Nielegalna praca to rocznie 6 mld zł strat dla państwa – ocenia główny inspektor pracy. Najwięcej nielegalnych jest w budownictwie. Najczęściej są to Ukraińcy.

Na zdjęciu: Nagrodzeni za przestrzeganie praw pracowników i organizatorzy konkursów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Niepokojące dane PIP: państwo traci miliardy przez pracujących „na czarno”

Źródło: www.kurier.pap.pl

W 2015 r. zwiększyła się liczba firm płacących nieterminowo oraz zaniżających wysokość zapłaty. Fot. Fotolia

Spośród 12,5 miliona pracowników w 2015 roku około 600 tys. wykonywało pracę nielegalnie; budżet państwa stracił na tym ponad 6 miliardów. zł – oszacował w piątek Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć, przedstawiając w Sejmie sprawozdanie z działalności PIP za tamten rok.

Na zdjęciu: Minister Roman Giedrojć – główny inspektor pracy. Fot. z Archiwum GIP.

„Zakładając, że te osoby otrzymywałyby wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej w 2015 r., to jest 1750 zł, straty dla budżetu z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, nieopłacanych zaliczek na podatek dochodowy, wynoszą, jak obliczyliśmy, ponad 6 miliardów złotych” – powiedział.

Jak powiedział PAP Giedrojć, według ocen PIP w 2016 roku sytuacja wyglądała podobnie.

Według Głównego Inspektora Pracy nielegalne zatrudnienie jest przejawem nieuczciwej konkurencji. „Uczciwi pracodawcy i przedsiębiorcy, legalnie zatrudniający pracowników i opłacający związane z tym daniny publiczne, nie zawsze są w stanie konkurować z tymi, którzy tego nie robią” – zauważył.

Poinformował, że PIP w 2015 r. zweryfikowała legalność zatrudnienia około 150 tys. obywateli, w 20 tys. przypadków stwierdzono nieprawidłowości. „Nielegalne zatrudnienie polegało na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę oraz niezgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego” – dodał Giedrojć.

PIP skontrolowała także legalność zatrudnienia cudzoziemców. „Największą koncentrację pracy nielegalnej stwierdzono w budownictwie. Największą grupę nielegalnie zatrudnionych stanowili obywatele Ukrainy” – wskazał.

Zwrócił uwagę, że w 2015 r. wzrósł odsetek pracodawców, którzy unikali wypłaty pieniędzy za pracę. Zwiększyła się także liczba firm – mówił Giedrojć – płacących nieterminowo oraz zaniżających wysokość zapłaty.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *