Na Wyspie Ostrów w Gdańsku będzie Stoczniowe Centrum Kształcenia Zawodowego.  Powołają je Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum. Na początku marca wyznaczona zostanie „mapa drogowa” tworzenia tego Centrum.

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Powstanie stoczniowy ośrodek edukacji specjalistów dla przemysłu 4.0

Już 51 proc. małych i średnim przedsiębiorstw ma problem ze znalezieniem pracowników – wynika z najnowszego badania Barometru EFIT. Według przedsiębiorców, brak fachowców to najpoważniejszy czynnik, który może zahamować rozwój ich firm. Są trudności ze znalezieniem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Podobne sygnały płyną także od inwestorów i partnerów biznesowych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – poinformowała nas Beata Ostrowska  – główny specjalista ds. PR i komunikacji | Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE), w swym komunikacie podając też wypowiedzi.

Branża morska szuka pracowników

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę o współpracy ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum, które dopasują profile kształcenia do potrzeb inwestorów z branży morskiej – poinformowała prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki.

– Naszym priorytetem jest aktywna współpraca nauki z biznesem, dzięki której odbudujemy zaplecze kadrowe dla Stoczni i całego sektora. Chcemy, aby uczniowie zdobyli zawód i umiejętności poszukiwane i cenione przez pracodawców w regionie – dodała przewodnicząca prof. Barbara Piontek.

Dziś najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim są m.in. spawacze, elektrycy, ślusarze, mechatronicy, monterzy oraz operatorzy maszyn i urządzeń – wynika z danych PSSE.

 

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

– Nasi inwestorzy potrzebują wykwalifikowanych kadr, zarówno inżynierskich, jak i na stanowiska techniczne. Staramy się im pomóc, współpracując ze szkołami, uczelniami, tworząc klasy patronackie. Zyskują na tym wszystkie strony: młodzież – ciekawą i dobrze płatną pracę, nasi inwestorzy – wykwalifikowaną kadrę, a my – kolejnych inwestorów, dla których dostęp do odpowiednich pracowników decyduje często o lokalizacji inwestycji – mówi Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działania Pomorskiej Strefy związane ze szkolnictwem skupiają się na branżach reprezentowanych przez przedsiębiorców strefowych lub z nią współpracujących. – Pomorska Strefa chce być i jest łącznikiem między szkołami a biznesem, ułatwiając im nawiązywanie kontaktu, a także tworząc projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak m.in. wirtualna rzeczywistość czy różnego rodzaju symulatory do nauki – mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE.

Porozumienie podpisane ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum w Gdańsku zakłada, że placówka kształcić będzie specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem strefowych firm, zwłaszcza z branży morskiej. Jest też kolejnym etapem budowy projektu edukacyjnego na Wyspie Ostrów Jego ideą jest powołanie na tym terenie Stoczniowego Centrum Kształcenia Zawodowego, w którym uczniowie zdobywaliby praktyczne umiejętności niezbędne dla przemysłu 4.0. Pracownie i laboratoria wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, a także symulatory do nauki zawodu. Na początku marca odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron i wyznaczona zostanie „mapa drogowa” powołania Centrum.

To nie jedyna aktywność Pomorskiej Strefy w zakresie kształcenia branżowego dla branży morskiej. W 2017 r. Strefa utworzyła klasę patronacką w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, w której kształceni są monterzy kadłubów jednostek pływających W ramach patronatu najlepszym uczniom funduje stypendia, płatne wakacyjne staże w firmach na terenie dawnej stoczni Gdynia, wyjazdy na branżowe targi i kursy zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy. Część praktyczną uczniowie realizują w firmach strefowych, np. Energomontaż Północ Gdynia oraz u parterów, m.in. w firmie Crist.

 

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w 2018 r. objęła współpatronem dwie klasy – w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Strefa doposaża także pracownie szkolne praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu LabTech ufundowała dwie pracownie mechatroniczne – w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie. W kwietniu nastąpi otwarcie pracowni obróbki drewna w ZSR w Grudziądzu. Niedługo, dzięki przekazaniu funduszy przez strefowe firmy Wika Polska oraz Mondi Świecie zostaną otwarte dwie kolejne pracownie: w Świeciu – pracowania elektryczna a we Włocławku – mechatroniczna. W pracowniach uczniowie mogą zdobywać praktyczne umiejętności na nowoczesnym sprzęcie podobnym do tego, którego będą używać w przyszłej pracy.

 

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna organizuje również wycieczki studyjne uczniów szkół gimnazjalnych oraz 8 klas szkół podstawowych do firm, m.in. z branży stoczniowej. Tylko w pierwszym semestrze tego roku szkolnego skorzystało z nich ponad 200 uczniów.

Wspólnie z Instytutem Morskim w Gdańsku PSSE realizuje projekt „Morskie Kompetencje” pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Już ponad 300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mogło zobaczyć, na czym polega działalność laboratorium specjalizującego się w badaniach dla gospodarki morskiej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna współpracuje także z doradcami edukacyjno-zawodowymi, a w 2018 r. wraz z miastem Toruń utworzyła Toruńską Sieć Szkolnych Doradców Edukacyjno-Zawodowych.

– Przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę wizyt studyjnych w firmach. Osoby, które w szkole zajmują się doradztwem zawodowym często nie wiedzą, jak obecnie wygląda praca w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w jaki sposób odbywa się proces rekrutacyjny, jakich umiejętności oczekuje się od kandydatów do pracy. W 2018 roku zorganizowaliśmy kilkanaście wizyt, wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem – podkreśla Damian Orzeł, który w PSSE zajmuje się szkolnictwem branżowym.

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji. Realizuje zadania, których celem jest stymulowania gospodarki i poprawa klimatu inwestycyjnego Polski, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PSSE działa na terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, które odpowiedzialne są za kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych i krajowych. Pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora udzielania pomocy publicznej. Służy przedsiębiorcom wsparciem na każdym etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze konsultacyjno-doradczym – napisano w komunikacie, który przekazała nam Beata Ostrowska  – główny specjalista ds. PR i komunikacji | Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *