Ogólnopolskie, III Pomorskie Forum Wolontariatu w Gdańsku. Przygotowania Polski do konferencji europejskiego wolontariatu w 2025 roku, podczas polskiej prezydencji w UE. Wartość pracy wolontariuszy to 3 procent produktu krajowego brutto (PKB), to jest kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie

Fot. Kazimierz Netka.

Ludzie do zadań specjalnych

Kobiet jest mniej niż mężczyzn na tych stanowiskach, za pełnienie których dobrze płacą. Inaczej bywa w wolontariacie, gdzie pracuje się za darmo. Wolontariuszki tutaj mają wyraźną przewagę. Widać to było także w Dzień Chłopaka, w sobotę, 30 września 2023 roku na III Pomorskim Forum Wolontariatu, które zorganizowano w Centrum Dolna Brama w Gdańsku. Mężczyźni dominowali jedynie wśród osób oficjalnie zaproszonych. Na widowni panie miały niewątpliwą przewagę.

– Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza na III POMORSKIE FORUM WOLONTARIATU – napisano w zawiadomieniu o tym wydarzeniu. Postanowiliśmy uczestniczyć w części tego interesującego i niezwykłego wydarzenia. Spotkanie prowadziła Natalia Meszko – koordynatorka Pomorskiego Forum Wolontariatu:

Fot. Kazimierz Netka.

Witam na III Pomorskim Forum Wolontariatu w sposób szczególny wszystkie wolontariuszki i wolontariusze z województwa pomorskiego – powiedziała pani Natalia Meszko. – Pozwolą państwo, że przywitam również znamienitych gości, którzy zaszczycili nas w dniu dzisiejszym swoją obecnością. Są z nami pan Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego;

Fot. Kazimierz Netka.

pan Piotr Adamowicz – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej;

Fot. Kazimierz Netka.

Pan Andrzej Kowalczys – pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego;

Fot. Kazimierz Netka.

pan Michał Zorena – kierownik Referatu Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Centrum Dolna Brama 8:

Fot. Kazimierz Netka.

pani Anna Jastrzębska – wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka.

Idea Forum zrodziła się z potrzeby stworzenia w skali regionalnej przestrzeni, która umożliwiałaby wymianę doświadczeń i praktyk, a także innowacjami w zakresie wolontariatu – poinformowała Natalia Meszko – koordynatorka Pomorskiego Forum Wolontariatu. Intencją Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku inicjatora i pomysłodawcy tej inicjatywy było stworzenie platformy dla wymiany myśli, refleksji nad dorobkiem i aktualnym stanem wolontariatu, profesjonalizację różnych modeli i organizacji w zarządzaniu wolontariatem oraz wytyczanie kierunków rozwoju tej gałęzi sektora obywatelskiego w skali lokalnej i regionalnej.

Fot. Kazimierz Netka.

Dlatego też cieszymy się, że już po raz trzeci możemy spotkać się w gronie wolontariuszy i organizatorów wolontariatu, by po raz kolejny wspólnie pochylić się nad rolą, jaką odgrywa wolontariat w kształtowaniu się tkanki społecznej, wzmacniania kapitału obywatelskiego oraz by wspólnie dzięki łączeniu i wymianie zasobów poszukiwać rozwiązań, które pozwolą optymalizować warunki i narzędzia wspierające wolontariat w różnorodnych formach zaangażowania o charakterze wolontariatu.

A wydarzenie to mogło być zorganizowane także dzięki wsparciu Województwa Pomorskiego oraz Narodowego Instytutu Wolności, za co serdecznie dziękujemy.

Szanowni państwo, ostatnie lata w sposób szczególny pokazują nam jak ważna jest otwartość serc, a także wola czynienia dobra. Pokazują także jak wspaniali potrafią być ludzie i jak ważny jest wolontariat.

Mówię o tym nieprzypadkowo w miejscu, które jest szczególnym świadkiem, potwierdzeniem tych słów, ponieważ tegoroczne Forum organizowane jest w wyjątkowej przestrzeni na mapie Gdańska. To miejsce jest ważne i wyjątkowe dla wolontariatu nie tylko gdańskiego Znajdujemy się bowiem w budynku, który w 2022 roku stał się centrum wsparcia dla obywatelek i obywateli Ukrainy, którzy w Gdańsku i w województwie pomorskim poszukiwali schronienia po wybuchu wojny.

Fot. Kazimierz Netka.

Kilka tygodni temu to miejsce nabrało także nowych funkcji.

Podczas III Pomorskiego Forum Wolontariatu mówiono też o wartości pracy wolontariuszy. Precyzyjnie nakreślił to Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego, powołując się na dane GUS – Głównego Urzędu Statystycznego. Kilkanaście lat temu GUS ustalił, że wartość działań wolontariuszy to 3 procent produktu krajowego brutto (PKB). W tamtych czasach było to około 40 miliardów złotych rocznie.

Polska zamierza odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu i rozbudowywaniu europejskiego wolontariatu. Dlatego, podczas swej kolejnej prezydencji w UE, w 2025 roku, planowane jest zorganizowanie w naszym kraju dużej konferencji wolontariackiej – poinformował dyrektor Wojciech Kaczmarczyk. Zagadnienie to będzie poruszane w przyszłym tygodniu podczas Kongresu Europejskiego Wolontariatu.

Oceniając wolontariuszki i wolontariuszy, Andrzej Kowalczys – pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, powiedział:

– Jesteście do zadań specjalnych!

Po wystąpieniach gości nadeszła pora na zasadniczą część Forum.

– Postanowiliśmy pochylić się wspólnie nad pytaniami o to, co wiemy o potencjale kompetencyjnym, o budowaniu i rozwijaniu poprzez wolontariat, a także o to, jak można czerpać z wolontariatu w sposób wartościowy, by była to dla nas wszystkich relacja „win – win” – mówiła Natalia Meszko – koordynatorka Pomorskiego Forum Wolontariatu. – Za wprowadzenie do rozważań w tym temacie posłuży debata „Potencjał kompetencyjny budowany i rozwijany poprzez wolontariat”. Zapytamy między innymi jak wolontariat może pomóc w rozwijaniu własnych zasobów kompetencji, a także jak zrównoważyć rozwój osobisty i chęć pomagania innym. Poszukamy także odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można czerpać z wolontariatu w sposób wartościowy.

Fot. Kazimierz Netka.

W debacie gośćmi byli oraz wypowiadali się m.in.: Justyna Szewczak-Subielska – wolontariuszka w programie Pary Językowe przy Fundacji Nowa; Alicja Zajączkowska – działaczka społeczna m.in. w zarządzie Fundacji METAPOMOC, w Polskim Towarzystwie Ewaluacyjnym w Fundacji Forum Mentorów, w Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych; Anna Jastrzębska – wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku; Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Ireneusz Osiński – pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Biznesowych Pracodawców Pomorza; Michał Zorena – kierownik Referatu Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Debatę poprowadził Piotr Stec – prezes fundacji M.A.P.A. Obywatelska, animator społeczny i działacz kulturalno-społeczny, członek Ogólnopolskiego Konwentu RDPP, Pomorskiej RDPP oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Warto pamiętać, że w 2022 roku Gdańsk pełnił zaszczytną funkcję Europejskiej Stolicy Wolontariatu – przypomnieli organizatorzy III Pomorskiego Forum Wolontariatu. Był to bardzo trudny okres, gdyż w lutym 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę i wolontariusze musieli zmienić swe plany, by zaopiekować się uchodźcami z Ukrainy. Miejscem pomocy było m.in. Centrum Dolna Brama 8 w Gdańsku.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *