Nuklearna mało realna

Perturbacje w realizacji programu jądrowego

Polska rezygnuje z usług zagranicznej firmy

Można odnieść wrażenie, że zagranica ingeruje w nasz program rozwoju energetyki jądrowej. Polska musiała zrezygnować z usług obcej firmy WorleyParsons przy badaniach miejsc pod budowę pierwszej w kraju elektrowni jądrowej. Grupa Kapitałowa PGE (Polska Grupa Energetyczna), odpowiedzialna za doprowadzenie do zbudowania pierwszej w kraju elektrowni jądrowej, będzie te badania wykonywać własnymi siłami – poinformowała Joanna Zając, główny specjalista w Biurze Komunikacji i Relacji Zewnętrznych PGE EJ 1 (spółka – córka PGE). Główny powód: niedotrzymywanie przez WorleyParsons zobowiązań wynikających z kontraktu i nieterminowa realizacja prac wskazanych w umowie z tą firmą.

Rezygnacja z usług, wybranej w przetargu firmy WorleyParsons, nie oznacza zaniechania dalszych prac. Spółka PGE EJ 1 będzie kontynuować badania lokalizacyjne i środowiskowe w oparciu o zasoby Grupy Kapitałowej PGE oraz przy współpracy m.in. z krajowymi podwykonawcami już zaangażowanymi w projekt – informuje Joanna Zając.

Badania środowiskowe i lokalizacyjne prowadzone były przez WorleyParsons na zlecenie spółki PGE EJ 1 od lutego 2013 r. Prace trwały równolegle w dwóch wyznaczonych lokalizacjach w województwie pomorskim: „Choczewo” (gm. Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gm. Gniewino i Krokowa). Celem badań jest potwierdzenie, które z tych miejsc będzie najwłaściwsze do budowy jądrówki – z punktu widzenia środowiska oraz bezpieczeństwa. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na podstawie raportów dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego.

Firma WorleyParsons została wybrana w przetargu zorganizowanym przez PGE EJ1 w lutym 2013 r. Przedmiotem przetargu było dostarczenie usług związanych z charakterystyką lokalizacji na potrzeby budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zakres prac WorleyParsons obejmował badania środowiskowe i lokalizacyjne, a także uzyskanie wymaganych licencji i pozwoleń. Wartość kontraktu: około 250 mln złotych. Celem badań było potwierdzenie, że potencjalna lokalizacja będzie odpowiednia dla budowy i późniejszej eksploatacji elektrowni jądrowej pod względem bezpieczeństwa jądrowego oraz środowiskowego. Na podstawie wyników przeprowadzonych przez WorleyParsons prac badawczych PGE EJ 1 wybierać miała ostateczną lokalizację dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Studenci_atom

Warto wiedzieć, że już w ubiegłym wieku nad Jeziorem Żarnowieckim budowaliśmy elektrownię jądrową, Zrezygnowaliśmy z tego przedsięwzięcia na początku lat 90. poprzedniego stulecia. Pozostałości tej inwestycji można oglądać jeszcze dzisiaj.

Zgodnie z PPEJ („Program polskiej energetyki jądrowej”), lokalizacja kolejnej budowy elektrowni nuklearnej w Polsce ma być znana do końca 2016 roku (najprawdopodobniej w woj. pomorskim). W tym samym czasie ma być zawarty kontrakt dotyczący technologii budowy pierwszej elektrowni. W roku 2017 ma nastąpić podjęcie decyzji inwestycyjnej. Rozpoczęcie budowy pierwszego bloku jądrowego spodziewane jest około roku 2020, a pierwszy prąd z „jądrówki” ma popłynąć około 5 lat później. Potem powstaną kolejne bloki (do 2030 roku), a w 2035 roku ma być gotowa druga polska elektrownia jądrowa. Pierwsza jądrówka w Polsce będzie miała moc około 3000 megawatów. Kosztować ma ponad 55 miliardów złotych.

Budowa elektrowni jądrowej to wieloetapowy, złożony proces inwestycyjny – przekonuje PGE EJ1. – Kolejne etapy projektu realizowane są zgodnie z Polskim Programem Energetyki Jądrowej, przyjętym przez rząd w styczniu 2014. W rozstrzygniętym w lipcu br. przetargu na inżyniera kontraktu, spółka PGE EJ 1 wybrała firmę AMEC Nuclear. Pozyskanie doświadczonego partnera w zakresie energetyki jądrowej jest istotne w kontekście uruchomienia postępowania zintegrowanego, którego ogłoszenie planowane jest na początek 2015 r. Dodatkowo, 3 września br. podpisana została umowa wspólników, na mocy której ENEA, KGHM Polska Miedź oraz TAURON Polska Energia odkupią od PGE Polskiej Grupy Energetycznej po 10 proc. (łącznie 30 proc.) udziałów w spółce PGE EJ 1.

Kazimierz Netka

(Czytaj też w Dzienniku Bałtyckim)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *