Niebieskie Trampki w Forum Gdańsk. Unikatowy w skali kraju pilotaż projektu Forum Młodzieży. Uczniowie będący w kryzysie otrzymują wsparcie psychologiczne. To realizacja zasad CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu

Źródło ilustracji: Forum Gdańsk.

Forum Gdańsk zainicjowało aktywizację i wsparcie młodzieży w kryzysie

Trochę dawno temu, w ubiegłym wieku, wagarowicze w Gdańsku ukrywali się w kinie Bajka, w Gdańsku Wrzeszczu (pierwszy seans filmowy zaczynał się o godzinie 10 rano). Teraz miejscami ucieczki przed szkołami stały się galerie handlowe, w całym kraju. Na niektóre młode osoby tam wagarujące mówi się: galerianki. Nastolatkowie ci potrzebują pomocy, opieki. Młodzieżą, spędzającą czas lekcyjny poza szkołami, postanowiło zaopiekować się Forum Gdańsk – centrum kulturalno – handlowe, znajdujące się na terenie historycznych Targów: Sienny i Rakowy w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Forum Gdańsk szukało wsparcia specjalistycznego dla młodzieży w kryzysie i znalazło je. Z pomocą przyszła Fundacja FOSA. Współpraca zaowocowała projektem pilotażowym – Forum Młodzieży – Niebieskie Trampki, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będący w kryzysie otrzymają wsparcie psychologiczne. Projekt ten jest unikatowy w skali kraju – wynika z informacji, które przekazali nam Monika Ostrowska z Biura Prasowego Forum Gdańsk oraz Adam Bajer z Biura Prasowego Multi Poland:

Szybka i zdecydowana reakcja

Pod koniec 2019 roku zarządzający Forum Gdańsk zaobserwowali, że na terenie centrum handlowego, w tak zwanych godzinach lekcyjnych zaczęła przebywać młodzież. Część uczniów wykazywała się agresją, część po prostu zaśmiecała i niszczyła mienie centrum. Takie zachowanie zaburzało rytm odwiedzających Forum Gdańsk gości. Potrzebna była szybka i zdecydowana reakcja na zaistniałą sytuację. W związku z tym Forum Gdańsk zainicjowało działania ukierunkowane na aktywizację i wsparcie młodzieży w kryzysie.

W początkowej fazie procesu Forum Gdańsk nawiązało współpracę z Wydziałem Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Odbyło się kilka spotkań ze specjalistami, podczas których osoby zaangażowane w pomoc pracowały nad rozwiązaniami, dzięki którym uczniowie powrócą do szkół. Sytuacja stopniowo ulegała poprawie.

Kilkanaście tygodni później w Polsce ogłoszono stan epidemii. Wprowadzono obostrzenia, a to oznaczało, że wszyscy musieli zostać w domach na wiele miesięcy.

– Tuż przed pandemią zaobserwowaliśmy tendencję wśród uczniów szkół ponadpodstawowych do przebywania w przestrzeni Forum zarówno w godzinach lekcyjnych jak i po zakończonych zajęciach szkolnych. Zaniepokoiło nas zjawisko wandalizmu i agresji młodzieży. W związku z tym zaczęliśmy szukać profesjonalnego wsparcia w Wydziale Rozwoju Społecznego – mówi Magdalena Gibney z Multi Poland, dyrektor Forum Gdańsk. – Wspólnie z różnymi instytucjami pomocowymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i Policją rozpoczęliśmy pracę nad powrotem uczniów wagarujących do szkolnych ławek oraz nad aktywizowaniem młodzieży pod kątem sportowym, po lekcjach. Małymi krokami zbliżaliśmy się do obranego celu. Nasze starania przerwała pandemia. My pracowaliśmy hybrydowo, a uczniowie pozostali w domach na kilka miesięcy – dodaje Magdalena Gibney.

Źródło ilustracji: Forum Gdańsk.

Brak kontaktu z rówieśnikami i przyjaciółmi ma negatywny wpływ na ludzi, zwłaszcza na młodzież w okresie dojrzewania. Wyobcowanie, niepewność i strach to czynniki szkodliwe dla relacji społecznych.

– Jesienią ubiegłego roku zauważyliśmy, że po powrocie do nauki stacjonarnej młodzież próbowała zrekompensować sobie kilkumiesięczną izolację organizując liczne spotkania w przestrzeni Forum Gdańsk. Naszą uwagę zwróciło (ponownie) agresywne zachowanie młodzieży oraz niszczenie naszego mienia – informuje Magdalena Gibney.

I dodaje:

Zauważyliśmy również, że wśród młodzieży pojawia się coraz więcej osób przygnębionych, szukających wsparcia. Z pomocą przyszli nam specjaliści z Fundacji FOSA. Oni, podobnie jak my – mieli wizję oraz potrzebę niesienia pomocy młodzieży w kryzysie. Rozpoczęliśmy rozmowy o współpracy w zakresie kompleksowego wsparcia. Współpraca zaowocowała projektem pilotażowym: Forum Młodzieży – Niebieskie Trampki, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będący w kryzysie otrzymają wsparcie psychologiczne.

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA pozyskała środki z Miasta na realizację zadań merytorycznych, natomiast Forum Gdańsk udostępniło dwupoziomowy lokal.

Na co mogą liczyć młodzi ludzie w Forum Gdańsk?

Przede wszystkim na wsparcie psychologiczne, jako formę ochrony ich zdrowia psychicznego w kryzysach osobistych. Realizacja projektu Forum Młodzieży – Niebieskie Trampki przyczyni się do wzmacniania zasobów psychospołecznych nastolatków, zwiększaniu kompetencji do planowania form spędzania czasu wolnego w akceptowalny społecznie sposób i do podejmowania działań samopomocowych.

Fot. Kazimierz Netka.

– Stawiamy na pracę w środowisku. Wychodzimy do młodzieży oferując im zarówno wsparcie indywidualne jak i grupowe. Część naszej pracy dotyczy animacji socjoterapeutycznej prowadzonej w formie klubowej. Młodzież spędzająca czas z nami angażuje się między innymi w Laboratorium Profesji Cyfrowych, Klub Planszowy czy psychoedukację. W ramach przedsięwzięcia Kompas uczniowie mają okazję spotykać się z inspirującymi ludźmi – wyjaśnia Alina Kaszkiel-Suska, prezes Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

Wsparcie także dla rodziców/opiekunów nastolatków

Warto zaznaczyć, że wsparcie w trybie interwencyjnej konsultacji psychologicznej w sytuacji wystąpienia kryzysu psychicznego młodego człowieka (w szczególności w sytuacji wystąpienia kryzysu suicydalnego) otrzymają równolegle rodzice/opiekunowie prawni nastolatków.

Integracja

Kolejnym elementem realizacji projektu Forum Młodzieży – Niebieskie Trampki jest integracja. Na tym etapie istotne staje się utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych oraz odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości uczestników projektu.

– Podczas pilotażu dbamy o bezpieczną przestrzeń do rozmowy z młodym człowiekiem, który opowie o swoich trudnościach, zbuduje relację terapeutyczną, w ramach której modelowane będą adaptacyjne zachowania oraz sposoby radzenia sobie w kryzysie – wyjaśnia Beata Stawicka, psychoterapeutka, współtwórczyni pilotażu z ramienia Fundacji FOSA.

I dodaje:

– Inną formą naszej pracy są również konsultacje psychoterapeutyczne grupowe, podczas których uczestnicy mają możliwość korzystania z zasobów całej grupy, uczą się społecznie akceptowalnych sposobów wyrażania własnych emocji. Warto zaznaczyć, że w procesie wsparcia psychologicznego ważną rolę odgrywa psychoedukacja rodzinna. Na tym poziomie osoby zaangażowane pracują nad odbudową lub poprawą relacji/więzi między członkami rodziny oraz nad poprawą komunikacji. Projekt pilotażowy obejmuje poradnictwo psychologiczne, szkolenia w zakresie norm rozwojowych okresu dojrzewania oraz kryzysów psychicznych nastolatków, a także poradnictwo w zakresie sposobów budowania prawidłowych relacji z dojrzewającą młodzieżą. Wymienione zagadnienia skierowane są między innymi do pracowników ochrony centrum handlowego Forum Gdańsk.

Jakich rezultatów można się spodziewać po projekcie?

Jednym z najważniejszych rezultatów będzie wzmocnienie psychicznych zasobów młodzieży do konfrontacji z uczuciami w procesie dojrzewania, i trudnymi wydarzeniami życiowymi. Udział w projekcie przyczyni się do wzmacniania młodzieży w zakresie umiejętności odpierania presji rówieśniczej, regulacji emocji, rozwijania poczucia przynależności do grupy, kształtowania postaw samopomocowych, a także zwiększania zdolności do budowania relacji wewnątrzrodzinnych. Rodzice/opiekunowie prawni biorący udział w projekcie wzmocnią kompetencje rodzicielskie. Nauczą się rozpoznawać sygnały świadczące o trudnościach nastolatka i będą w stanie wzmocnić/wesprzeć dziecko w kryzysie psychospołecznym. Natomiast pracownicy ochrony uczestniczący w projekcie zdobędą wiedzę z zakresu metod prewencji i interwencji w kontakcie z młodzieżą.

Projekt Forum Gdańsk – Niebieskie Trampki jest unikatowy w skali kraju i wpisuje się w obszar zadań realizowanych przez Forum Gdańsk, zarządzane przez Multi Poland w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

O Forum Gdańsk

Forum Gdańsk jest zlokalizowane w ścisłym centrum Gdańska, oferuje 62 000 m² powierzchni handlowej, wielosalowe kino, blisko 180 sklepów i punktów usługowych, 30 restauracji, przestrzeń rozrywki i 1100 miejsc parkingowych.

Fot. Kazimierz Netka.

Wśród wielu renomowanych polskich i międzynarodowych marek dostępnych dziś w Forum Gdańsk znajdują się m.in. VAN GRAAF, TK Maxx, &OtherStories, COS, H&M, RESERVED, e-obuwie.pl, Pull&Bear, Bershka, Home&You, GoSport, New Yorker, Oysho, Media Markt, Stradivarius, TOUS, W. Kruk, Apart, Zara, Zara Home. Ofertę z sektora „zdrowie i uroda” reprezentują jednocześnie drogerie m.in. Super-Pharm i Rossmann, ale i Douglas, Sephora, Inglot czy Mac. Oferta rozrywkowo-rekreacyjna obejmuje 9 salowe kino Helios, salę zabaw dla dzieci Lider, a także siłownię City-Fit. Klienci mogą korzystać z supermarketu Eurospar. W centrum znajduje się także centrum medyczne Medicover.

W skład kompleksu wchodzi również historyczny budynek dawnego przedszkola sióstr Elżbietanek oraz Kunszt Wodny – przyszła siedziba Instytutu Kultury Miejskiej.

Forum Gdańsk jest też węzłem komunikacyjnym dla autobusów, tramwajów, pociągów i samochodów. Posiada również specjalne trasy rowerowe i ścieżki spacerowe. W centralnym punkcie Forum znajduje się plac miejski, zaprojektowany jako atrakcyjna przestrzeń spotkań i relaksu. Odwiedzający Forum mogą korzystać z miejsc wypoczynku, umiejscowionych w otoczeniu terenów zielonych oraz mnóstwa kafejek i restauracji z ogródkami.

Fot. Kazimierz Netka.

Ważną częścią projektu jest rewitalizacja kanału rzeki Radunia, z dodatkowym szklanym sklepieniem odpornym na zmienne warunki pogodowe.

Forum Gdańsk oferuje ponad 2 ha terenów zielonych z 33 000 roślin 80 gatunków, tworzących wyjątkowy ekosystem w mieście.

Multi Poland, część Multi Corporation, współpracowało przy powstawaniu projektu z Miastem Gdańsk i Polskimi Kolejami Państwowymi – poinformowali Monika Ostrowska z Biura Prasowego Forum Gdańsk oraz Adam Bajer z Biura Prasowego Multi Poland.

Unikatem jest zabytkowy, średniowieczny Kanał Raduni, dwupoziomowo przepływający przez Forum Gdańsk. To duża atrakcja.

Fot. Kazimierz Netka.

Niedawno w Forum Gdańsk otwarto wystawę zabytków, znalezionych podczas budowy Forum Gdańsk. Eksponowanie skarbów historii jest doskonałym sposobem edukacji młodzieży, tym bardziej, że wydobyte z ziemi przedmioty zostały w interesujący sposób przedstawione i opisane.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.