Mniej będzie gazów cieplarnianych w północnowschodniej Polsce. W Białymstoku zostanie przebudowana sieć grzewcza. Wsparcie da Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To pierwsza dotacja NFOŚiGW dla przedsięwzięcia z listy ZIT – zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 25 mln zł unijnej dotacji na przebudowę sieci ciepłowniczej w Białymstoku. Projekt pochłonie w sumie ponad 62 mln zł i ma być realizowany przez trzy lata. Dotyczy zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

W stolicy Podlaskiego nastąpi duży spadek emisji gazów cieplarnianych i będzie znaczna oszczędność energii.

Beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku, które w ramach projektu przebuduje wybrane odcinki sieci miejskiej o łącznej długości ok. 23,40 km. Ponadto będzie wymieniana armatura w komorach ciepłowniczych, wentylacja grawitacyjna i odwodnienie komór cieplnych. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacuje się na 4 270,57 Mg CO2/rok, a zużycie energii pierwotnej zmniejszy się o 17 065,53 GJ/rok – wynika z informacji, które przekazali nam Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW i Wojciech Stawiany z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej tego Funduszu.

Fot. z archiwum NFOŚiGW w Warszawie

Umowę o dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej w Białymstoku podpisano 13 września 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który reprezentował Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu. Ze strony beneficjenta obecni byli: Wiktor Dulewicz – Prezes Zarządu, Andrzej Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych oraz Monika Walicka – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. W uroczystości wziął udział również poseł z Podlasia Kazimierz Gwiazdowski, a także Dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW Urszula Zając.

Dofinansowanie w wysokości 25 800 000,00 zł Białystok otrzyma z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 62 074 275,25 zł.

Jest to pierwszy z listy projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej – informują Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy i Wojciech Stawiany z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *