Młodzież chce mieć udział w zarządzaniu

Wzrastają szanse na zorganizowanie w Gdańsku Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Rozpoczęła działalność Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego

Adam Świeczkowski z Kościerzyny został przewodniczącym Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Wyboru dokonano podczas uroczystej, pierwszej sesji tej Rady, zorganizowanej 27 stycznia 2015 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Mlodziez_IMG_6619Funkcje wiceprzewodniczących radni powierzyli Kindze Rankiewicz ze Starogardu Gdańskiego i Szymonowi Krawczukowi z Gdańska. Sekretarzem Rady została Michalina Szydełko z Czerska. Radni otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu mandatu w MRWP. Wręczał je Mateusz Nowaczyk, doradca wicewojewody pomorskiego. Złożyli też ślubowanie się też ślubowanie

Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego liczy 24 osoby, będące reprezentantami Młodzieżowych Rad miast i powiatów w woj. pomorskim.

Powstanie jednolitej reprezentacji młodzieży województwa pomorskiego znacząco podnosi range naszego regionu na arenie międzynarodowej. Niewykluczone, że w Gdańsku odbędą się Europejski Tydzień Młodzieży. Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, poinformował, że ten Tydzień zaplanowano na 27 kwietnia – 10 maja 2015 roku, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego (MRWP) powstała, dzięki staraniom Stowarzyszenia Morena w Gdańsku, której prezesem jest Adam Niemkiewicz. Koordynatorem tworzenia Rady był Jarosław Sikorski, działacz Stowarzyszenia Morena. Przygotowania trwały około półtora roku.

MRWP pieniądze na swą działalność zamierza pozyskiwać m.in. z unijnych funduszy. Młodzi Pomorzanie mają w tym wprawę, czego dowodem są dokonania Stowarzyszenia Morena. Opiekunem Rady jest Andrzej Kowalczys, zastępca dyrektora departamentu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, pełnomocnik marszałka województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przewodniczący MRWP, Adam Świeczkowski, jest licealistą Kandydował na radnego w Kościerzynie. Uważa, że jednym z najpilniejszych zadań dla Rady jest zaangażowanie się w ułatwianie młodzieży dojazdów do szkół. Dlatego, trzeba odpowiednio ułożyć rozkłady jazdy, zwłaszcza po oddaniu do użytku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. MRWP pragnie zabierać głos przy podejmowaniu ważnych dla młodych Pomorzan, decyzji. Zamierza m.in. opiniować projektu uchwał pomorskiego sejmiku oraz postanowienia zarządu województwa. Chce stać się aktywną na arenie międzynarodowej, między innymi wśród młodzieżowych rad państw bałtyckich. Pomoc w tych sprawach obiecywali Hanna Zych-Cisoń – wicemarszałek województwa pomorskiego, Krystyna Wróblewska – zastępca dyrektora ds. współpracy zagranicznej Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Mateusz Nowaczyk – doradca wicewojewody pomorskiego.

Kazimierz Netka

czytaj też w: dziennikbaltycki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *