Mniej niż połowa pomorskich gmin podpisała porozumienia z WFOŚiGW w sprawie programu Czyste Powietrze. Fundusz zachęca, dając 30 000 zł gminom, które dołączą do tego programu. Chodzi o ułatwienia dla mieszkańców, pragnących skorzystać z dofinansowania

Źródła ilustracji: NFOŚiGW, WFOSiGW w Gdańsku.

Zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza to ogromne wyzwanie dla nas jako kraju i musimy działać solidarnie

Program Czyste Powietrze w województwie pomorskim realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wesprzeć mogą go gminy, podpisując porozumienia dzięki którym mieszkańcy w prostszy sposób skorzystają z dofinansowania. Gminy, które zgłoszą chęć współpracy do końca lutego, dostaną grant oraz dofinansowanie na każdy wniosek – wynika z informacji, które przekazała nam Urszula Pakulska – Główny Specjalista, Dział Rozwoju i Marketingu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Program Czyste Powietrze ma sprawić, że z naszych domów znikną przestarzałe i szkodzące środowisku kotły. Osoby składające wnioski mogą otrzymać od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na wprowadzenie ekologicznych zmian we własnych domach. W ramach dofinansowania, mieszkańcy Pomorza mogą nie tylko wymienić przestarzałe źródła ciepła, ale także docieplić budynek czy zamontować odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne).

– Aby ułatwić proces składania wniosków, podpisujemy z gminami porozumienia. Dzięki temu mieszkańcy mogą na miejscu skorzystać ze wsparcia przy wypełnianiu i złożeniu wymaganych dokumentów. Zależy nam na jak najszerszym informowaniu mieszkańców o możliwościach dofinansowania, dlatego każda gmina, która jest bliżej potencjalnych beneficjentów, jest tak ważna w tym procesie – tłumaczy Justyna Sikora, kierownik Działu Projektów Środowiskowych w WFOŚiGW w Gdańsku.

W województwie pomorskim do tej pory takie porozumienia podpisało ponad 50 gmin. Teraz, by zachęcić ich jeszcze więcej, każda gmina, która do końca lutego 2021 r. zadeklaruje chęć podpisania porozumienia o współpracy, otrzyma dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

– Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie dobrym bodźcem dla gmin do wejścia z nami we współpracę. Problem zanieczyszczonego powietrza to ogromne wyzwanie dla nas jako kraju i musimy robić wszystko, by solidarnie z tym problemem walczyć. Kolejne wprowadzane normy prędzej czy później zmuszą każdego z nas do korzystania z ekologicznych źródeł ciepła. Dlatego warto o tym pomyśleć teraz, kiedy można skorzystać z finansowego wsparcia – wyjaśnia Teresa Jakubowska, zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku.

Oprócz pieniędzy na punkty informacyjne, gminy będą otrzymywać po 50 zł za każdy wniosek na podstawowy poziom dofinansowania (dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł) oraz 150 zł za wniosek na poziom podwyższony (dotyczy gospodarstw domowych, w których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1400 zł lub – w przypadku osób samotnych – 1960 zł).

Kolejną zachęta do udziału w programie jest ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nagradzane mają zostać gminy, które wykażą się w danym roku największą aktywnością w zakresie przyjmowanych wniosków. Na sam konkurs Ministerstwo przeznaczy 16 mln zł.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany w całej Polsce do 2029 r. Na m.in. wymianę starych kotłów czy termomodernizację budynku przeznaczono 103 mld zł, z czego wykorzystano już ok. 3,7 mld zł. Wszystkie informacje na temat programu znajdują się na stronie WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl – informuje Urszula Pakulska – Główny Specjalista, Dział Rozwoju i Marketingu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Źródła ilustracji: NFOŚiGW, WFOSiGW w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *