Na Pomorzu przedwojenna kolej będzie coraz lepsza. Powstanie studium modernizacji lub budowy 6 szlaków, 26 stacji, przystanków od okolic Człuchowa i Chojnic, z fragmentem magistrali węglowej nr 201 Bydgoszcz – Gdynia, a także unowocześnienia linii 203 wiodącej do Tczewa.

Na zdjęciu: Podpisanie umowy. Fot. Kazimierz Netka.

Na Pomorzu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują zwiększyć możliwości wykorzystywania torów. Usprawnione zostanie połączenie Wierzchucin – Tczew, w powiązaniu z trasą Bydgoszcz – Tczew – Gdańsk, gdzie prędkości pociągów mają osiągać 200 km na godzinę.

Następne ważne wydarzenie w programie modernizacji i rozbudowy sieci kolejowej na Pomorzu miało miejsce 8 lutego 2018 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Zawarta została tam umowa, dotycząca prac przygotowawczych do inwestycji związanych z lepszym wykorzystywaniem w przyszłości przedwojennej węglowej magistrali kolejowej nr 201, relacji: Bydgoszcz – Gdynia (z pominięciem wówczas Wolnego Miasta Gdańska). Jak wiadomo, ta linia, o numerze 201, ma być w znacznym stopniu zmodernizowana w bieżącym okresie unijnego finansowania, czyli do roku 2020 (z rozliczeniem do 2023 roku). Na tym jednak nie koniec, PKP Polskie Linie kolejowe już przygotowują się do realizacji projektów za pieniądze, które będą dostępne w latach następnych. Chodzi zaś o zapewnienie dojazdów do trasy 201 – dla pociągów pasażerskich i towarowych, a także modernizacji połączenia z Chojnicami oraz Tczewem, który jest ważnym węzłem komunikacyjnym na styku magistrali Bydgoszcz Gdańsk (CE 65) i Warszawa – Gdańsk (E 65).

 

Źródło ilustracji: PKP PLK SA.

W czwartek, 08 lutego 2018 roku, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z z biurem projektowym TPF Sp. z o.o. umowę pt. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz – Trójmiasto i liniach stycznych oraz chojnickim węźle kolejowym” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Zawarta umowa dotyczy przygotowania dokumentacji przedprojektowej na modernizację linii, na których znajduje się 26 stacji i przystanków. Wartość umowy to prawie 5 mln zł netto. Po zrealizowaniu zamierzenia, lepsze podróże będą między Tczewem a Czerskiem i Chojnicami oraz w stronę Tucholi i Wierzchucina – wynika z informacji, które przekazał nam Mirosław Siemieniec – rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w komunikacie podając też wypowiedzi uczestników uroczystości:

 

Fot. Kazimierz Netka

– Dzięki podpisanej dziś umowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotują dokumentację przedprojektową na modernizację ponad 220 km linii na Pomorzu. Zakładanym efektem zmian jest spójna siec kolejowa jeszcze lepiej łącząca region i już zmodernizowane linie -– powiedział Włodzimierz Żmuda, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Źródło ilustracji: PKP PLK SA.

Działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zakładają poprawę oferty przewozowej w regionie m.in. przez zelektryfikowanie odcinków analizowanych linii. Istotny stanie się ciąg transportowy Chojnice – Tczew, który zapewni komfortowe podróże również do Gdańska, Sopotu i Gdyni. Poprawi się poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych. Zwiększy się punktualność przewozów, dzięki lepszemu prowadzeniu ruchu pociągów.

Celem studium jest wypracowanie optymalnego wariantu inwestycji na sześciu liniach kolejowych. Najdłuższymi analizowanymi odcinkami linii będą: Chojnice – Tczew (nr 203), Wierzchucin – Chojnice (nr 208), Chojnice – Człuchów (nr 210). Projekt obejmuje także krótsze około dwukilometrowe odcinki linii Śliwice – Bąk (nr 215), Lipowa Tucholska – Szlachta (nr 743) i Lipowa Tucholska – Szlachta Zachód (nr 744).

Analizą objętych zostanie 12 stacji i 14 przystanków znajdujących się na wybranych liniach. Zakłada się również przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dwóch nowych linii o łącznej długości ok. 8,5 km. Niezelektryfikowanej – pomiędzy Człuchowem a Wierzchowem Człuchowskim oraz zelektryfikowanej – pomiędzy Łągiem Południowym a Łągiem Północnym. Planowane trasy mogą ułatwić i usprawnić przejazdy pociągów.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Dzięki kolejnej inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Pomorze zyska wygodniejszą obsługę codziennych przejazdów do i z Chojnic, Tczewa i Trójmiasta. Wygodniejsze będą podróże do domu, pracy i szkoły. Elektryfikacja linii zapewni dodatkowo usprawnienie podróży w regionie – powiedział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Przygotowanie dokumentacji jest krokiem w kierunku poprawy i zwiększenia dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców. Po modernizacji linie zapewniają krótsze czasy przejazdu oraz komfortowe przystanki i wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

 

Fot. Kazimierz Netka

Umowa na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz – Trójmiasto i liniach stycznych oraz chojnickim węźle kolejowym” wykonywana jest w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Wartość 4,7 mln zł (netto). Finansowanie przy udziale środków budżetowych oraz środków własnych spółki. Opracowanie dokumentu powinno się zakończyć w II kwartale 2019 roku. Prace mogą być realizowane w kolejnej perspektywie finansowej – wynika z informacji, które przekazał nam Mirosław Siemieniec – rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Umowę podpisali: Ireneusz Malewicz – członek zarządu i dyrektor spółki TPF, Marek Kubera – zastępca dyrektora Biura Przygotowania Inwestycji PKP PLK SA, Robert Żulewski – dyrektor Biura Kontrollingu i Finansów PKP PLK SA. Planowany termin zakończenia dokumentacji przedprojektowej: III kwartał 2019 r. Wykonanie prac po 2020 roku.

Studium wykonalności ma dostarczyć wiadomości, niezbędnych do opracowania projektu. Inwestycja będzie realizowana w ścisłym powiązaniu z modernizacją linii CE 65 (131) Bydgoszcz – Tczew – Gdańsk. Jak poinformowano podczas podpisania umowy, na odcinku Bydgoszcz – Tczew, linia kolejowa ma zostać doprowadzona do takiego stanu, by pociągi mogły tam jeździć z prędkością 200 km na godzinę.

Powyższe przedsięwzięcia realizowane są w ramach krajowego Programu Kolejowego, na który przeznaczono 66 miliardów złotych. Koszt urzeczywistnienia inwestycji w Pomorskiem to ponad 6 miliardów złotych. Ponad 66 mld zł to łączna wartość inwestycji; ponad 220 projektów; 9000 km torów objętych pracami.

Jak powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, rozbudowa sieci kolejowej to element zrównoważonego rozwoju, ale wraz z modernizacją szos i wodnych szlaków transportowych. Zainwestowanie ponad 6 miliardów złotych w rozwój kolei na Pomorzu, znacząco zmieni oblicze gospodarcze regionu.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *