Nad Bałtykiem, w Gdyni, zainaugurowano kampanię „Na fali pierwszej pracy”.

Kontrole wakacyjnych przedsiębiorstw w pasie nadmorskim.

Dzięki OIP w Gdańsku młodzi ludzie mogą dowiedzieć się, jak bezpiecznie zacząć zarabiać.

15 sierpnia inspektorzy sprawdzą, kto pracuje w święto, wbrew zakazowi.

Wykonywanie pracy, po to, żeby zarobić, nie polega na tym, by w niej odpoczywać, leczyć kaca, albo trzeźwieć, regenerować zdrowie. Wprost przeciwnie. Masz tak pracować, byś z firmy wychodził zmęczony, a twoje zdrowie na tym traciło… jak najmniej. Firma, czy instytucja, dająca ci pieniądze za pracę, nie musi cię uzdrawiać. To miejsce, gdzie cząstkę ze swego zdrowia musisz zostawić…

DSCN2143

Fot. Kazimierz Netka.

Brutalne? Oczywiście! Ale, tego oczekuje od zatrudnionego właściciel zakładu i za to mu płaci. Nie zawsze tak, jak powinien. Zdarza się, że szuka takich, którzy oficjalnie zechcą pracować za pół stawki, a drugą część zapłaty dostaną nieoficjalnie. Dla młodej osoby, która podejmuje pracę po raz pierwszy, takie potraktowanie może wywołać szok. Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza, nazywa to łamaniem moralnego kręgosłupa młodym ludziom. A do takiego łamania nie może dochodzić. Dlatego, Pracodawcy Pomorza chętnie wsparli, organizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, Letnią Akcję Informacyjną „Na Fali Pierwszej Pracy”. Tegoroczne hasło tej akcji brzmi: „PIERWSZA Praca – Rozwiń Skrzydła”.

W Pomorskiem, oficjalne zainicjowanie kampanii „Na fali pierwszej pracy” odbyło się 15 lipca, w Gdyńskim Centrum Filmowym, a prowadził tę inaugurację Aleksander Zając – koordynator Sekcji Promocji i Prewencji OIP w Gdańsku. Tam też podsumowano, zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy PIP w Gdańsku konkurs fotograficzny dla amatorów, pod hasłem: „Pierwsza praca – rozwiń skrzydła”.

DSCN2021Na zdjęciu, od lewej: Katarzyna Dubicka – z OIP w Gdańsku; Aleksander Zając – koordynator Sekcji Promocji i Prewencji OIP w Gdańsku; Piotr Prokopowicz – zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku ds. nadzoru. Fot. Kazimierz Netka.

– Formalnie teraz inaugurujemy tę kampanię, ale działania edukacyjne trwają od maja – mówił Piotr Prokopowicz – zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku ds. nadzoru. – Prowadzone były one w różnej formie: szkoleń, warsztatów, pogadanek z ekspertami PIP. W sumie zaprosiliśmy 83 pracodawców, prowadzących punkty gastronomiczne i ośrodki wypoczynkowe w miejscowościach turystycznych; zorganizowaliśmy warsztaty dla 62 studentów; przeprowadziliśmy pogadanki dla 270 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas tych spotkań specjaliści z zakresu prawa pracy omawiali zagadnienia związane z kwalifikacją umów o zatrudnienie w oparciu o kodeks cywilny i kodeks pracy, a pojawiające się wątpliwości i problemy wyjaśniali na bieżąco. Uczestnicy poznali prawa i obowiązki dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy; przestrzegania czasu pracy; wypłaty wynagrodzeń. Dowiedzieli się jakie informacje powinny być zawarte w CV, itp.

W czasie warsztatów studenci wzięli udział w wielu praktycznych ćwiczeniach umożliwiających zdobycie umiejętności nie tylko z zakresu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, ale również podniesienia własnej samooceny, usprawnienia komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ważnym elementem warsztatów była także analiza przykładowych pytań zadawanych przez osoby prowadzące rekrutację w firmach. Warsztaty poprowadzili eksperci Państwowej Inspekcji Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy oraz specjaliści Human Resources z firm działających na terenie województwa pomorskiego: z Grupy Lotos SA., z Trojmiasto.pl sp. z o.o.

DSCN2151Na zdjęciu: Publikacje na stoisku Punktu Infornacyjnego OIP w Gdyni, funkcjonującego w ramach ogólnopolskiej kampanii PIP „Na fali pierwszej pracy” – przed Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Fot. Kazimierz Netka.

Każdy z uczestników otrzymał pakiet materiałów promocyjnych związanych z kampanią, w tym m.in. poradnik „Prawo pracy – pierwsze kroki”, w którym są zawarte odpowiedzi na wiele pytań z zakresu prawa, w tym na te najbardziej popularne: jak powinna być sformułowana umowa o pracę, jakie są uprawnienia pracownika, kiedy będzie można skorzystać z urlopu oraz wiele innych, które mogą pomóc pracownikowi poznać jego prawa i obowiązki.

– Akcja ta wpisuje się w działania promocyjno – prewencyjne, prowadzone przez PIP od paru lat. Odzwierciedla to hasło: Państwowa Inspekcja Pracy informuje, kontroluje, doradza. Okręgowy Inspektorat Pracy PIP w Gdańsku dodaje do tych trzech słów także czwarte: „szkoli”. Dowodem na to, że PIP prowadzi również działalność edukacyjną, czyli szkoli, jest rozpoczęcie w maju zajęć przeznaczonych dla studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych – gastronomicznych, hotelarskich. Te działania były też skierowane do pracodawców – przypomniał Piotr Prokopowicz. – To element czystej promocji. Będziemy dalej prowadzić takie działania w Gdyni, w Gdańsku i we Władysławowie – w punktach poradniczych. To pierwsza taka akcja.

Oczywiście, oprócz działalności promocyjnej i szkoleniowej, jest też trzeci element działania Państwowej Inspekcji Pracy: kontrole. W bieżącym roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, w ramach kampanii „Na Fali Pierwszej Pracy”, zamierza przeprowadzić przynajmniej 70 kontroli w pasie nadmorskim.

– Na kampanii się nie skończy – zapewnia Piotr Prokopowicz. Będziemy dalej szkolić: nauczycieli, studentów – na przełomie listopada i grudnia.

Niezwykłym elementem tej kampanii jest konkurs fotograficzny. OIP w Gdańsku ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu konkursów plastycznych. Fotograficzny zorganizował po raz pierwszy. Tu szczególne podziękowania należą się Aleksandrowi Zającowi – koordynatorowi Sekcji Promocji i Prewencji OIP w Gdańsku – mówił Piotr Prokopowicz. Prace oceniali specjaliści – pracownicy naukowi z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i z Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

DSCN2134Zdjęcie, które zajęło II miejsce. Wykonała je Lucyna Zaborowska (19 lat).

Konkurs fotograficzny „Pierwsza praca – rozwiń skrzydła” przeznaczono dla uczestników akcji, którzy nie przekroczyli 27 roku życia – poinformowały Katarzyna Dubicka i Anna Ostrowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Gdańsku. – Celem konkursu było popularyzowanie problematyki ochrony pracy, zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z pierwszą pracą, promowanie kultury bezpieczeństwa pracy oraz rozpowszechnianie idei fotografowania, jako formy spędzania wolnego czasu. Myślą przewodnią było, aby młodzi ludzie poprzez fotografie podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Dlaczego zorganizowano ten konkurs? Bo młoda osoba, która po raz pierwszy wkracza na rynek pracy niekiedy boryka się z wieloma problemami; nie zawsze wie, jakie ma prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy. Po wielu latach edukacji czeka ją poszukiwanie ofert pracy, rozsyłanie dokumentów aplikacyjnych i częste rozmowy kwalifikacyjne, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia. Dzięki dobremu przygotowaniu szukanie pracy powinno zakończyć się sukcesem. Konkurs był więc elementem edukacji; pokazał też, jak młodzi ludzie widzą pierwszą pracę.

DSCN2129Na zdjęciu: Krzysztof Lisowski – zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno – organizacyjnych i Zuzanna Lis z Gdańska – laureatka konkursu. Fot. Kazimierz Netka.

Nadesłano 32 prace. Każda charakteryzowała się trafnością spostrzeżeń młodych artystów. Zwyciężyła dwunastoletnia Zuzanna Lis z Gdańska. Drugą nagrodę zdobyła Lucyna Zaborowska (19 lat). Obie laureatki otrzymały nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa przyznała również 4 wyróżnienia. Dokonania laureatów pokazywane są na wystawie w Gdyńskim Centrum Filmowym. Ponadto fotografia nagrodzona pierwszym miejscem została zamieszczona na pocztówce, rozpowszechnianej w czasie akcji „Na fali pierwszej pracy”.

Zwycięska fotografia została przez Zuzannę wykonana na budowie domu w Gdańsku. Laureatka zrobiła to zdjęcie aparatem marki Nikon, który dostała w prezencie na I Komunię. Do zdjęcia pozował jej brat, 8-letni Szymon.

DSCN2041Na zdjęciu: Przemawia Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza. Fot. Kazimierz Netka.

– My jako pracodawcy i organizacje pracodawców, powinniśmy wspierać Państwową Inspekcję Pracy, która wykonuje bardzo dobrą robotę – powiedział Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza. – Od wielu lat prowadzi akcje promowania, uświadamiania, uczenia młodych ludzi, jakie mają prawa i obowiązki, gdy podejmują pierwsza pracę. Nasze środowisko zauważa, że młody człowiek trafiając po raz pierwszy do zakładu, przedsiębiorstwa, to czasami od razu zapoznaje się z działaniami nieetycznymi, pozaprawnymi, kiedy dostaje do podpisania dokument, na którym widnienie tylko połowa stawki jego wynagrodzenia i taką stawkę oficjalnie mu się wypłaca, a drugą część dostaje niejako „pod stołem”. Uważamy, że w takiej sytuacji następuje skażenie młodego człowieka i wyrabia on sobie pogląd o świecie gospodarki, przedsiębiorczości, o ludziach, którzy prowadzą biznes. Nabiera przekonania, że aby do czegoś dojść w biznesie, to trzeba się kierować działaniami nie do końca prawnymi. My, jako organizacje pracodawców zwalczamy tego rodzaju praktyki. Zachęcamy, by młody człowiek pierwszy raz zatrudniony był odpowiednio prowadzony, miał swego mentora, opiekuna, który nakreśli mu ścieżkę kariery, pokaże możliwości rozwoju. Najtrudniejsza jest sytuacja w tzw. pracach sezonowych. Dlatego podjęliśmy współpracę z Państwową Inspekcją Pracy w promowaniu zatrudnienia zgodnie z prawem. Apelujemy: zatrudniaj na normalnych warunkach, na umowę o pracę, bo złamiesz kręgosłup moralny młodego człowieka; robisz mu krzywdę, zaoszczędzając na nim sto złotych. Doceniamy wysiłki Państwowej Inspekcji Pracy; kilka lat temu nagrodziliśmy tę Inspekcję statuetką: „Dialog nade wszystko”.

– Rozpoczęliśmy współpracę z Pracodawcami Pomorza i będziemy ją kontynuować na różnych forach – powiedział Aleksander Zając – koordynator Sekcji Promocji i Prewencji OIP w Gdańsku.

DSCN2101Na zdjęciu: Wykład wygłasza Wioletta Jamróz – zastępca kierownika Działu Programów i Obsługi Pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Na zakończenie uroczystości odbyło się seminarium, dotyczące problematyki przygotowania młodych ludzi do pierwszej pracy. Mówiono o zagrożeniach, ale też o wsparciu, jakie osoba rozpoczynająca karierę zawodową może uzyskać. Kwestię wypadków, działalności promocyjnej przedstawił Piotr Prokopowicz – zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru. O wsparciu młodych ludzi (m.in. o bonach) mówiła Wioletta Jamróz – zastępca kierownika Działu Programów i Obsługi Pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku.

DSCN2052Na tym nie koniec. Młodzi ludzie mogą zdobywać, dzięki Państwowej Inspekcji Pracy, wiedzę o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jakie prawa i zobowiązania wynikają z określonych umów, jakie uprawnienia i obowiązki mają pracownicy. Są to tylko niektóre zagadnienia, omawiane podczas spotkań w ramach akcji informacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy pod hasłem „Na fali pierwszej pracy”.

Do 6 sierpnia br. w trzech miastach województwa pomorskiego będą zlokalizowane punkty informacyjne, gdzie każdy będzie mógł bezpłatnie zasięgnąć porady prawnej, jakie obowiązki mają pracownicy i pracodawcy, czego się wystrzegać by praca (w tym wakacyjna), była przyjemnie i bezpiecznie spędzonym czasem. Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy będą również rozdawać bezpłatne materiały promocyjne związane z kampanią.

DSCN2155Na zdjęciu: Punkt Infornacyjny OIP w Gdyni, funkcjonujący w ramach ogólnopolskiej kampanii PIP „Na fali pierwszej pracy” – przed Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Fot. Kazimierz Netka.

Stałe punkty obsługi usytuowane będą w trzech miastach: w Gdyni – w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – do 23 lipca; we Władysławowie – przy Skwerze Abrahama w dniach 29 – 30 lipca; w Gdańsku – w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku oraz w Centrum Pracy Krótkoterminowej w dniach 1 – 6 sierpnia. Stworzono stronę internetową www.nafalipierwszejpracy.pl , na której opublikowane są informacje o tych wydarzeniach.

W ramach „Na fali pierwszej pracy”, prowadzone są już kontrole zakładów zatrudniających młodych pracowników sezonowych. Kontrolą objęto głównie branże związane z usługami hotelarskimi, gastronomią, sportem, rozrywką, handlem i produkcją. W okresie wakacyjnym inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku przeprowadzą, co najmniej 70 kontroli, w tym minimum 20 kontroli 15 sierpnia 2016 r., obejmujących m.in. zakaz pracy w handlu w święta. Zakres kontroli w pasie nadmorskim dotyczy zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W przedsiębiorstwach dotychczas niekontrolowanych będą odbywały się na zasadach „pierwszej kontroli” – mającej na celu wskazanie pracodawcy nieprawidłowości oraz ich analizę pod kątem prawnym i technicznym wraz z zastosowaniem środków prawnych. Instruktażowo – doradczy charakter takiej kontroli zakłada pozostawienie pracodawcy określonego czasu na wyeliminowanie uchybień, okresowe niestosowanie sankcji i pouczenie kontrolowanego o konieczności zorganizowania pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Wyjątek stanowią przypadki rażących naruszeń przepisów i zasad bhp, w szczególności sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, kontrole po wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, a także przypadki nielegalnego zatrudniania oraz rażących naruszeń przepisów prawnej ochrony pracy.

Podsumowanie kampanii zaplanowano na koniec września br.

DSCN2127Na zdjęciu: Reprezentanci uczestników inauguracji akcji: „Na fali pierwszej pracy” – w Gdyńskim Centrum Filmowym. Fot. Kazimierz Netka.

„Na fali pierwszej pracy” to akcja informacyjna, skierowana zarówno do pracowników, przyszłych pracowników jak i przedsiębiorców lub pracodawców, której celem jest upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy przy zatrudnieniu oraz zwrócenie uwagi na problem pracy „na czarno”, z którym boryka się wiele osób wykonujących pracę sezonową. Akcja ta prowadzona jest na terenie województw: pomorskiego, małopolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

W województwie pomorskim akcję letnią honorowym patronatem objęli: Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Roman Kużel – burmistrz Władysławowa.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *