Pomorze, Wielkopolska, Śląsk. Na terenach po huraganie w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. jest kolejne zagrożenie: emisja rakotwórczych włókien azbestu! Z pomocą przychodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 11 września br. zacznie przyjmować wnioski o dotacje.

Na zdjęciu: Demontaż płyt z azbestem w Gdańsku. Pracownicy są chronieni specjalnymi kombinezonami i maskami. Fot. Kazimierz Netka.

NFOŚiGW dostosowuje program azbestowy pod kątem gmin poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach

Kolejne 20 mln zł dotacji zarezerwował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie rakotwórczego azbestu w gminach poszkodowanych huraganowymi wiatrami w dniach 11-12 sierpnia br. Chodzi o pokruszony eternit, m.in. z uszkodzonych dachów budynków. Nabór wniosków o pieniądze rozpocznie się 11 września i potrwa do 31 października 2017 r.

W związku z tym zmianie ulega program priorytetowy Funduszu pn. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wcześniej zakładał on między innymi pomoc na obszarach dotkniętych klęską żywiołową, lecz taki zapis nie dawał możliwości wspierania tych terenów, gdzie nie ogłoszono stanu klęski żywiołowej. Program został więc rozszerzony również o obszary dotknięte zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, które wskaże właściwy wojewoda – informują: Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy i Donata Bieniecka – Departament Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW w Warszawie, przekazując w komunikacie wypowiedzi dotyczące udzielania pomocy poszkodowanym.

 

Fot. Kazimierz Netka

Poszkodowani w nawałnicach będą mogli – poprzez wojewódzkie fundusze – ubiegać się o dotacje do 100% kosztów kwalifikowanych.

– Zarząd NFOŚiGW zdaje sobie sprawę z ogromnej skali szkód spowodowanych przez sierpniowe nawałnice i dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotkniętych klęską żywiołową gospodarstw domowych, postanowiliśmy zmodyfikować dotychczasowy program azbestowy tak, żeby środki NFOŚiGW trafiły do miejsc tragedii – informuje Wiceprezes Narodowego Funduszu Roman Wójcik.

Beneficjentami programu będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a odbiorcami końcowymi – gminy znajdujące się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub na obszarach dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej. Lista poszkodowanych gmin musi być potwierdzona przez właściwego wojewodę. Dofinansowaniem będą objęte przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Nabór rozpoczyna się 11 września 2017 r. i potrwa do 31 października 2017 r. lub do wyczerpania 20 584 000 zł alokacji.

Szczegóły naboru NFOŚiGW podaje na stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system–wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/nabor-wnioskow-2017-azbest/.

 

Fot. Kazimierz Netka

To drugi program NFOŚiGW, który ma pomóc poszkodowanym w nawałnicach sierpniowych. Kolejne 20 mln zł czeka także na odtworzenie terenów zieleni, parków, ogrodów, małej infrastruktury turystycznej i siedlisk przyrodniczych, które ucierpiały w zeszłym miesiącu z powodu huraganowych wiatrów. O dotacje w tym zakresie można się starać od 5 września 2017 r. do 30 marca 2018 r., a informacje o naborze w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo można znaleźć na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/nabor—katastrofy-naturalne/ – informują Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy i Donata Bieniecka – Departament Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW w Warszawie.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *