Nowa sieć drogowa i kolejowa w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku, za 167 mln złotych. NDI realizuje  najważniejsze projekty prorozwojowe m.in. w gospodarce morskiej. Rozbudowano np. dojazd do DCT – Deepwater Container Terminal, największego terminalu kontenerowego na Bałtyku

Fot. Kazimierz Netka.

Port daje bogactwo całej Rzeczypospolitej

Fot. Kazimierz Netka

Chyba niewiele jest portów na świecie, mających takie możliwości rozwojowe, jakie posiada Morski Port w Gdańsku. Przestrzeń do zabudowy istnieje tu zarówno na lądzie, jak i na Zatoce Gdańskiej. Mogliśmy się o tym ponownie przekonać m.in. 28 czerwca 2021 roku, w przeddzień patronów ludzi morza: św. św. Piotra i Pawła, uczestnicząc w uroczystości zakończenia jednych z najważniejszych dla lądowej obsługi ładunków, rozbudów szlaków kolejowych i drogowych w Porcie Zewnętrznym Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Była to uroczystość wieńcząca projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku”, współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”. Spotkanie prowadziła Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

Fot. Kazimierz Netka

Jak ważna jest to sprawa, świadczy liczba i ranga uczestników wydarzenia: Małgorzata Winiarek-Gajewska – prezes NDI S.A. – firmy realizującej zadanie; poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Kacper Płażyński; sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP i członek Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marcin Horała; przedstawiciela European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency – Morten Jensen – Head of Unit at CINEA (połączył się z uczestnikami spotkania za pośrednictwem internetu); przedstawiciel  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – dyrektor Paweł Buc; wojewoda pomorski – Dariusz Drelich; a także reprezentanci portu, m.in.: Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., dyrektor naczelny; Sławomir Michalewski – wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. ds. dinansowych, dyrektor ds. finansowych; Kamil Tarczewski – wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. ds. Infrastruktury, dyrektor ds. infrastruktury.

Fot. Kazimierz Netka

– Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku nie była łatwym zadaniem. Port cały czas funkcjonował; pozostawał w ruchu. Trzeba było dostosować się do tej sytuacji – podkreśliła Małgorzata Winiarek-Gajewska – prezes NDI.

– Unia Europejska docenia znaczenie polskich portów, a zwłaszcza Gdańska dla wymiany towarowej w Europie i na świecie. Zaakcentował to Morten Jensen – Head of Unit at CINEA, łącząc się z Brukseli przez internet z uczestnikami uroczystości w Morskim Porcie Gdańsk. Dyrektor Morten Jensen podkreślił znaczenie Gdańska w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk.

Fot. Kazimierz Netka

– Port Gdańsk był i jest dla Polski bardzo ważny. Dzięki niemu Rzeczpospolita bogaciła się już przed wiekami. Teraz, ma szansę stać się największym na Bałtyku, nie tylko w przeładunkach kontenerów – mówił Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Rozbudowa, modernizacja układu drogowego i kolejowego jeszcze zwiększy te możliwości. Oddanie do użytku wspomnianej infrastruktury spowoduje, że zdolność przeładunkowa się zwiększy i będzie przebiegać sprawniej. Tory wydłużono z 670 do 740 metrów by zmieścił się cały skład pociągu i dało się obsługiwać kontenery na torach. Żeby polepszyć dostęp od strony lądu, PKP Polskie Linie Kolejowe przebudowują stację Port Północny, co zdecydowanie usprawni ruch pociągów na tej stacji. Poprawa dostępności odbywa się też od strony wody, gdzie Urząd Morski poszerza i pogłębia tor podejściowy. Powstają nowe falochrony. Port Gdańsk może stać się największym hubem kontenerowym, ale też w przeładunkach wszystkich towarów w regionie Morza Bałtyckiego. Gdański port staje się miejscem pierwszego wyboru dla obsługi towarów 590, czyli wyprodukowanych w Polsce – mówił Łukasz Greinke – prezes zarządu, Dyrektor Naczelny Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

– Rozbudowa, modernizacja układu komunikacyjnego w porcie Gdańsk to następny etap przenoszenia transportu towarowego z dróg na kolej – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. Na Gdańsk trzeba patrzeć w ujęciu całej Rzeczypospolitej. Już w czasach bitwy pod Oliwą liczyło się strategiczne położenie Gdańska. Każda inwestycja drogowo – kolejowa na terenie Polski będzie służyła rozwojowi portu. Towary potrzebują sieci transportowej. Cieszę się z budowy każdego odcinka, zwłaszcza kolejowego, bo to ma znaczenie dla wzrostu konkurencyjności portu. Nie bez znaczenia jest to, że port daje bogactwo całej Rzeczypospolitej. Z całego serca gratuluję zrealizowania tego zadania inwestycyjnego – mówił wojewoda Dariusz Drelich.

Fot. Kazimierz Netka

– Gdy Polska była potężna, to czerpano korzyści z tego położenia gdańskiego portu – mówił Marcin Horała – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP i członek Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Teraz wracamy do tych czasów. Położenie Polski może być naszym bogactwem, a nie przekleństwem – wynikało z wypowiedzi posła Marcina Horały. By tak się stało, trzeba oferować usługi hubów – podkreślił Marcin Horała. Do tego potrzebne są węzły komunikacyjne, a najważniejsze są porty morskie. Dobrze prowadzona gospodarka morska może być źródłem miliardowych dochodów. Ważne są inwestycje w infrastrukturę portową.

Fot. Kazimierz Netka

– Polska jasno określiła swe ambicje, jeśli chodzi o nasze porty morskie – zwrócił uwagę Kacper Płażyński – poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Chcemy mieć potężne porty. Polski rząd i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk są bardzo skuteczne w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Takiej skali inwestycji nie mieliśmy nigdy, a przynajmniej od kilkudziesięciu lat. Harmonogram jest realizowany bez opóźnień. To trzeba dostrzegać. Nie można tworzyć skostniałej struktury opartej tylko na usługach, ale trzeba budować na światowym poziomie huby przemysłowo – logistyczne – mówił Kacper Płażyński.

– Port Gdańsk pod względem poziomu wykorzystania funduszy unijnych z instrumentu CEF jest pionierem – mówił dyrektor Paweł Buc z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To jeden z pierwszych w Polsce, zakończonych projektów, korzystających z tego instrumentu. Port Gdańsk realizuje też inne projekty, większe. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się na oddaniu do użytku jeszcze większego projektu – wyraził nadzieję dyrektor Paweł Buc.

Fot. Kazimierz Netka

Port Gdańsk realizuje wielomilionowe inwestycje. Są to zadania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF („Connecting Europe Facility”). To kolejny krok największego polskiego portu, w kierunku podwyższenia standardów obsługi, zwiększenia konkurencyjności oraz dalszego umacniania pozycji na Bałtyku.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym”, zrealizowano 4 zadania: rozbudowa układu komunikacyjnego, rozbudowa dojazdu do DCT (największego terminalu kontenerowego na Bałtyku), przebudowa ul.  Budowniczych Portu Północnego oraz budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych na 86 stanowisk. W sumie wybudowanych lub przebudowanych zostało łącznie 7,2 km dróg, 10 km nowych torów i 7 obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukty i przepusty osłonowe. Wartość tej inwestycji to 167 mln złotych – poinformowała Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.