Około 200 pacjentów cierpiących na nowotwory piersi uczestniczyło w Gdańsku w konferencji Omejka. Przeważały w tym gremium młode kobiety, z różnych stron kraju. Leczenie raka piersi to leczenie interdyscyplinarne

Fot. Kazimierz Netka.

Pacjenci dowiedzieli się jakie są najnowsze tendencje oraz osiągnięcia świata medycyny ważne dla młodych pacjentek z rakiem piersi

W piątek, 12 maja w hotelu Almond odbyła się konferencja edukacyjna „Omejka” przeznaczona do młodych kobiet z rakiem piersi i członków ich rodzin. W spotkaniu tym uczestniczyło około 200 pacjentów, z całego kraju. Jak poinformowali organizatorzy, prelegentami byli wybitni lekarze z wielu ośrodków onkologicznych specjalizujących się w opiece nad chorującymi na raka piersi.

Podczas konferencji omawiano m.in. następujące tematy: profilaktyka pierwotna i wtórna, najnowsze zalecenia w leczeniu chirurgicznym i systemowym, potrzeby i oczekiwania pacjentów, sposoby utrzymania dobrej kondycji psychicznej. W trakcie rozmów pod hasłem „Kawa na ławę” pacjenci zrzeszeni m.in. w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej mieli możliwość porozmawiania na temat nurtujących ich problemów i sposobów ratowania siebie.

Fot. Kazimierz Netka.

Zorganizowano też spotkanie z dziennikarzami. W briefingu tym, prowadzonym przez red. Roberta Silskiego, wzięli udział i o chorobach nowotworowych mówili m.in.: Monika Chabior – zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania; dr hab. Michał Jarząb – onkolog kliniczny NIO w Gliwicach; dr hab. Dawid Murawa – chirurg onkolog w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze; dr Joanna Kufel-Grabowska – onkolog kliniczny w UCK w Gdańsku; dr Daniel Maliszewski – chirurg w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku; dr Monika Nowaczyk – onkolog kliniczny i dyrektor WCO w Gdańsku; Dorota Korycińska – prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej; Magdalena Kardynał – prezes Fundacji OmeaLife; Ewelina Puszkin – wiceprezes OmeaLife oraz uczestniczki wydarzenia. Zapewniono łączność i transmisję internetową.

– Witamy, łączymy się z hotelu Almond, jesteśmy w trakcie pierwszej przerwy kawowej konferencji Omejka – mówiła, pani prowadząca transmisję. – Wystartowaliśmy o 9 rano i chcemy opowiedzieć o tym co tutaj się dzieje i bardzo proszę Robert zrób wprowadzenie.

– To ja oficjalnie witam Państwa na briefingu prasowym zorganizowanym w ramach konferencji edukacyjnej Omejka – powiedział red. Robert Silski. -To jest bardzo ważne spotkanie, drodzy państwo, zorganizowane z myślą o młodych kobietach z diagnozą raka piersi, W konferencji na głównej sali bierze udział około 200 pacjentów z całej Polski. Prelegentami są wybitni lekarze zajmujący się na co dzień opieką nad chorymi na raka piersi.

W czasie briefingu są z nami Monika Chabior – zastępczyni prezydenta Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania, doktor habilitowany Dawid Murawa – chirurg onkolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, doktor Joanna Kufel-Grabowska – onkolog kliniczny UCK Gdańsk, doktor Daniel Maliszewski – chirurg z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, Ewelina Puszkim – wiceprezes Fundacji OmeaLife organizatorka konferencji.

– Bardzo się cieszę, że państwo tutaj jesteście z nami, że będziecie mogli przekazać wszystkim tym których nie ma, co u nas – powiedziała Ewelina Puszkim – wiceprezes Fundacji OmeaLife. – Za chwilkę oddam głos naszym ekspertom, którzy dzisiaj przez cały dzień rozmawiają, debatują, wygłaszają wykłady na temat najnowszych doniesień medycznych dedykowanych grupie młodych kobiet chorujących na raka piersi, a nasza fundacja, fundacja OmeaLife powstała właśnie po to, żeby wspierać edukacyjnie i emocjonalnie kobiety, które mierzą się z diagnozą raka piersi.

Formuła naszej konferencji Omejka zakłada wiele debat, dużo czasu przewidzianego na pytania, dlatego, że jest to bardzo mocno pacjencka konferencja, blisko ludzi. Dostęp do wiedzy, otwarta komunikacja między pacjentami i lekarzami, oraz możliwość wymiany doświadczeń, to są wartości, które nasza fundacja zapewnia swojej społeczności. Myślę. że dzisiaj można właśnie to zobaczyć tutaj i poczuć.Bardzo się cieszę, że są z nami wspaniali prelegenci i pani wiceprezydent miasta Gdańska – bardzo proszę o kilka sów od siebie.

– Szanowni państwo, to bardzo ważna konferencja i bardzo ważny styl myślenia o profilaktyce, myślenie wspólne, myślenie pacjentek, pacjentów z lekarzami, z zespołami pielęgniarskimi, ale także z samorządowcami i pracodawcami – powiedziała Monika Chabior – zastępczyni prezydenta Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania. – Jeśli chcemy docierać do wszystkich i pomagać wszystkim zagrożonym diagnozą nowotworowa, musimy być razem, musimy to robić systematycznie i wspólnie i też wzajemnie się rozumieć.

Fot. Kazimierz Netka.

Gdański samorząd jest teraz w trakcie opracowywania nowych programów rozwoju, ale także nowego programu profilaktyki zdrowia, dlatego wspólnie ze środowiskami zajmującymi się wsparciem osób zagrożonych nowotworami jest dla nas zasadnicze. Cieszę się, że nasza współpraca się bardzo rozwija i też wciągamy w to kolejne mieszkanki, mieszkańców. Przypominam, że w ubiegłym roku pobiliśmy rekord Polski w samobadaniu piersi i był to pozytywny dzień, w którym zobaczyliśmy jak wiele osób chce tego rodzaju wsparcia, zarówno eksperckiego, jak i też społecznego, Musimy na tych dwóch filarach budować naszą pracę ze społecznościami. Bardzo dziękuje, że zorganizowaliście tę konferencję właśnie w Gdańsku.

– Ja uważam, że jest to konferencja bardzo ważna z wielu względów – mówiła doktor Joanna Kufel-Grabowska – onkolog kliniczny UCK Gdańsk. – Przede wszystkim oczywiście edukacja. Mówimy o pacjentach dla pacjentów. Skupiamy się na jakości życia. Rak piersi rokuje dobrze. Jest to najczęstsza choroba nowotworowa, która jest diagnozowana u kobiet, także u kobiet młodych. I te młode kobiety ona ogranicza nieco mocniej ponieważ pojawia się w momencie życia kiedy zakładają rodziny, kiedy rozwijają się społecznie, zawodowo – to jest ten moment dla nich bardzo ważny. I wtedy bardzo często pojawia się nowotwór. Czy my możemy trochę zmienić to życie na lepsze? Oczywiście, że tak. Skupiajmy się na tej jakości życia, poza tym musimy leczyć bardzo dobrze nasze chore.

– Szanowni państwo to jest konferencja podkreślająca znowu tę wagę połączenia działań między pacjentem a lekarzem, między środowiskiem medycznym, bo to jest niesłychanie potrzebne, żeby było zrozumienie z obu stron tych wszystkich problemów – uzasadniał doktor habilitowany Dawid Murawa – chirurg onkolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. – Na tej konferencji wypływają elementy, które są niezwykle istotne, pokazujące w aspekcie leczenia raka piersi zarówno leczenia systemowego, radioterapii, jak i chirurgii, którą ja reprezentuję, nowości, które po prostu sa zdobyczami wiedzy medycznej, zdobyczami wiedzy naukowej. Omawiamy dzisiaj nowe możliwości, zakres tych możliwości w zakresie rekonstrukcji piersi, a także – co bardzo ważne z punktu widzenia ryzyka powikłań u pacjentów – czyli zmniejszanie problemu tego masywnego leczenia w zakresie układu chłonnego pachy u pacjentów. Doskonałe jest to, że nie rozmawiamy tylko w środowisku medycznym, ale także w środowisku właśnie pacjencko – medycznym. To co jest bardzo cieszące, to to, co oczywiście pani prezydent powiedziała: współpraca samorządów i wpływ samorządów i wspieranie samorządów dla tego typu działań jest niesłychanie istotne. Życzylibyśmy sobie, żeby w wielu miejscach w Polsce tak to działało, ale tu też zwrócę uwagę na to, że oczywiście potrzebne są działania które muszą być centralne, a dotyczą finansowania określonych s]procedur, poprawy jakości całej onkologii, ale to jest rola tutaj – że tak powiem – centralnie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu.

– Dzisiejsza konferencja jest wyjątkowa z dwóch względów – poinformował doktor Daniel Maliszewski – chirurg z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Przede wszystkim tak jak tutaj siedzimy w gronie interdyscyplinarnym, leczenie raka piersi to leczenie interdyscyplinarne. To jest wyjątkowa okazja, gdzie możemy wszyscy wspólnie dyskutować, wymieniać się najnowszymi możliwościami, to co jest najlepsze dla naszych pacjentów. Z drugiej strony dyskutujemy nie tylko merytorycznie, ale także otwieramy się na pacjenta. Podstawą jest komunikacja. Na tej konferencji to pacjent może z nami porozmawiać. Stawiamy tutaj na jakość życia, czyli nie tylko leczenie, ale także jak ten pacjent będzie żył. To jest właśnie kwestia jak najwięcej informacji zbierajmy od pacjentek abyśmy to leczenie mogli zrobić w sposób spersonalizowany.

Fundacja OmeaLife ma swą główną siedzibę w Gdańsku Społeczność, którą skupia wokół siebie jest bardzo zaangażowana, więc uczestniczki (w okresie przedmenopauzalnym, czyli przed 50. rokiem życia) przyjechały z różnych zakątków Polski.

Stworzono także część warsztatową, w której byli pacjenci wspólnie z przedstawicielami największych organizacji pacjenckich onkologicznych. Oto niektóre takie organizacje: Stowarzyszenie „Amazonki”; Fundacja „Piękniejsze Życie”; Stowarzyszenie „Gladiator”; Fundacja „Się Pomaga”; Fundacja Urszuli Jaworskiej; Fundacja „Rak’n’Roll”; Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma; Alivia Onkofundacja; Fundacja Onkocafe; Stowarzyszenie Niebieski Motyl.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.