne formy, w naturalny sposób w naszym mieście jest rozwijana, jest dostępna i ma też swoje rozwiązania, które dla tej formy są odpowiednie i po prostu pomagają wszystkim. Tutaj zabieramy się do pracy wspólnie z Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów, Fundacją EMIc. Zapraszamy też do współpracy wszelkie inne organizacje, które w tym sektorze działają.

Rozwój wolontariatu ekologicznego. Ekologiczny, to wolontariat nie tyle zaniedbany, ale to obszar wolontariatu, w którym bardzo dużo osób działa na zasadzie społecznego zaangażowania, takiego aktywizmu, a my rozszerzamy tutaj tematykę o wolontariat – mówił Dawid. – Chcielibyśmy to zbadać i rozwinąć, dlatego w Gdańsku powstanie i również startuje 14 lutego Gdański Fundusz Ekologiczny, który da możliwość realizacji inicjatyw ekologicznych, a także skupi większą uwagę na tych działaniach.

Wzmocnienie istniejących programów, współpraca w szkołach i uczelniach jeśli chodzi o wolontariat. W zeszłym roku udało się nam wspomóc i utworzyć pierwsze Centrum Wolontariatu Uczelnianego – Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej, jako wzmocnienie programu Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Zakładamy dużą współpracę przy programach w partnerstwie. Chcielibyśmy, aby ta uczelnia podzieliła się wiedzą: co im daje to centrum wolontariatu. Mam nadzieję, że po tym roku nie będzie to jedyne centrum wolontariatu na uczelni, a zostanie powiększone o grono Uniwersytetu Gdańskiego czy innych uczeni wyższych. Do tego wzmocnienie programów w szkołach średnich: … sfera czy inne programy.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Grupy społeczne komponent Europejskiej Stolicy Wolontariatu: chcemy przygotować instrukcję jak stworzyć ogrody społeczne. Finałem będzie stworzenie ogrodu społecznego Europejskiej Stolicy Wolontariatu na Skwerze Gdańskich Wolontariuszy.

Inne plany:

Dokonane zostanie sprawdzenie ile tak naprawdę godzin wolontariatu organizacje czy instytucje działają, z założenia stolicy wolontariatu wynika, że do 100 000 godzin w 2022 roku. Natomiast wydaje się, że jesteśmy w stanie osiągnąć zdecydowanie więcej.

Lokalne centra wolontariatu – 67 500 złotych dla centrów wolontariatu zostanie podzielone w ramach konkursów pomiędzy osoby lub organizacje, które będą prowadzić lokalne centra wolontariatu.

Jak Beata Matyjaszczyk powiedziała, na początku będzie opowiadanie o funduszach. Najważniejszym jest Fundusz Europejskiej Stolicy, który również będzie startował w czerwcu.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Chcielibyśmy rozwijać wolontariat w takich obszarach gdzie coś może wymagać usprawnienia udoskonalenia większej dostępności. Zatem chcemy pracować nad rozwojem wolontariatu senioralnego, osób z niepełnosprawnościami i nad wolontariatem praw człowieka, co było już omówione.

Rozwój wolontariatu pracowniczego – tutaj zapraszamy pracowników i pracodawców. Firmy, które już mają doświadczenie, firmy, które chciałyby wolontariat pracowniczy u siebie rozwijać, więc będziemy tu wspólnie, pokazywać dobre praktyki ale też wypracowywać rozwiązania, pomysły, będziemy też starali się usprawnić przepływ informacji, między organizacjami a firmami, w których w ramach wolontariatu pracowniczego pracownicy chcieliby się włączyć w jakieś działania. Jest tu prośba do was, jako organizacji, żeby dawać nam znać na przykład, jeżeli przyjęlibyście jakąś firmę na taką współpracę, dla was jest to zawsze większa oferta dla nich.

Gdańskie uczelnie – to też jest zaproszenie do wspólnego działania. Będziemy latem robić taką dużą imprezę: pierwszy pomorski kampus wolontariacki. Bardzo nam zależy, by te środowiska się spotkały, nawzajem się zobaczyły i chociaż tworzyły nowe formy współpracy.

Jeśli chodzi o Pierwszy pomorski kampus wolontariuszy, akurat przy uczelniach to wybrzmiało, że nie będzie on tylko dla osób w wieku studenckim. Ma poruszyć osoby w każdym wieku, od najmłodszych do seniorów i obejmować różne tematy od wolontariatu szkolnego po ogólny oraz pracowniczy. Smaczkiem konkursu ma być Godzina dla Gdańska – czyli inicjatywa, do której będziemy zapraszali wszystkich mieszkańców, organizacje, instytucje w mieście, czyli jeden dzień, by każdy podwinął rękawy i przynajmniej godzinę dla Gdańska wolontariacko odbył. W ramach tego dla mieszkańców oraz nas wszystkich będzie koncert, na zakończenie tego kampusu.

Dla powtórzenia:

Kluczowe wydarzenia, które ten rok kształtują:

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Ceremonia otwarcia już za nami. Powstanie LCW – koniec lutego zapisy. Praca grup roboczych w 4 różnych obszarach: certyfikacja, karta wolontariusza, ogrody społeczne. Wolontariat pracowniczy, miejski w biznesie czyli Forum Wolontariatu Pracowniczego oraz pełna oferta dla biznesu – jak ten wolontariat stworzyć bądź prowadzić. Pomorski Kampus Wolontariatu – w połowie czerwca. Konferencja Solidarni w Rozwoju. Wizyta studyjna członków europejskich centrów wolontariatu połączona razem z zebraniem Europejskiego Centrum Wolontariatu w Gdańsku – koniec września bądź początek października, nadawana online wraz z uczestniczeniem bezpośrednim. Ma pokazać, jak wolontariat wygląda w całej Europie. Spodziewanych jest przynajmniej 50 gości z całej Europy którzy podzielą się swoimi doświadczeniami. Gdański Tydzień Wolontariatu 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Ceremonia zamknięcia oraz przekazania tytułu na rok 2023. Już wiemy, ze nową stolicą będzie Trondheim w 2023 roku.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Po prezentacji autorstwa Moniki Popow i Dawida Jastrzębskiego, odbyła się, za pośrednictwem czatu dyskusja, w trakcie której m.in. składano propozycje, dotyczące wyboru międzynarodowego symbolu – maskotki Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

– Nagrodą dla następnej stolicy Wolontariatu może być Lew Gdański Wolontuś – zaproponowała Elżbieta Woroniecka

– Bursztynowy lew – poparł tę propozycję Grzegorz Szczuka. – Wolontariusze będą cały rok zbierać bursztyny na naszych plażach i z nich zrobimy tego lwa – dodał.

– Myśmy dostali takiego fajnego berlińskiego misia od poprzedniej stolicy – wspominała Monika Popow. – Bardzo cały czas mówimy, że program jest otwarty – dodała. Zapraszamy grupy nieformalne, aktywistów, organizacje do współpracy. Jesteśmy absolutnie otwarci na to, żeby program wspólnie kształtować, rozwijać grupy robocze, dotykać innych tematów, bardzo zależy nam by jak najwięcej waszych wydarzeń i waszych przedsięwzięć było w programie Europejskiej Stolicy Wolontariatu i żebyście byli tego częścią, bo to jest wasz tytuł. My, jako miasto Gdańsk i Regionalne Centrum usprawniamy ten proces, koordynujemy to zadanie, natomiast bardzo zależy nam, byście czuli, że to jest wasze działanie. Dlatego zapraszamy do kontaktów; my się wszyscy znamy; mamy maila, stronę internetową, można zadzwonić, zawsze chętnie porozmawiamy, spotkamy się; jesteśmy otwarci, zapraszamy do nas.

Pomysł z Bursztynowym Lwem wydaje się wspaniały. Przypomnijmy, że Berlin – poprzednia Europejska Stolica Wolontariatu, w 2021 roku – przekazał Gdańskowi symbol swojej ESW: piękną figurkę Niedźwiedzia.

W następnej części spotkania NGO mówiono m.in. o wymogach, jakie organizacje muszą spełnić, aby realizować zadania publiczne zgodnie z przepisami i na jaką pomoc Gdańska mogą liczyć.

Źródło ilustracji: transmisja ze spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Prezentację przedstawiła Joanna Cwojdzińska – przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gdańsku. Ewa Kamińska – pełnomocnik prezydent Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych omówiła rolę koordynatorów dostępności w Urzędzie Miejskim. Katarzyna Heba – ambasadorka Konwencji ONZ dot praw osób z niepełnosprawnościami zaprezentowała urządzenia i nowoczesne rozwiązania służące poprawie dostępności. Magdalena Skiba – kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przedstawiła zadania Lidera Dostępności. Uczestnicy NGO uzyskali też informacje na temat domów sąsiedzkich, gdańskich funduszy, którymi dysponuje Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, prowadzone przez Stowarzyszenie Morena, Fundację Inicjowania Rozwoju Up Foundation oraz Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Program spotkania przewidywał wystąpienia m.in. Dawida Jastrzębskiego oraz Adama Niemkiewicza. O nowym Funduszu Tolerancji mówiła Magdalena Skiba – kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Kończy się kadencja Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych i na plenarnym spotkaniu powinien zostać wybrany nowy składu GROP – poinformowała Marta Formella z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Jednak ze względu na pandemię wybory zostają przeniesione na okres pomiędzy majem a wrześniem 2022 roku.

Od kilku tygodni istnieje Dziennikarski Ogólnopolski Klub Wolontariuszy – Dziennikarskie Służby Wolontariackie (DSW). Jednym z celów DSW jest promocja Gdańska jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022, czyli pokazywanie dokonań polskich, w tym pomorskich wolontariuszy. Powyższy tekst powstał w ramach dziennikarskiej pracy wolontariackiej.

Więcej wiadomości na temat gdańskich zamierzeń można znaleźć na stronie Europejskiej Stolicy Wolontariatu, czyli evcgdansk.pl .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *