PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem z potrzebującymi. Dopłaty do rachunków, zwłaszcza organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fot. Z Archiwum PGE Energia Ciepła.

Od początku swego istnienia spółka udzieliła wsparcia na kwotę 2 mln złotych

Mamy ciepło i potrafimy się nim dzielić. Ogrzewamy szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej w 13 miastach, w których działają elektrociepłownie PGE Energia Ciepła. W 2023 roku kwota wsparcia udzielonego w programie „Dzielimy się ciepłem” wyniesie pół miliona złotych, a od początku istnienia spółki wsparcie to wyniosło już 2 mln złotych – poinformował Konrad Mróz – kierownik Komunikacji Zewnętrznej i Biura Prasowego PGE Polska Grupa Energetyczna:

Już od wielu lat PGE Energia Ciepła realizuje program „Dzielimy się ciepłem”, dzięki któremu wspiera najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego. Program „Dzielimy się ciepłem” ma na celu pomoc osobom i instytucjom poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, czyli w Toruniu, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie.

Dzięki programowi we wszystkich swoich lokalizacjach PGE Energia Ciepła przekazała na opłaty rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w sumie 2 mln zł w ciągu 5 lat istnienia spółki, w roku 2023 udzielone wsparcie wyniesie niemal pół miliona zł.
Z tych dopłat korzystają m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja a także zakłady opiekuńczo – lecznice oraz schroniska dla zwierząt a wszystko po to, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje.

– Mając na względzie ideę odpowiedzialności społecznej oraz kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, pomagamy najbardziej potrzebującym odbiorcom ciepła w ramach programu „Dzielimy się ciepłem. Dzięki niemu we wszystkich naszych lokalizacjach możemy wesprzeć odbiorców w trudnej sytuacji życiowej. Jesteśmy częścią lokalnych społeczności i współpraca z instytucjami wrażliwymi społecznie jest dla nas bardzo ważna – powiedział Maciej Jankiewicz, Prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

W tym roku jednym z beneficjentów akcji we Wrocławiu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Fot. Z Archiwum PGE Energia Ciepła.

– Każdego roku akcja promocyjna cieszy się dużym zainteresowaniem gdyż stanowi wsparcie finansowe gospodarstw domowych w okresie grzewczym. Dofinansowanie do ciepła sieciowego pozwala zapobiec pogarszaniu się sytuacji materialnej odbiorców wrażliwych społecznie i przeciwdziała powstawaniu zaległości w należnościach za ciepło. Dzięki wsparciu KOGENERACJI wzrasta poczucie bezpieczeństwa bytowego korzystających z niego odbiorców ciepła sieciowego, a instytucje realizujące program postrzegane są jako podmioty przyjazne dla społeczności lokalnej – powiedziała Joanna Bryłkowska-Hehn, kierownik GOPS.

Od początku trwania programu Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należących do PGE Energia Ciepła, przekazała na wsparcie osób wrażliwych społecznie już blisko 770 tysięcy złotych.

Fot. Z Archiwum PGE Energia Ciepła.

Największy producent ciepła w Krakowie, PGE Energia Ciepła Oddział Nr 1 w Krakowie, po raz kolejny udzieli wsparcia potrzebującym, przekazując łącznie 75 tysięcy złotych organizacjom pożytku publicznego w stolicy Małopolski. W Krakowie o darowiznę mogą wnioskować instytucje, które mają status organizacji pozarządowej, zajmują się pomocą osobom potrzebującym, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej i nie zalegają z płatnościami faktur za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Z kolei Elektrociepłownia Zielona Góra podpisała porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w ramach którego przekazała symboliczny czek na kwotę 60 tys. złotych, wspierając najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego. W Rzeszowie wsparcia udzielono kolejny raz Podkarpackiemu Hospicjum dla Dzieci.

Fot. Z Archiwum PGE Energia Ciepła.

– W imieniu Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci składamy gorące podziękowania za przekazany dar serca. Wsparcie jakie zostało nam okazane przyczyni się do realizacji misji Hospicjum. Nasi Podopieczni to nieuleczalnie chore dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i troski. Dziękujemy, że wspólnie z nami dajecie im nadzieję i sprawiacie, że na ich twarzach pojawia się uśmiech – podziękował Rafał Ciupiński, Prezes Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem z potrzebującymi również w Trójmieście

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni po raz kolejny wsparły odbiorców wrażliwych społecznie w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. Wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. zł, na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, przekazano trzem podmiotom.

W tym roku wsparcie finansowe otrzymały:

Fot. Z Archiwum PGE Energia Ciepła.

– Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

– Dom dla osób bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku,

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni dla Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Bosmańska 32A

– Jako największy producent ciepła dla mieszkańców Trójmiasta dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo energetyczne i pewność dostaw. To nasza odpowiedzialność. Jednakże swoją rolę rozumiemy szerzej, postrzegamy siebie także jako członka naszej lokalnej społeczności – wspieramy wartościowe inicjatywy, nie jesteśmy obojętni na potrzeby społeczne. Realizując program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie do tej pory wsparliśmy ponad czterdzieści pomorskich organizacji pozarządowych, niektóre wielokrotnie uzyskały naszą pomoc finansową w opłacaniu rachunków za ciepło. Dzięki temu ich nieoceniona działalność społeczna mogła się rozwinąć – mówi Ewa Barszcz, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Fot. Z Archiwum PGE Energia Ciepła.

– Taka akcja jak „Dzielimy się ciepłem” napawa dużym optymizmem. To dowód na to, że wciąż są wokół nas ludzie i firmy, którym leży na sercu dobro drugiego człowieka, w naszym przypadku chodzi o osoby starsze, z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i nierzadko samotne. – podkreśliła Mirosława Cuper, kierownik Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Bosmańska 32 A. – Nie ukrywam, że już mamy pomysły jak spożytkować zaoszczędzone dzięki akcji środki. Pozwoli nam to na wymianę części wyposażenia placówki, zakupimy m.in. nowe łóżka rehabilitacyjne, szafki przyłóżkowe i komody, aby podnieść komfort naszych podopiecznych.

Już od wielu lat PGE Energia Ciepła realizuje program „Dzielimy się ciepłem”, dzięki któremu wspiera najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego. Program ma na celu pomoc instytucjom poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji wrażliwych społecznie, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, czyli w Toruniu, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie.

Dzięki programowi we wszystkich swoich lokalizacjach PGE Energia Ciepła przekazała na opłaty rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową  w sumie 2 mln zł w ciągu 5 lat istnienia spółki, w roku 2023 udzielone wsparcie wyniesie  niemal pół miliona zł. Z tych dopłat korzystają m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja a także zakłady opiekuńczo–lecznice oraz  schroniska dla zwierząt, a wszystko po to, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje.

Historia
inicjatyw związanych z wsparciem społecznie wrażliwych odbiorców ciepła sięga ponad dekadę wstecz. Od 2019 r. lokalne programy pomocowe prowadzone są w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP – poinformował Konrad Mróz – kierownik Komunikacji Zewnętrznej i Biura Prasowego PGE Polska Grupa Energetyczna.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *