Nowy Alstom w Polsce – technologie, plany, możliwości. Gwarant rozwoju ruchu pociągów, w tym wprowadzania na szyny napędu wodorowego, sprzyjającego klimatowi Ziemi. Alstom jest w czołówce firm wdrażających zasady CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Fot. Kazimierz Netka.

Oni uruchomili w Polsce Pendolino, oni mają pierwszy w świecie pociąg wodorowy

Fot. Kazimierz Netka.

Jedno z największych przedsiębiorstw pracujących dla kolei – ALSTOM – przyciągnęło uwagę głównych wystawców na TRAKO – Międzynarodowych Targach Kolejowych w Gdańsku. Alstom to bowiem światowy lider inteligentnej i zrównoważonej mobilności. Podczas konferencji na stoisku tej firmy podsumowano jej dotychczasową działalność w Polsce oraz przedstawiono plany dalszego rozwoju. Spotkanie poprowadzili: Sławomir Nalewajka – Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Nadbałtyckich oraz Artur Fryczkowski – Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu Alstom w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Nadbałtyckich.

Niezwykle istotne i optymistyczne, są zapowiedzi zmniejszania emisji dwutlenku węgla – gazu cieplarnianego przez kolej. Pociągi i tak produkują mniej CO2 niż inne rodzaje transportu:

Kolej charakteryzuje się ponad 3 razy mniejszą emisją dwutlenku węgla niż transport drogowy i ponad 8 razy mniejszą emisją niż lotniczy, co czyni ją najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego  Chcąc szerzyć wśród pasażerów świadomość oddziaływania poszczególnych środków transportu na środowisko, PKP Intercity pracuje nad wdrożeniem informacji dla pasażerów nt. śladu węglowego, jaki pozostawi ich podróż pociągiem oraz tego o ile bardziej ekologiczna będzie ona od przejazdu innymi środkami transportu. Wybierając pociągi PKP Intercity zamiast transportu drogowego w samym 2020 roku Polacy przyczynili się do mniejszej o 460 tys. ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery (źródło: https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/aktualnosci/pkp-intercity-na-drodze-do-neutralnosci-klimatycznej.html ). Alstom chce jeszcze poprawić tę sytuację, co jest dowodem przestrzegania przez Alstom zasad CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu.

Fot. Kazimierz Netka.

Szczegóły przekazano podczas konferencji prasowej.

Alstom, światowy lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności oraz największy producent w branży kolejowej w Polsce, podczas 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021, prezentuje rozwiązania w zakresie mobilności, które stanowią podstawę niskoemisyjnego transportu przyszłości. W tych nowościach jest m.in. Coradia iLint – pierwszy na świecie pociąg wodorowy sprawdzony w ruchu komercyjnym, a także lokomotywa elektryczna Traxx DC3. Niebagatelne znaczenie mają korzyści płynące z ATO – automatycznego prowadzenia pociągu.

Fot. Kazimierz Netka.

TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe spotkanie branży kolejowej w Polsce i jedno z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, podczas którego prezentowane są najnowocześniejsze rozwiązania w systemach transportowych i infrastrukturze kolejowej. Stoisko Alstom na TRAKO 2021 zorganizowane jest wokół trzech tematów: nowy Alstom w Polsce, systemy sterowania ruchem kolejowym z symulatorem automatycznego prowadzenia pociągu, a na torach obok hali wystawienniczej TRAKO zostaną zaprezentowane Coradia iLint i Traxx DC3.

– Tegoroczne Targi TRAKO to nie tylko europejskie święto kolei, ale przede wszystkim wyjątkowa okazja do osobistych spotkań. Chcemy przybliżyć naszym Klientom i Partnerom biznesowym kompleksową ofertę nowego Alstomu. Będzie to też unikatowa szansa, by wsiąść do pierwszego na świecie pociągu wodorowego i nowoczesnej lokomotywy Traxx DC3. Alstom dysponuje wiedzą, środkami i zdolnościami produkcyjnymi, by realizować zamówienia na pociągi dużych prędkości, pociągi o napędzie wodorowym, tramwaje, pociągi metra czy systemy sterowania ruchem. Podczas targów chcemy pokazać, że większość rozwiązań dostępna jest na wyciągnięcie ręki – może zostać zaprojektowana i wyprodukowana właśnie w Polsce – powiedział Artur Fryczkowski – Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju biznesu Alstom w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Bałtyckich.

Nowy Alstom w Polsce

Fot. Kazimierz Netka.

Alstom to firma o polskich korzeniach, które sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Czerpie z bogatego dziedzictwa przemysłowego swoich zakładów: 180 lat Pafawagu we Wrocławiu, 150 lat Konstalu w Chorzowie i 100 lat ZWUS w Katowicach. W ciągu ostatnich 25 lat Alstom zainwestował 300 milionów euro w swoje zakłady, wspierając tym samym rozwój polskiego przemysłu transportowego. Obecnie Alstom jest największym producentem i eksporterem w branży kolejowej w Polsce. W 11 polskich zakładach pracuje ponad 4 000 osób. Szeroki zakres działalności firmy obejmuje produkcję kompletnych pociągów pasażerskich, budowę nadwozi do lokomotyw, regionalnych pociągów pasażerskich, pociągów dużych prędkości, produkcję i montaż wózków, projektowanie oraz produkcję systemów sterowania ruchem kolejowym, produkcję aparatury elektrycznej, jak również serwis utrzymania pojazdów szynowych i systemów sterowania ruchem kolejowym.

Alstom wprowadził na polskie tory pierwsze pociągi dużych prędkości Pendolino oraz wdrożył pierwszy w Polsce Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) poziomu 2. Obecnie 20 pociągów Pendolino każdego dnia przemierza 21 tys. km, docierając do 34 polskich miast. Natomiast 100 nowoczesnych lokomotyw Traxx użytkowanych jest przez przewoźników pasażerskich i towarowych w całej Polsce. Ponadto piętrowe pociągi Twindexx eksploatowane są przez Koleje Mazowieckie, a niskopodłogowe tramwaje Flexity usprawniają transport miejski w Krakowie, Gdańsku i Łodzi. Wagony wyprodukowane przez Alstom stanowią 25% floty warszawskiego metra. Na większości głównych linii kolejowych w Polsce, a także na 1. oraz 2. linii Metra Warszawskiego oraz w 8 polskich miastach, użytkowane są systemy sterowania ruchem kolejowym zaprojektowane i wyprodukowane przez Alstom – wynika z informacji, które przekazał podczas konferencji Sławomir Nalewajka – prezes Alstom w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Nadbałtyckich.

Innowacje taboru kolejowego Alstom: pociąg wodorowy Coradia iLint i lokomotywa Traxx DC3

Fot. Kazimierz Netka.

Pierwszy na świecie i jedyny sprawdzony w komercyjnej eksploatacji pociąg wodorowy – Coradia iLint – jest cichy i w pełni bezemisyjny, emituje jedynie parę wodną i wodę. Zastąpienie trakcji spalinowej technologią ogniw paliwowych umożliwia całkowicie ekologiczną eksploatację pociągu z osiągami dorównującymi spalinowym zespołom trakcyjnym, co oznacza, że Coradia iLint może jeździć według tego samego rozkładu jazdy, co pociągi spalinowe, z tą samą prędkością maksymalną 140 km/h oraz porównywalnymi osiągami w zakresie przyśpieszania i hamowania. Pojemność pasażerska może osiągnąć 300 pasażerów, a zasięg pociągu wynosi 1000 kilometrów na jednym tankowaniu. Coradia iLint został sprawdzony w komercyjnym ruchu pasażerskim w Niemczech oraz przetestowany w Austrii i Holandii.

Wprowadzenie do eksploatacji pociągu na wodór, czyli bezemisyjnego, to dobry, godny naśladowania przykład realizowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W czasach zagrożenia zmianami klimatu, ma to duże znaczenie.

Przypomnijmy, że skrót: CSR pochodzi od angielskiego określenia: Corporate Social Responsibility. Oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw, korporacji za ich wpływ na społeczeństwo.
W Normie PN-ISO 26 000 podano następującą definicję CSR: „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariuszy; jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach”. CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się wiele różnych inicjatyw czy procedur.

We wdrażaniu CSR w Polsce bardzo pomocne jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), będące organizacją typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. FOB inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi zmieniających biznes na lepszy. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum pokazuje nowe trendy oraz buduje sprzyjający klimat społeczny i polityczny dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu. Popularyzuje najlepsze praktyki firm, komentujemy bieżące wydarzenia z zakresu CSR oraz analizuje rozwój CSR w kraju i zagranicą – czytamy na stronie internetowej http://odpowiedzialnybiznes.pl .

Lokomotywa Traxx DC3 z modułem dojazdowym, czyli funkcją Last Mile, to nowa generacja sprawdzonych lokomotyw Traxx stanowiących najnowocześniejszą platformę czteroosiowych lokomotyw w Europie. Jest ona przeznaczona do ruchu na wszystkich typach linii kolejowych zasilanych w systemie 3 kV DC. Lokomotywa Traxx DC3 ułatwia dostęp do niezelektryfikowanych obszarów, takich jak bocznice kolejowe i terminale, umożliwiając zastosowanie nowych koncepcji logistycznych. Zwiększona siła pociągowa wraz z zaawansowaną kontrolą przyczepności umożliwia większe obciążenie, niż w przypadku porównywalnych lokomotyw. Nowa generacja lokomotyw Traxx została zaprojektowana tak, aby ograniczać zużycie energii, zapewnić najwyższą wydajność trakcyjną oraz umożliwić inteligentne zarządzanie energią.

Lokomotywy Traxx są najbardziej rozpowszechnione w Europie, dopuszczone do użytku w 20 krajach i przemierzają rocznie ponad 300 milionów kilometrów. Sprawdzone w wielu różnych zastosowaniach, spełniają wysokie oczekiwania operatorów pod względem niezawodności, dostępności i łatwości utrzymania, jak również niskich kosztów operacyjnych.

Alstom liderem systemów z zakresu sterowania i kierowania ruchem kolejowym w Polsce

Alstom, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom związanym ze zwiększonym natężeniem ruchu, urbanizacją i ochroną środowiska, dostarcza zintegrowane cyfrowe systemy i produkty, łączące pociągi, metro i infrastrukturę, aby umożliwić zwiększenie liczby pasażerów.

Fot. Kazimierz Netka.

Alstom w Polsce ma ponad 100 lat doświadczenia w zakresie systemów sterowania ruchem kolejowym. Wdrożył ponad 200 konwencjonalnych komputerowych systemów sterowania ruchem, ponad 100 systemów urządzeń pokładowych ETCS, 30 Lokalnych Centrów Sterowania, ponad 700 systemów blokady liniowej, ponad 1700 systemów sygnalizacji przejazdowej oraz systemy bezpieczeństwa i automatyki dla ruchu metra w Warszawie i Pradze. Alstom zaimplementował ERTMS Poziomu 2. na 9 polskich liniach (2 odcinki E30, E59, E65, E75, CMK, L227, L278, PKM).

Podczas TRAKO 2021, w części stoiska poświęconej systemom sterowania ruchem kolejowym, Alstom prezentuje automatyczne prowadzenie pociągu (ATO), w tym m.in. pomiary wydajności, takie jak dokładność zatrzymania, przestrzeganie rozkładu jazdy czy efektywne wykorzystanie energii.

Fot. Kazimierz Netka.

Automatyka kolejowa jest od dziesięcioleci stosowana w zamkniętych systemach kolejowych, takich jak na przykład metro, systemy transportowe APM (Automatic People Movers) czy kolej jednoszynowa (Monorail). Obecnie zaczyna być wdrażana na głównych liniach kolejowych (kolej podmiejska, regionalna, międzymiastowa, przewozy towarowe) i jest uznawana za sposób na stworzenie niezawodnej, przystępnej cenowo i płynnej sieci kolejowej. Alstom, który wdrożył już ponad 70 autonomicznych pociągów metra i prowadzi kolejne testy na głównych liniach kolejowych, jest doskonale przygotowany, aby sprostać przyszłym wyzwaniom autonomicznej mobilności.

Pociągi autonomiczne zmienią sposób przemieszczania się ludzi i transportu towarów, zapewniając wysoką jakość podróżowania przy jednoczesnej dbałości o planetę i trosce o zachowanie neutralności klimatycznej. Alstom jest zaangażowany w europejską inicjatywę Zielony Ład oraz ma wkład w europejską Strategię na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności. Pociągi Alstom będą autonomiczne do 2023 roku i zmienią oblicze transportu szynowego, dzięki czemu kolej stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna.

Alstom opracowuje i wprowadza na rynek rozwiązania w zakresie mobilności, które są podstawą dla niskoemisyjnego transportu przyszłości. Alstom oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, od pociągów dużych prędkości, metra, pojazdów jednoszynowych, tramwajów i autobusów elektrycznych, po zintegrowane systemy, usługi dostosowane do potrzeb klienta, infrastrukturę, sygnalizację i rozwiązania w zakresie mobilności cyfrowej. Pasażerowie korzystają z ponad 150 000 pojazdów Alstom na całym świecie. Po połączeniu Alstom z Bombardier Transportation w dniu 29 stycznia 2021 r. łączne przychody nowej Grupy za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2021 r. wynoszą 14 mld euro. Alstom ma swoją siedzibę główną we Francji i obecnie prowadzi działalność w 70 krajach, zatrudniając ponad 70 tys. pracowników – poinformowano podczas konferencji prasowej na targach TRAKO 2021 w Gdańsku. Więcej wiadomości znajduje się na stronie: www.alstom.com .

Fot. Kazimierz Netka.

Warto pamiętać, że Alstom wprowadził w Polsce nowoczesny train scanner – do sprawdzania pantografów, kół, wózków w Pendolino. To umożliwia skrócenie o 20 procent czasu serwisowania pociągów.

Prezentacja oferty i osiągnięć firmy Alstom została uświetniona występami artystycznymi.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *