Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała superuprawnienia.

Skontrolują zakład natychmiast

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) nie będzie musiała uprzedzać przedsiębiorców o tym, że np. za 7 dni pojawi się i sprawdzi, jak zatrudnieni są chronieni przed wypadkami. Teraz, inspektor PIP przyjdzie, pokaże legitymację i rozpocznie swe działania. To otwiera nową epokę w troszczeniu się o to, by w zakładach było mniej nieszczęść. Oczywiście, nadal będą realizowane programy prewencyjne PIP i organizowane konkursy w celu wyłaniania najlepszych pracodawców.

IMG_1361

Na zdjęciu: Uczestnicy programów prewencyjnych, organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Mocne, nagłe, niespodziewane wejścia, zwłaszcza tam, gdzie jest źle – owszem, są potrzebne. Ale, bez prewencji, edukacji, uświadamiania zatrudnionych i pracodawców niewiele by to dało. A liczy się przede wszystkim zapobieganie nieszczęściom na budowach, w zakładach produkcyjnych, w usługach, transporcie. Po to, by człowiek, wychodząc z domu do miejsca swego zatrudnienia, zdrowy stamtąd wracał. Dlatego, Państwowa Inspekcja Pracy nie tylko kontroluje, ale też uczy, doradza.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku z pewnością wykorzysta nowe uprawnienia. Na przykład, podczas zaplanowanych przez głównego inspektora pracy, tegorocznych kontroli. W całym kraju ma być ich około 80 tysięcy. Pomorski OIP odegra w niektórych z nich kluczową rolę – koordynatora. Na przykład, w przemyśle stoczniowym. O tym, że takie kontrole są potrzebne, może świadczyć wypadek, jaki zdarzył się niedawno w jednej z gdańskich stoczni: przewrócił się dźwig.

IMG_0737

Na zdjęciu: Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku – Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, przemawia podczas Gali Konkursów pomorskiego OIP, zorganizowanej w Dworze Artusa w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

– Inspektor pracy prowadzi czynności kontrolne w związku z wypadkiem w stoczni w Gdańsku, który miał miejsce w dniu 14 stycznia 2016 roku – poinformowała nas Katarzyna Dubicka-Szlija – rzecznik prasowy pomorskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. – Inspektor bada przyczyny i okoliczności wypadku dwóch poszkodowanych pracowników. O ustaleniach będzie można poinformować dopiero po zakończeniu kontroli, za około miesiąca. Do zaplanowanych na 2016 r. zadań, jakie będzie realizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, należy m.in.: poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, przebudowie i remontach jednostek pływających; kontrola pracy na statkach w celu osiągnięcia poprawy warunków życia i pracy załóg pływających; kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie przeładunków w portach morskich celem zmniejszenia zagrożeń przy wykonywaniu tych prac; ocena zgodności budowy i stanu technicznego jednostek pływających z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i na obiektach zanurzalnych, czyli wykorzystywanych do prac pod wodą.

Upoważnienie inspektorów PIP do rozpoczynania kontroli po okazaniu legitymacji, bez uprzedzenia, ma tu kluczowe znaczenie. Wszak chodzi o bezpieczeństwo ludzi.

IMG_3127

O szczegółach dotyczących wprowadzenia nowej zasady kontrolowania firm przez Państwową Inspekcję Pracy poinformowała Polska Agencja Prasowa. Poniżej – artykuł PAP na ten temat:

Dla skuteczności PIP nie będzie już zawiadamiać o planowanych kontrolach w firmach

Źródło: www.kurier.pap.pl

2016-01-19 23:21

Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie już zawiadamiać przedsiębiorców o planowanej kontroli – poinformowała rzecznik Izby Danuta Rutkowska. Konieczność takiego informowania prowadziła do mniejszej skuteczności Inspekcji, była też negatywnie oceniana m.in przez posłów.

Rutkowska wyjaśniła we wtorek w rozmowie z PAP, że interpretacja przepisów pozwalającą na wejście do firmy bez zawiadamiania kontrolowanego pracodawcy wynika z przyjęcia zgodnie m.in. ze stanowiskiem rządu, że jedna z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczy wszystkich firm, a nie jedynie przemysłu i handlu.

„Ze względu na przyjęcie, zgodnie m.in. ze stanowiskiem rządu, że Konwencja nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców objętych zakresem działania PIP, inspektor pracy nie będzie musiał stosować niektórych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, np. zawiadamiać o zamiarze wszczęcia kontroli” – powiedziała PAP rzecznik.

„Ma to na celu zapewnienie maksymalnej skuteczności działania organów PIP” – wyjaśniła.

Inspekcja zapowiada, że będzie analizowała, jak w praktyce na taką interpretację zareagują pracodawcy i sądy, do których firmy mogą skarżyć decyzję PIP. „Z uwagi na ewentualność wystąpienia różnic interpretacyjnych pomiędzy sądami administracyjnymi na terenie poszczególnych okręgowych inspektoratów pracy, PIP będzie uważnie monitorować orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie” – zaznaczyła rzecznik. Część sądów w kraju do tej pory uznawała prawo PIP do kontroli bez zapowiedzi, a część wojewódzkich sądów administracyjnych orzekała odwrotnie.

Inspekcja wielokrotnie – m.in. w sprawozdaniach dla sejmowej komisji kontroli państwowej i podczas posiedzeń Rady Ochrony Pracy – zwracała uwagę, że zawiadamianie o kontroli jest przyczyną mniejszej skuteczności działań np. dotyczących kontroli legalności zatrudnienia. Do tej pory przepisy MOP interpretowano jako obowiązek zawiadomienia zamiarze kontroli w firmach usługowych.

Obowiązek zawiadamiania o kontrolach wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która w 2009 r. została rozszerzona o ograniczenia prowadzenia różnego rodzaju kontroli u przedsiębiorców. Wprowadzono wtedy m.in. obowiązek pisemnego zawiadamiania o zamiarze przeprowadzania ich siedem dni wcześniej. Kontrole PIP bez uprzedzenia były możliwe jedynie, gdy istniało podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa albo w sytuacji podejrzenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracujących. Nie stosowano ich przy kontrolach planowanych, realizowanych zgodnie z harmonogramem działania Inspekcji.

Do tej pory sądy przychylne działaniom Inspekcji stały na stanowisku, że nie dotyczy jej ustawa o swobodzie działalności, bo PIP kontroluje zasady stosowania Kodeksu pracy, a nie działalność gospodarczą przedsiębiorców. Przy negatywnych wyrokach wszelkie dowody zgromadzone podczas kontroli bez zapowiedzi były jednak uznawane za zebrane z naruszeniem prawa, a decyzje na ich podstawie podjęte – uchylane.

O decyzji Głównej Inspektor Pracy Iwony Hickiewicz napisała wyborcza.biz.(PAP) Źródło: www.kurier.pap.pl

Współpraca i ochrona – specyfika działań OIP w Gdańsku

W Pomorskiem, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, oprócz ścisłych kontroli, zajmuje się działalnością prewencyjną, szkoleniową. Efekty są godne pochwały. Dowodem może być przebieg budowy dużego stadionu piłki nożnej na EURO 2012 w Gdańsku. Na tej budowie nie było żadnego ciężkiego wypadku.

IMG_0730

Na zdjęciu: Statuetki wręczane laureatom konkursów organizowanych przez OIP w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Co roku Okręgowy Inspektorat Pracy organizuje współzawodnictwa dla pracodawców, społecznych inspektorów pracy. Oto przykłady konkursów: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – „Poznaj swoje prawa w pracy”; Konkurs plastyczny dla dzieci „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”; Konkurs o tytuł „Najaktywniejszego społecznego inspektora pracy”; „Buduj bezpiecznie”; Konkurs dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle”; „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”; Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Realizowane są w Pomorskiem przez OIP programy prewencyjne, np.: „Promocja standardów bhp”; „W zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym”; „Dla zakładów usług leśnych”. Pomorski Okręgowy Inspektorat Pracy współdziała z różnymi instytucjami, np. Z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, ze związkami zawodowymi, z Miejskim Ogrodem Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie, z Kuratorium Oświaty, z organizacjami pracodawców, z instytucjami z otoczenia biznesu. Obecny jest na targach pracy, na Tygodniu Przedsiębiorczości.

IMG_2284

Na zdjęciu: Podsumowanie konkursu dla dzieci ze wsi. Uroczystości te organizowane są w gdańskim zoo. Fot. Kazimierz Netka.

Pomorski OIP utrzymuje też kontakty międzynarodowe, pozyskując doświadczenia za granicą np. w Norweskim Urzędzie Inspekcji Pracy, ale przekazuje do innych krajów też nasze, polskie metody ochrony zatrudnionych. Podobnie jak z Norwegią czy z Hiszpanią (przed EURO 2012) pomorski OIP porozumiał się m.in. z Państwową Inspekcją Pracy w Estonii.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *