Na Pomorzu musi powstać elektrownia jądrowa, by na Śląsku kopalnie węgla mogły łagodniej przejść modernizację i dłużej funkcjonować.  Mówiono o tym w poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r., w Gdańsku, podczas VI Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. Prąd w Polsce będzie sprzedawany na aukcjach?

Na zdjęciu: Obrady VI Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Ministrowie energii, środowiska i rozwoju o przyszłości polskiego przemysłu paliwowego oraz elektrowni. Powstaje rynek mocy.

Łączenie koncernów paliwowych np. Lotosu z Orlenem, czy Energi z innym potentatem w polskiej energetyce – to pomysły na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania jest też zapewnienie bezpieczeństwa kraju w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i równocześnie spełnienie wymogów światowych oraz unijnych dotyczących zmniejszania wypuszczania z elektrowni węglowych cieplarnianego gazu: dwutlenku węgla do atmosfery. To wszystko ma się odbywać przy jednoczesnym co najmniej utrzymaniu cen detalicznych prądu na dotychczasowym poziomie, a nawet ich zmniejszaniu. O tym była mowa w Gdańsku, podczas inauguracji dwudniowych debat podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, zorganizowanego przez Europejskie Centrum Biznesu i prowadzonego przez prezesa tego Centrum, Krzysztofa Karasia.

 

Fot. Kazimierz Netka

Tegoroczny Ogólnopolski Szczyt Energetyczny jest szóstym z kolei i odbywa się pod hasłem: „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”. Tytuł ten w pełni odzwierciedla wzajemnie uzależnienia. Bez odpowiednich – wystarczająco dużych i stabilnych – mocy wytwórczych energii elektrycznej, nasz przemysł się nie rozwinie, a zagraniczni inwestorzy omijać będą nasz kraj. Co więc rząd planuje w tym zakresie? Jakie ma pomysły? Odpowiedzi oczekiwali wszyscy uczestnicy szczytu pierwszego dnia, podczas inauguracyjnego wystąpienia Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii. Warto wspomnieć, że duża aula Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie trwają dwudniowe obrady VI OSE, wypełniona była po brzegi.

Nasze działania w zakresie wzmocnienia polskiej energetyki są zależne od postanowień, jakie zapadają w Brukseli, ale też w już podjętych decyzji w Paryżu, a wcześniej w Kioto. Chodzi właśnie o emisję gazów cieplarnianych z elektrowni. Polska jest jednym z największych emitentów dwutlenku węgla – dlatego, że nasza energetyka oparta jest głównie na węglu. Mamy jednak pomysły na poprawę tej sytuacji i możemy poszczycić się sporymi osiągnięciami – mówili ministrowie energii, środowiska oraz inwestycji i rozwoju podczas VI OSE w Gdańsku. Bieżącym problemem są też zapisy unijnego pakietu zimowego – pakietu bezpieczeństwa dostaw.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski ma być utworzenie w naszym kraju rynku mocy. Ma on zapewnic stabilne funkcjonowanie istniejących mocy wytwórczych i dać impuls do ich modernizacji (chodzi głównie o elektrownie węglowe, emitujące dużo dwutlenku węgla). Ma też dać większe możliwości budowy nowoczesnych elektrowni, a także bezpiecznego rozwoju odnawialnych źródeł energii bez ich negatywnego wpływu na ciągłość dostaw prądu. Rynek mocy ma też przyczynić się do rozwoju magazynów energii oraz usług redukcji zapotrzebowania szczególnie energochłonnych odbiorców energii elektrycznej – mówił minister Krzysztof Tchórzewski.

 

Fot. Kazimierz Netka

Teraz trwają prace wdrożeniowe związane z rynkiem mocy. Równocześnie odbywa się certyfikacja potencjalnych oferentów mocy. Obejmuje ona wytwórców o mocy powyżej 2 megawatów; rozpoczęła się 3 kwietnia i potrwa do 29 maja. Ma to służyć stworzeniu parametrów do pierwszej w Polsce aukcji mocowej.

Obecnie w Ministerstwie Energii przygotowywany jest regulamin rynku mocy – mówił minister Krzysztof Tchórzewski.

Polska energetyka, pod względem wielkości emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla, jest niemal w najgorszej sytuacji w Unii Europejskiej. To, że tak jest, nie zależało wyłącznie od Polski. Kraje Europy Zachodniej skorzystały zaraz po II wojnie światowej z Planu Marshalla i zmodernizowały swój system energetyczny. Kraje bloku wschodniego, na przykład Litwa, Czechosłowacja, otrzymały od ZSRR wsparcie na budowę elektrowni jądrowych. Polsce nie zbudowano takiej elektrowni bo bano się, że taki kraj dynamiczny wykorzysta energetykę nuklearną do innych celów. Za to ZSRR pomógł nam w zbudowaniu w Warszawie Pałacu Kultury i Nauki – mówił minister Krzysztof Tchórzewski.

Teraz musimy to nadrabiać. Bez elektrowni jądrowej się nie obejdziemy, ale niektóre kraje się z niej wycofują, na przykład Szwecja.

Niestety, młodsze pokolenie urzędników w Komisji Europejskiej nie wie, że Polska kiedyś była bardzo zależna od ZSRR. Tymczasem energetyka węglowa w Unii Europejskiej jest już „zakopywana”, a w Polsce jest ciągle dostawcą prądu. Kiedyś 99 procent prądu w Polsce było wytwarzanego w elektrowniach węglowych i dlatego przestawienie się naszego kraju na inne źródła nie jest łatwe.

Jak wynika z wypowiedzi ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, elektrownia jądrowa w Polsce powstanie. I miejmy nadzieję, ze oprzemy się przy jej budowie na polskim kapitale – powiedział pan minister Tchórzewski. Będzie to olbrzymie kolo zamachowe dla rozwoju naszej gospodarki – dodał.

Budowa elektrowni jądrowej ma sprawić, że Komisja Europejska będzie łaskawszym okiem patrzeć na nasze kopalnie węgla i na węglowe elektrownie emitujące dużo dwutlenku węgla. Dzięki temu, że zaczniemy budować elektrownię jądrową która nie emituje CO2. UE da nam więcej czasu na modernizację kopalń węgla.

Jednocześnie, będą w Polsce rozwijane odnawialne źródła energii – zapewnił minister Krzysztof Tchórzewski. Będzie też tworzona elektromobilność, a naprzeciw temu wyszedł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dając pieniądze. To dziesięciolecie zakończymy utworzeniem sieci punktów ładowania prądem samochodów z silnikami elektrycznymi – zapewnił minister Krzysztof Tchórzewski.

Te wszystkie działania mają przyczynić się nie tylko do zmniejszenia emisji z Polski gazów cieplarnianych. Celem jest też likwidacja smogu, dlatego wiele uwagi poświęca się likwidacji pieców węglowych, a także finansuje termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej – która ma też zwiększyć konkurencję polskiej gospodarki w świecie. Ceny prądu są w Unii Europejskiej wyższe od cen prądu w USA.

Podczas swego wystąpienia minister Krzysztof Tchórzewski poruszył też problemy związane z zaopatrzeniem Polski w gaz, w tym sprawę budowy Baltic Pipe.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podczas sesji plenarnej pt.: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”, poruszono następujące zagadnienia: Strategia bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle innych krajów UE: priorytety, polityka surowcowa, model docelowy; Atom, gaz, węgiel – jak wyglądamy na tle naszych sąsiadów zagranicznych; Inicjatywa Trójmorza jako platformy do współpracy w dziedzinie energetyki gazowej, transportu oraz gospodarki; Polska z UE czy z USA – strategiczne partnerstwa na najbliższe lata; Priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: ropa, gaz, a może też energia; Przyszłość OZE wobec zmian ustawodawczych. Perspektywy rozwoju sektora; Zaawansowanie projektu Baltic Pipe jako elementu współpracy w ramach basenu Morza Bałtyckiego; Polityka klimatyczna i surowcowa – wpływ na politykę energetyczną; Budowa Nord Stream II.

 

Fot. Kazimierz Netka

Według programu, w dyskusji uczestniczyli m.in.: Henryk Kowalczyk – minister środowiska; Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju; Krzysztof Tchórzewski – minister energii; Stefan Gullgren – ambasador Królestwa Szwecji w Polsce; Hanna Lehtinen – ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Ole Egberg Mikkelsen – ambasador Królestwa Danii w Polsce; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; dr inż. Wojciech Myślecki – Ekspert ds. Rynku Energii,  Politechnika Wrocławska. Moderatorami debaty byli: dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz dr hab. Filip M. Elżanowski – Radca Prawny, Kancelaria ECh&W.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wręczono Statuetki: „Bursztyn Polskiej Energetyki”. Oto Laureaci: Ministerstwo Energii; PGE Polska Grupa Energetyczna; Grua ENEA SA; PGNiG SA; Polski Komitet Energii Elektrycznej; Gmina Pruszcz Gdański.

 

Fot. Kazimierz Netka

Statuetkę „Fale Innowacji” przyznano spółce Enetech – za Akumulator Ciepła.

VI Ogólnopolski Szczyt Energetyczny zakończy się we wtorek, 17 kwietnia 2018 roku. Więcej wiadomości jest na stronie osegdansk.pl .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *