Od 2018 roku – wielka, coroczna publiczna odsłona działalności dużych firm w Unii Europejskiej.

W Gdańsku oraz w kilku innych miastach Polski zorganizowano spotkania z cyklu: Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu.

Nastają czasy rozwoju odpowiedzialnego. Raporty CSR, które dotychczas sporządzano dobrowolnie, dla wielu firm będą obowiązkowymi sprawozdaniami. Duże firmy (np. jednostki zainteresowania publicznego – JZP; duże spółki giełdowe) będą musiały udowodnić, że są potrzebne; że ich istnienie, oprócz tego, że dostarcza pieniędzy włascicielom, jest korzystne również dla społeczeństwa i że działalność firmy nie jest szkodliwa.

Na zdjęciu powyżej: Liderzy idei krzewienia zasad pozafinansowego raportowania działalności największych w Polsce przedsiębiorstw. Fot. Kazimierz Netka.

Zamierzasz rozwijać się, wspinać po szczeblach kariery? Zdobywać nowych klientów? Nie rozpychaj się łokciami. Może warto przy tym wzbogacać innych – pomagać im wiedzą; niekoniecznie pieniędzmi. Może warto korzystać z ich pomocy, przy okazji wspierając ich wysiłki. Po to, by nie żerować na czyjejś krzywdzie. Weź odpowiedzialność za siebie oraz innych. Pokaż, mniejszym, słabszym, jak mogą lepiej sobie radzić. Zyskasz uznanie, a to może zaowocować umocnieniem twojej pozycji na rynku. Dawaj dobry przykład; stań się wzorem godnym naśladowania.

Podpowiadaj innym jak to robić – sporządzaj specjalne raporty. Według zasady: „Comply or explain” – przestrzegaj lub wyjaśnij. Relacjonowanie, czyli raportowanie działalności niefinansowej dużych przedsiębiorstw zostanie w Polsce nakazane nową ustawą o rachunkowości, wprowadzająca do naszego systemu prawnego unijną dyrektywę 2014/95/UE.

dscn4831Na zdjęciu: Upublicznienie Raportu CSR za 2015 rok w Kinie Muranów w Warszawie, 31 marca 2016 roku – przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dotychczas, sporządzanie takich opracowań było dobrowolne. Od 2018 roku będzie dla wielu firm obowiązkowe. Fot. Kazimierz Netka.

Firmy mają być prawie bez tajemnic. Zwłaszcza te większe. Tak chce Unia Europejska. Co roku mają pisać sprawozdania z tego, co robią i przekazywać te sprawozdania do publicznej wiadomości. Chodzi przede wszystkim o to, by ludzie wiedzieli, w jaki sposób duże fabryki, przedsiębiorstwa handlowe, instytucje wpływają na otoczenie, na środowisko, na sąsiadów. To powiadamianie ludności nazwane zostało raportowaniem. Duże firmy będą musiały udowodnić, że są potrzebne; że ich istnienie, oprócz tego, że dostarcza pieniędzy właścicielom, jest korzystne również dla społeczeństwa i że działalność firmy nie jest szkodliwa. Teraz, firmy te maja obowiązek sporządzania raportów finansowych.
Dotychczas takie opracowania (pozafinansowe sprawozdania z działalności) były dobrowolne, a zawierały wiadomości na temat dokonań podmiotów zakresie m.in. społecznej odpowiedzialności biznesu, zwanej w skrócie CSR (od nazwy angielskiej: Corporate Social Responsibility). W Polsce powstało Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), które zajmuje się opracowywaniem specjalnych publikacji obrazujących dokonania firm w CSR i nagradza tych, którzy się wyróżniają.

Zaczęto też organizować Tygodnie Odpowiedzialnego Biznesu (TOB).
Inauguracja nastąpiła w 2015 roku, a cykl spotkań poświęconych odpowiedzialności nosił tytuł: Tydzień Odpowiedzialnego Raportowania 2015.

dscn4881Na zdjęciu: Jedna z debat, zorganizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 31 marca 2016 roku, w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka.

Znacząco rośnie waga raportowania danych pozafinansowych – informowała wówczas, w 2015 roku, zapraszając na spotkania, Liliana Anam – menedżer zarządzający CSRinfo. – Ma to związek m.in. z wchodzącą w styczniu 2017 roku dyrektywą UE nakładającą obowiązek raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju na znaczącą część przedsiębiorstw, zatrudniających na terenie Unii Europejskiej powyżej 500 pracowników. O informacje dotyczące wyników środowiskowych, compliance i etyki czy działań społecznych pytają coraz częściej klienci firm i inwestorzy. Dlatego w imieniu CSRinfo, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Farm Frites Poland  zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości poznania najnowszych wytycznych, trendów i dobrych praktyk raportowania danych pozafinansowych – zachęcała pani prezes Liliana Anam.
30 października 2015 roku w Gdańsku, w ramach pierwszego ogólnopolskiego cyklu wydarzeń Sustainability Reporting Week, spotkali się zainteresowani praktycznym wymiarem raportowania pozafinansowego, zrównoważonego rozwoju, społecznych i środowiskowych wpływów działalności firm i instytucji.

p1080446Na zdjęciu: SPotkanie z cyklu: Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu w Gdańsku, 28 października 2016 r. Fot. Kazimierz Netka.

Spotkania z cyklu: Sustainability Reporting Week (Tydzień Odpowiedzialnego Raportowania) zorganizowano wówczas w pięciu miastach Polski (Katowice, Warszawa, Wrocław, Poznań i Gdańsk). Inicjatorem była firma doradcza CSRinfo – ekspert we wdrażaniu standardów CSR.
– Zeszłoroczny Tydzień Odpowiedzialnego Raportowania 2015 i inne wydarzenia, które organizujemy od wielu lat pokazały nam, że najlepiej rozmawia się nam w regionach, lokalnie – czytamy na stronie internetowej organizatorów tegorocznego Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu 2016. – Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się eksperci z m.in. takich organizacji i firm jak: Allegro, ArcelorMittal Poland,  Grupa Azoty, Blue Media, Credit Agricole, DB Schenker, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact, Giełda Papierów Wartościowych, IBM, KGHM, Kompania Piwowarska, Konfederacja Pracodawców Lewiatan, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,  KRUK SA., Grupa LOTOS, LOTOS Petrobaltic, Orange Polska, Grupa Raben, Sitech, Volvo Polska, Tauron, Urząd Miejski w Gdańsku, Blue Media, Bank Zachodni WBK oraz oczywiście CSRinfo. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie http://www.csrinfo.org/projekty/tydzien-odpowiedzialnego-biznesu-2016/ .

dscn4851Na zdjęciu: Prezentacja zasłużonych firm, zorganizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 31 marca 2016 roku, w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka.

Spotkania w ramach Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu 2016 odbywały się w następujących miastach: Warszawa – 25 października (wtorek), Poznań – 26 października (środa), Katowice – 27 października (czwartek), Wrocław – 28 października (piątek), Gdańsk – 28 października (piątek).
Podczas Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu 2016 poruszono tematy zarówno globalne jak i lokalne. Chodzi nie tylko o to, co dzieje się w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. Kraje UE realizują, ogłoszone w 2015 roku, Sustainable Development Goals 2015-30 (SDGs) – cele zrównoważonego rozwoju 2015 – 2030. Czy pierwszy rok realizacji celów był fiaskiem czy sukcesem? Co osiągnęliśmy? Jak wyglądają wyniki Polski na tle innych krajów? Na to pytanie próbowano znaleźć odpowiedź podczas Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu 2016.
Jeśli chodzi o wydarzenia krajowe, to poruszano zagadnienia dotyczące badania raportowania niefinansowego w Polsce 2016. To badanie obejmuje ponad 300 raportów z polskiego rynku. Po co to raportowanie? By znaleźć wyjaśnienie, oceniono komunikację, wiarygodność i użyteczność raportów niefinansowych.

p1080489Na zdjęciu: Spotkanie w ramach Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu – w Gdańsku, 28 października 2016 r. Fot. Kazimierz Netka.

Podczas paneli eksperckich poruszano różne kwestie raportowania niefinansowego. Jeśli chodzi o punkt widzenia przedsiębiorstwa – to był najszerszy blok debat podczas wydarzeń tegorocznego Tygodnia. Prelegenci i paneliści dzielili się z uczestnikami spotkań swoją wiedzą i doświadczeniami. Rozmawiano o dobrych praktykach zarządzania, w tym jak zarządzać ryzykami zrównoważonego rozwoju, jak komunikować skutecznie strategię i następnie ją raportować.
Sporo czasu poświęcono praktykom pracowniczym, budowaniu wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy i angażowaniu pracowników. Poruszano również zagadnienia zaangażowania społecznego biznesu, inwestycji społecznych i roli społecznej biznesu.
W Gdańsku, w programie spotkania znalazły się następujące wykłady: „Gdańsk 2030 Plus  – jak zbudować dobrą strategię rozwoju odpowiadającą na wyzwania społeczne i gospodarcze?” który wygłosiła Katarzyna Drozd-Wiśniewska – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku; „Zarządzanie ryzykami zrównoważonego rozwoju” przedstawione przez Tomasza Gasińskiego – dyrektora Biura Zarządzania Systemami i Projektami, LOTOS Petrobaltic; „Budowanie marki pracodawcy – wyzwania i rozwiązania” zaprezentowane przez Dominikę Kotuła-Gibas – HR & Administration Manager, Blue Media; „Wyniki badania „Raportowanie niefinansowe w Polsce 2016” – ogólnopolskie badanie dotyczące kondycji polskiego raportowania w przededniu nowego obowiązku w tym zakresie” – to wykład, który wygłosiła Liliana Anam – menedżer zarządzający CSRinfo.

p1080482Na zdjęciu: Rozmowa ekspertek w Gdańsku, podczas Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu w Gdańsku, 28 października 2016 r. Fot. Kazimierz Netka.

Odbyły się też rozmowy ekspertów na temat: „Raport i …co dalej? Komunikacja, wiarygodność i użyteczność raportów niefinansowych”. W tych rozmowach uczestniczyły: Ewa Sowińska – zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; Katarzyna Teter – menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Bank Zachodni WBK; Jowita Twardowska – doradca dyrektora ds. społecznych i CSR, Grupa LOTOS SA; Liliana Anam – menedżer zarządzający CSRinfo.

p1080491Na zdjęciu, od lewej: Jowita Twardowska – doradca dyrektora ds. społecznych i CSR, Grupa LOTOS SA; Ewa Sowińska – zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; Dominika Kotuła-Gibas – HR & Administration Manager, Blue Media; Tomasz Gasiński – dyrektor Biura Zarządzania Systemami i Projektami, LOTOS Petrobaltic; Liliana Anam – menedżer zarządzający CSRinfo; Katarzyna Drozd-Wiśniewska – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, Urząd Miejski w Gdańsku; Katarzyna Teter – menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Bank Zachodni WBK. Zdjęcie zrobiono podczas podsumowania Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu – w Gdańsku, 28 października 2016 r. Fot. Kazimierz Netka.

Oto więcej na temat nowych przepisów: Dyrektywa 2014/95/UE wprowadza dla jednostki zainteresowania publicznego JZP (obowiązkiem raportowania będą objęte te duże jednostki zainteresowania publicznego (JZP), które spełnią łącznie następujące kryteria: średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz suma bilansowa powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR) wymóg ujawniania w sprawozdaniu z działalności minimum istotnych informacji dotyczących kwestii środowiskowych, pracowniczych i społecznych oraz ujawniania  m.in. opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych. Umożliwia również raportowanie według wybranych przez spółki zasad (własnych, krajowych, unijnych lub międzynarodowych).

dscn4860Na zdjęciu: Jedna z debat, zorganizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 31 marca 2016 roku, w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka.

Natomiast w odniesieniu do dużych spółek giełdowych – tj. podlegających dwom z trzech poniższych kryteriów: liczba pracowników powyżej 250; suma bilansowa powyżej 20 mln EUR; obroty netto powyżej 40 mln EUR – nowe przepisy nakładają wymóg ujawniania w oświadczeniu stosowania zasad ładu korporacyjnego (element sprawozdania z działalności) – informacji na temat stosowanej przez spółkę polityki różnorodności, składu jej organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych (odnośnie aspektów takich jak np: wiek, płeć, pochodzenie geograficzne, wykształcenie i doświadczenie zawodowe), celów tej polityki, sposobu jej realizacji oraz rezultatów w danym okresie sprawozdawczym.

dscn4867Na zdjęciu: Jedna z debat, zorganizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 31 marca 2016 roku, w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka.

Spółki objęte tymi regulacjami będą miały obowiązek zastosowania zasady „stosuj lub wyjaśnij” (comply or explain) – tj. w przypadku, gdy dana jednostka nie prowadzi polityki w zakresie jednej lub kilku kwestii, będzie miała obowiązek ujawnić ten fakt oraz podać przyczyny.
Obecnie niewiele polskich firm przygotowuje dobrowolnie raporty o polityce CSR (Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu). Zgodnie z nowymi przepisami  część firm będzie musiała informować w ramach swojego sprawozdania z działalności o swojej polityce w zakresie kwestii środowiskowych, spraw społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu (fragment cytatu ze strony internetowej http://www.mf.gov.pl).

Warto wiedzieć, że skrót CSR oznacza także Corporate Sustainability and Responsibility, czyli: Odpowiedzialność Społeczna i Zrównoważony Rozwój, albo: Korporacyjne zrównoważenie i odpowiedzialność (biznesu).

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *