NOWES – nowy sposób pomocy bezrobotnym w Pomorskiem.  NOWES rozwinie przedsiębiorczość wśród mieszkańców Powiśla, Żuław i Kociewia. Podpisano umowę dotyczącą wsparcia ponad 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Fot. Kazimierz Netka.

Pomoc indywidualna i grupowa.

Najlepszą pomocą w wyjściu kogoś z trudnej sytuacji finansowej jest nauczenie go zarabiania pieniędzy poprzez działalność na własny rachunek. Edukacja w tym zakresie nie jest łatwa, zwłaszcza w przypadku gdy chodzi o długotrwale bezrobotnych, a w dodatku nie mających doświadczenia ani przykładów w prowadzeniu firm, a do pracy w czyimś zakładzie brakuje im odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Wymyślono sposób na pomaganie takim ludziom – poprzez nauczenie przedsiębiorczości – według zasad ekonomii społecznej.

 

Źródło ilustracji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Żeby jednak ekonomia społeczna mogła się rozwijać, ona potrzebuje finansowego wsparcia. W Pomorskiem, na finansowanie tego rodzaju działalności, na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, przeznaczane są pieniądze z Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas dofinansowano działalności trzech ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – OWES.

 

Źródło ilustracji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

W czwartek, 28 marca 2019 roku, podpisano umowę dotyczącą rozwijania działalności czwartego, ostatniego z zaplanowanych w Pomorskiem, OWES, o nazwie: Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

W uroczystości podpisania umowy, dotyczącej realizacji projekt Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, uczestniczyli m.in.: Wiesław Byczkowski i Józef Sarnowski – wicemarszałkowie województwa pomorskiego, Sławomir Erber – prezes zarządu Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu oraz Marcin Fuchs – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W projekcie: Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (NOWES) zaplanowano m.in. utworzenie 34 nowych podmiotów społecznych oraz wzmocnienie istniejących już przedsiębiorstw tego typu. Działania w ramach projektu skupią się również na dążeniu do budowania konsorcjów społecznych.

NOWES obejmie swym zasięgiem powiaty: malborski, sztumski, kwidzyński oraz starogardzki, czyli na Żuławach, Powiślu i Kociewiu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na tym terenie wsparcie dzięki NOWES ma uzyskać co najmniej 209 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wynika z informacji, które przekazał Marcin Fuchs – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Otrzymają oni pomoc indywidualną i grupową, w postaci usług umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego (m.in. z zakresu doradztwa biznesowego, sprzedaży, współpracy z biznesem, marketingu).  Utworzonych zostanie 126 stanowisk pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W ramach rozwoju ekonomii społecznej zaplanowano na tym terenie wiele działań, np. organizowanie forów (spotkań) biznesowych, szkoleń stacjonarnych, wizyt studyjnych, tworzenie klastrów, prowadzenie szkoły menedżerów oraz inne działania edukacyjne, a także konferencje tematyczne.

 

Fot. Kazimierz Netka

Realizacja projektu już się zaczęła; formalnie dnia 01 listopada 2018 roku. Projekt zostanie zakończony 31 grudnia 2022 r. Koszt: 12 340 667 zł; wielkość dofinansowania:  10 999 867 zł. Beneficjentem jest Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., przy udziale partnerów: Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – poinformowała Dorota Patzer – starszy inspektor w Biurze Prasowym Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Prezes Sławomir Erber powiedział, że oficjalna inauguracja realizacji projektu odbędzie się 10 kwietnia 2019 roku.

Więcej wiadomości można znaleźć na stronie internetowej www.ekonomiaspoleczna.pl .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *