Metropolia nad Zatoką Gdańską zarobiła 80 mln złotych na wspólnych zakupach. Pożytków ze skoordynowanego działania samorządów jest więcej. Noworoczne podsumowanie.

Na zdjęciu: Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, przewodniczący Metropolii, składa życzenia noworoczne. Fot. Kazimierz Netka.

Metropolia w Pomorskiem pokazała, że… istnieje i jest silna, mimo braku formalnych uregulowań.

Ponad setka osób świętowała powitanie nowego roku podczas spotkania twórców i sympatyków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Na uroczystości do hotelu Central w Gdańsku przybyli m.in. Cornelia Pieper – konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsk; reprezentanci parlamentu, samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki. Było to podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i zjednoczenia się samorządów w postaci obszaru metropolitalnego nad Zatoką Gdańską.

Co dało dotychczasowe kilka lat funkcjonowania OM G-G-S? O tym mówił Michał Glaser – dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. O możliwościach jakie wynikają z metropolitalnych wysiłków, świadczą chociażby wspólne zakupy, co dało oszczędności około 80 milionów złotych.

O planach i dokonaniach mówili też m.in. Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, przewodniczący zarządu OM G-G-S; Paweł Orłowski – wicemarszałek województwa pomorskiego; Marta Siciarek – prezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek; Jan Klawiter – poseł na Sejm; Małgorzata Chmiel – posłanka na Sejm; Bogdan Łapa – wicestarosta powiatu kartuskiego; prof. Mariusz Czepczyński z Uniwersytetu Gdańskiego

W kuluarach poruszano różne problemy dotyczące obszaru metropolitalnego. Przypomniano o potrzebie budowy łącznika rowerowego między Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie a Muzeum Narodowym w Gdańsk, przypomnijmy, że pomysłodawcą zbudowani takiej trasy jest Marek Zimakowski – wójt gminy Przywidz. Poruszono te z potrzebę promocji jednego z najcenniejszych zabytków w Pomorskiem: Biblii z pracowni wynalazcy druku Jana Gutenberga. Burmistrz Pelplina, Patryk Demski, powiedział, że spróbuje postarać się o reprint tego dzieła, dla Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej, do czasowego eksponowania reprintu tej Biblii z XV wieku w Bramie Wyżynnej w Gdańsku, z zaznaczeniem, skąd ten unikatowy, światowej rangi zabytek, pochodzi: że oryginał znajduje się w na Kociewiu w Pelplinie, w Muzeum Diecezjalnym Diecezji Pelplińskiej.

Omawiano też podczas rozmów kuluarowych sprawę Metropolii Ujścia Wisły – nazwy widniejącej w dokumentach rządowych, a uwzględniającej współistnienie w jednym obszarze metropolitalnym Trójmiasta, Elbląga i Żuław. W toku rozmów kuluarowych poruszono też kwestię zagospodarowania początku Polski czyli Helu. O problemach tych, zwłaszcza komunalizacji portu i zagospodarowania nieruchomości powojskowych, mówił Klemens Kohnke – burmistrz Helu.

Szczegóły dotyczące dotychczasowych osiągnięć Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przedstawimy w odrębnym artykule.

Dotychczas w Polsce powstał tylko jeden obszar metropolitalny. Na mocy ustawy i rozporządzenia Rady Ministrów z 26 czerwca 2017 roku utworzono w województwie śląskim związek metropolitalny pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”. Metropolia w Pomorskiem czeka na swoją ustawę.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *