NDI w konsorcjum z N.V. Besix S.A. ma największe szanse wygrać przetarg na budowę kanału żeglugowego w poprzek Mierzei  Wiślanej. Prace zaczną się najprawdopodobniej już w październiku 2019 roku. Finał: w 2022 roku.

Fot. Kazimierz Netka.

Za około 4 miesiące ruszy jedna z najważniejszych w kraju, prorozwojowa inwestycja: budowa polskiego szlaku dla statków z Bałtyku do Elbląga, przez Mierzeję i Zalew Wiślany.

Siedem firm z kraju i z zagranicy zgłosiło chęć wybudowania kanału żeglugowego w poprzek Mierzei Wiślanie z Bałtyku do Elbląga. Najpóźniej we wrześniu poznamy zwycięzcę tego przetargu, ogłoszonego przez Urząd Morski w Gdyni. W poniedziałek, 15 lipca 2019 roku, poinformowano o zaawansowaniu prac nad wyłanianiem wykonawcy.

 

Fot. Kazimierz Netka

O tym mówili, podczas spotkania m.in. kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – zastępca dyrektora ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni, kierownik komisji przetargowej; Andrzej Małkiewicz – naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Magdalena Kierzkowska – rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły zawiera komunikat, przekazany uczestnikom spotkania. W dokumencie tym, dotyczącym zaawansowania postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”, przypomniano m.in. że 22 maja br. dokonano otwarcia ofert w pierwszej części przetargu. Ofert ważnych wpłynęło 6. Oto nazwy firm, które złożyły ważne oferty: V Besix SA., NDI SA i NDI Sp.z o.o.; Konsorcjum Budimex S.A. – Ferrovial Agroman S.A.; China Harbour Engineering Company Ltd; Energopol-Szczecin SA; Sinohydro Corporation Limited; Konsorcjum Polbud-Pomorze sp. z o. o. wraz z dwoma partnerami.

Komisja przetargowa, analizując oferty, w  przypadku tego przetargu. zastosowała tzw. procedurę  odwróconą, zgodnie z którą:

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Między innymi oferty są badane pod katem zgodności ich treści z treścią SIWZ, błędów w obliczeniu ceny czy zasadności i skuteczności zastrzeżeń dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa.

Następnie dokonuje się oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne (JEDZ), a następnie żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

 

Fot. Kazimierz Netka

Od momentu złożenia ofert rozpoczęły się prace Komisji Przetargowej. Na obecnym etapie oraz stosownie do przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert, najwyżej oceniona została oferta złożona przez konsorcjum N.V Besix SA., NDI SA i NDI Sp.zo.o. – poinformowano 15 lipca 2019 roku, podczas spotkania w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargi nastąpi prawdopodobnie we wrześniu. Inwestor: Urząd Morski w Gdyni spodziewa się odwołań od werdyktu Komisji Przetargowej, gdyż prawie zawsze się tak dzieje. Inwestor liczy się też ze znacznym wzrostem kosztów budowy kanału.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Prace mają ruszyć w październiku bieżącego roku, a mają zostać zakończone w 2022 roku. Jeszcze we wrześniu br. trzeba będzie przesadzić trzcinowiska. Takie są wskazania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Planowane jest też wykonanie, podczas budowy kanału, wyspy na Zalewie Wiślanym – jako rekompensaty dla przyrody. Wyspa ma być siedliskiem dla ptaków.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Na temat przetargu dotyczącego budowy kanału, otrzymaliśmy też informację od Jacka Świderskiego – koordynatora ds. promocji Grupy NDI:

W przetargu na przekop Mierzei Wiślanej także Grupa NDI w konsorcjum z belgijskim partnerem, firmą Besix N.V. złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę. Polsko-belgijskie konsorcjum zaoferowało wykonanie prac za 992 mln 271 tys. zł. Realizacja przekopu to wyzwanie inżynieryjne z zakresu hydrotechniki. NDI ma w tym zakresie doświadczenie, bowiem w partnerstwie z Besixem zbudowała już w Polsce terminal kontenerowy DCT2 w Porcie Gdańsk.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Przetarg na przekop Mierzei Wiślanej obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym. Kanał żeglugowy ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 metrów, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni – poinformował nas Jacek Świderski – koordynator ds. promocji w Grupie NDI.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

W miejscu, gdzie ma być wykonywany kanał, znajdują się dwa złoża bursztynu. Pierwsze: „A”, jest niewielkie. Drugie, „B”, jest bardziej zasobne. Piasek wydobywany z tego miejsca będzie przesiewany, w celu pozyskania bursztynu. Jednak, nie zrekompensuje to kosztów budowy kanału. Jantaru jest za mało.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *