Moja Woda 2.0. Kolejne 100 mln złotych dla chwytających i zagospodarowujących opadówkę. Przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie rusza w poniedziałek, 22 marca – akurat w Światowy Dzień Wody. Dotacje rozdzielać będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zapowiedzieli minister klimatu i środowiska oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Źródło ilustracji: Transmisja z konferencji.

Zwiększmy swe możliwości zarządzania tym, co spada z chmur. Nie pozwólmy, by deszcze nami władały, niszczyły nasze posesje, zalewały ulice

Niedawno rzeki podpiętrzone lodami, podtapiały osiedla w niektórych rejonach kraju. Już wkrótce może nam wilgoci w glebie zabraknąć. Jak widać, wody bywa u nas albo za dużo – wtedy może dojść do powodzi; albo za mało, co przejawia się suszą. Prawie każdy może przyczynić się do złagodzenia negatywnych następstw tych zjawisk, a nawet je łagodzić. To się da zrobić poprzez przechwytywanie deszczówki lub roztopówki oraz ich gospodarcze wykorzystywanie. Kto na swej posesji chce zainstalować odpowiednie urządzenia służące przejmowaniu wody, jej retencjonowaniu, spowalnianiu jej spływu, może dostać dofinansowanie. Tak było w zeszłym roku, tak będzie i teraz, już od poniedziałku, 22 marca – od Światowego Dnia Wody.

W zeszłym roku na wsparcie inwestycji w ramach programu Moja Woda wydano 100 mln złotych, Na bieżący rok kwota jest taka sama. O szczegółach poinformowano podczas konferencji prasowej, w piątek, 19 marca 2021 roku. O nowych możliwościach mówili m.in. minister klimatu i środowiska – Michał Kurtyka oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – Artur Lorkowski.

Szczegółowe wiadomości z konferencji prasowej podano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/moja-woda-20–wez-5000-zl-i-oszczedzaj-wode Ministerstwa Klimatu:

„Moja Woda” 2.0 – weź 5000 zł i oszczędzaj wodę

W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugą odsłonę programu „Moja Woda”. Wnioski o dotacje do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dostępność zasobów wody w Polsce jest stosunkowo niska – na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m3 wody rocznie, czyli nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę.

Źródło ilustracji: Transmisja z konferencji.

„Program „Moja Woda” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wartość złożonych wniosków – na ok. 25 tysięcy przydomowych mikroinstalacji – przekroczyła dostępny budżet 100 milionów złotych. W ten sposób przyczyniamy się do zatrzymania nawet miliona dwustu tysięcy metrów sześciennych wody opadowej rocznie. To tyle, ile mieści 320-400 basenów olimpijskich. Dlatego w tym roku będziemy kontynuowali ten program” – wyjaśnia minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Źródło ilustracji: Transmisja z konferencji.

„Ogłaszamy drugi nabór na dofinansowanie kolejnych 20 tysięcy instalacji przydomowej retencji, które pozwolą zatrzymać kolejny milion metrów sześciennych rocznie w przydomowych instalacjach. Dzięki temu odciążamy kanalizację i zmniejszamy ryzyko podtopień powodowanych ulewnymi deszczami. To zysk dla środowiska i dla domowych budżetów” – mówi wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w drugiej edycji programu „Moja Woda” zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór potrwa od 22 marca do wyczerpania alokacji.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. (szczegółowe zasady zawarte są w programie „Moja Woda” oraz regulaminach naboru, które są dostępne na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

NFOŚiGW już dziś zaprasza na webinarium dotyczące ogólnych zasad w drugiej odsłonie programu „Moja Woda”, otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie on-line będzie dostępne od 22 marca 2021 r. w mediach społecznościowych Narodowego Funduszu (YouTube, Facebook, Twitter).

Więcej informacji:

– nfosigw.gov.pl (ogólne zasady programu)

– strony www wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (regulaminy naboru)

„Moja Woda”  to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy przez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. (okres kwalifikowalności kosztów: od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r.).

Program został ogłoszony 1 czerwca 2020 r. w trakcie wspólnej konferencji z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i ministra klimatu Michała Kurtyki.

W ramach pierwszej edycji „Mojej Wody” wpłynęło ok. 25 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych. Nabór wniosków, których łączna kwota wyniosła ponad 114 mln zł, prowadzony był od 1 lipca do 31 października 2020 r. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na zdjęciu: Beczka do magazynowania deszczówki, zainstalowana przy Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Warto wiedzieć, że chwytanie deszczówki stosowane jest przez ludzkość od zarania dziejów. Trochę zrezygnowaliśmy z gromadzenia daru z nieba, gdy zaczęliśmy doprowadzać do naszych domów kranówkę. Teraz wracamy do dawnych, godnych naśladowania, zwyczajów.

Gminy przeprowadzają różne akcje promocyjne, mające na celu zachęcanie mieszkańców do oszczędzania wody. Na przykład Gdańsk ogłosił konkurs „Nie marnuj deszczu”, który miał za zadanie promowanie dbałości o zasoby wody oraz rozwijanie małej retencji. Uczestnicy musieli stworzyć w dowolnej technice pracę przedstawiającą pomysł na ogród z wykorzystaniem wody deszczowej. Nagrodami były beczki. Napłynęło 105 prac. W ubiegłym roku komisja wybrała 18 najlepszych.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.