Nowy port powstał nad Wisłą w Gdańsku

Posadowiony na 4500 kolumnach, zdolny do obsługi statków oceanicznych długości do 280 metrów, mogący rocznie przeładować co najmniej 100 tysięcy kontenerów – taki jest

najnowszy port nad Wisłą w Gdańsku.

Korytarz transportowy od Bałtyku do Adriatyku przez europejski ląd, coraz bardziej się krystalizuje. Jego najważniejsze na północy „ogniwo” – Gdańsk – jest coraz lepiej przystosowywane do obsługi środków transportu lądowo – wodnego i do przeładunków. Pod Martwą Wisła powstaje tunel, a nad ta rzeką 13 stycznia 2016 roku oficjalnie przekazano do użytku terminal kontenerowy. To port w porcie, choć ów nowy Terminal Kontenerowy powstał w wyniku rozbudowy istniejącego już tam obiektu, jednak nie w pełni spełniającego standardy obwiązujące w międzynarodowym handlu morskim. Nowy terminal jest wyspecjalizowany w obsłudze konkretnych statków i towarów. Budowniczym jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), a część pieniędzy na urzeczywistnienie tego przedsięwzięcia dała Unia Europejska. Adres: Gdański Terminal Kontenerowy, ul. Chodackiego 23; około 6 kilometrów od wejścia statków z Bałtyku na Martwą Wisłę.

IMG_2761

Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości otwarcia Gdańskiego Terminalu Kontenerowego. Fot. Kazimierz Netka.

Zakres prac był ogromny, a zrealizowano je w ciągu kilku miesięcy. Jednak, z starania o urządzenie tam w pełni europejskiego terminalu kontenerowego trwały od wielu lat. Z początku bowiem zabrakło pieniędzy unijnych, o które Zarząd Morskiego Portu Gdańsk się starał – przypomniał Andrzej Bojanowski, wiceprezydent Gdańska, były pracownik ZMPG. Nowy port – Terminal Kontenerowy – to pierwszy zrealizowany projekt z całej serii zaplanowanych przedsięwzięć, na Wiśle w Gdańsku – mówiła Dorota Raben, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, podczas uroczystości oficjalnego otwarcia nowego etapu funkcjonowania Gdańskiego Terminalu Kontenerowego, 13 stycznia 2016 roku. Zostanie pogłębiony tor wodny, Martwa Wisła poszerzona, a nabrzeża umocnione.

IMG_2731

Na zdjęciu: Dyrektor Monika Wszeborowska podczas uroczystości otwarcia Gdańskiego Terminalu Kontenerowego. Fot. Kazimierz Netka.

Uroczystość wieńcząca zakończenie rozbudowy tego intermodalnego (łączącego różne rodzaje środków transportu: wodny samochodowy, kolejowy itp.) terminalu (miejsca dostaw i przeładunków) kontenerowego w tzw. porcie wewnętrznym (do którego statki morskie wpływają z Zatoki Gdańskiej Martwą Wisłą), była też inauguracją kilku przedsięwzięć, realizowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Ta budowa Terminalu Kontenerowego kosztowała blisko 30 mln złotych. Zainicjowano ją z myślą o poprawie technologii i jakości obsługi statków, samochodów i towarów. Realizowana była przy wsparciu środkami unijnymi z zasobów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – informuje Monika Wszeborowska – dyrektor Biura Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

IMG_2722

Na zdjęciu: Kontenery w Gdańskim Terminalu Kontenerowym. Fot. Kazimierz Netka.

Inwestycja, która obejmowała dość szeroki zakres prac, w tym powiększenie powierzchni składowej, poprawienie układu komunikacyjnego i postojowego terminalu, ale również uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej obszaru objętego inwestycją, poprawę warunków dostawy mediów, oświetlenia terenu oraz jego ogrodzenia, zrealizowana została niezwykle szybko, bo w zaledwie 7 miesięcy. Prace trwały od kwietnia do listopada 2015 roku, w rezultacie czego doprowadzono do polepszenia warunków do obsługi przewozów: szosowo – morskich, kolejowo – szosowo – morskich oraz kolejowo – morskich w zakresie jednostkowego czasu obsługi na terminalu. Zadbano również o uzyskanie, w toku przeprowadzonej inwestycji, stosownych usprawnień manipulacyjno – składowych kontenerów.

IMG_2718

Na zdjęciu: Przewożenie kontenera. Fot. Kazimierz Netka.

W konsekwencji, nastąpiło zwiększenie dotychczasowych rocznych zdolności przeładunkowych do poziomu 100 tys. TEU (twenty-foot equivalent unit – kontenerów o długości 20 stóp). Jak powiedział Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska, były pracownik Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, na terenie nowego terminala można obsłużyć nawet 150 tysięcy kontenerów.

Podczas uroczystości, zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się ze szczegółami technicznymi zakończonej inwestycji zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i wykonawcy przedsięwzięcia, którym była firma Strabag Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu, Andrzej Sumionka, dyrektor Regionu Północ firmy Strabag, zrelacjonował poszczególne etapy inwestycji, zakres prac oraz proceduralne rozwiązania towarzyszące temu przedsięwzięciu. Kluczowym elementem tego przedsięwzięcia była budowa ponad 2,5 hektarowego placu składowego, który ze względu na bardzo niekorzystne warunki geotechniczne, wymagał wzmocnienia. W tym celu koniecznym było umieszczenie w gruncie ponad 4 500 kolumn hybrydowych (żwirowo – cementowych) i na tych „palach” posadowienie obiektów. Tak stabilizowany został grunt, na którym wykonano następnie nawierzchnię betonową wzmocnioną zbrojeniem tzw. rozproszonym, w postaci włókien stalowych. W ten sposób nawierzchnia uzyskała odpowiednią nośność do składowania kontenerów i pracy ciężkich pojazdów i urządzeń.

IMG_2716

Na zdjęciu: Inny sposób przemieszczania kontenera. Fot. Kazimierz Netka.

Tak przygotowany plac może dziś pomieścić w jednej warstwie 456 kontenerów 20′ (20-stopowych) oraz 30 kontenerów 20′ (20-stopowych) z ładunkami niebezpiecznymi. Przy czterowarstwowym składowaniu, w sumie pozwala to zgromadzić jednocześnie 1 824 kontenery 20-stopowe oraz 120 kontenerów z ładunkami niebezpiecznymi.

IMG_2754

Na zdjęciu: Gości wita Dorota Raben – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Fot. Kazimierz Netka.

Jak podkreśliła w swym wystąpieniu Dorota Raben – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA – rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego już wkrótce dopełniona zostanie także doskonałym skomunikowaniem z drogami krajowymi i autostradą A1 poprzez tunel pod Martwą Wisłą – kolejną ważną inwestycję dla Portu Gdańsk i całej aglomeracji Gdańska. Dzięki tego typu przedsięwzięciom, ale również skuteczności i operatywności terminali przeładunkowych, Port Gdańsk rośnie w siłę, umacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej i z każdym rokiem notuje rekordowe przeładunki. Jak dodała pani prezes Dorota Raben, zakończona inwestycja to początek dalszych zmian infrastrukturalnych w Porcie Gdańsk, które w ciągu najbliższych 5 lat obejmą wartość przeszło 1 mld zł. Na taką bowiem kwotę opiewać będą w najbliższym czasie inwestycje samego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA., nie wspominając o przedsięwzięciach wartych 7 mld zł zapowiadanych przez gdańskich operatorów przeładunkowych. O efektach następnych tego typu przedsięwzięć dowiemy się już niebawem, a jak wskazują przyjęte harmonogramy, powodów do świętowania kolejnych inwestycji w Porcie Gdańsk w roku 2016 powinno być sporo. Pani prezes podziękowała wykonawcom, pracownikom portu za zaangażowanie w realizację inwestycji, m.in. Jerzemu Melaniukowi – wiceprezesowi Zarządu ds. Infrastruktury oraz Jowicie Zielinkiewicz.

IMG_2773

Na zdjęciu: Wjazd do Gdańskiego Terminalu Kontenerowego. Fot. Kazimierz Netka.

W 2016 roku zapowiada się rozpoczęcie budowy głębokowodnego terminalu masowego przez spółkę OT Logistics. Zacznie się eksploatacja terminalu naftowego PERN oraz – w porcie zewnętrznym, czyli nad Zatoka Gdańską – drugiego nabrzeża terminalu kontenerowego DCT (Deepwater Container Terminal). Nadto, zgodnie z przyjętymi planami, pod koniec 2016 roku ma być rozpoczęta modernizacja nabrzeży portu wewnętrznego i pogłębienia toru wodnego. Zaplanowano także zainicjowanie budowy stanowisk statkowych przy Falochronie Półwyspowym Północnym w Porcie Zewnętrznym. W roku 2016 oddany zostanie do użytku także Tunel pod Martwą Wisłą, który ostatecznie połączy obie części Portu Gdańsk – lewo- i prawobrzeżną (w stosunku do Wisły) oraz zakończona zostanie budowa mostu kolejowego nad Martwą Wisłą o docelowej przepustowości rzędu 180 par pociągów na dobę. 21 stycznia oficjalnie przekazano do użytku jeden tor na tym moście.

IMG_2463

Na zdjęciu: Widok spod wantowego mostu dla samochodów na most kolejowy nad Martwą Wisłą – prowadzący do gdańskiego portu. Pierwsze pociągi przejechały po nim 21 stycznia 2016 roku. Na filarach stojących w rzece: stary most, który zostanie zdemontowany; filary też znikną.  Fot. Kazimierz Netka.

Wszystkie te przedsięwzięcia gruntownie przyczynią się do polepszenia jakości obsługi ładunków i statków w porcie oraz dalszego umacniania roli Portu Gdańsk na arenie nie tylko bałtyckiej, ale europejskiej, co może w przyszłym roku przełożyć się na realne i wymierne efekty w postaci kolejnej zwyżki wolumenu przeładunkowego w Porcie Gdańsk, a co za tym idzie, stwarzać będzie realne szanse na kolejne wyczekiwane rekordy.

Podsumowując: budowa miejsca obsługi kontenerów, to jeden z wielu z projektów, jakie w ciągu najbliższych lat zamierza zrealizować Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. A chodzi m.in. o pogłębienie toru wodnego w porcie wewnętrznym, poszerzenie go i modernizację nabrzeży a także budowę centrum ratownictwa. Ponadto duże przedsięwzięcia realizują podmioty prywatne na terenie portu, a szacunkowa wartość tych działań to około 7 miliardów złotych. Po takiej rozbudowie co roku mogą być ustanawiane nowe rekordy w przeładunkach. W 2015 roku w gdańskim porcie przeładowano prawie 36 mln ton różnych towarów. To blisko o 4 mln ton więcej niż przeładowano w 2014 roku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *