PGE Energia Ciepła pracuje bezpiecznie. Pomagają  w tym, wdrożone przez spółkę, systemy informatyczne umożliwiające zgłaszanie zarówno negatywnych, jak i pozytywnych zdarzeń dotyczących BHP

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła.

Coraz lepsza troska o pracowników PGE Energia Ciepła i osób realizujących zadania na rzecz elektrociepłowni w 13 miastach

Zero wypadków przy pracy to cel PGE Energia Ciepła w obszarze bezpieczeństwa pracy. Spółka, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, realizuje rocznie kilkadziesiąt działań w różnych obszarach budujących kulturę bezpieczeństwa pracowników, ale również podwykonawców i dostawców. Efektem jest wysoka świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz bardzo dobre wyniki BHP w naszych elektrociepłowniach – informuje Katarzyna Dudzin – Główny Specjalista ds.Komunikacji
Departament Komunikacji Korporacyjnej PGE Energia Ciepła S.A. Oto ciąg dalszy komunikatu:

– PGE Energia Ciepła dba o bezpieczeństwo pracy ponad 5 tysięcy pracowników i blisko 3 tysięcy podwykonawców. Wypadkom w miejscu pracy można zapobiec poprzez ciągłe doskonalenie w obszarze bezpieczeństwa, budowanie świadomości i wrażliwości pracowników na sprawy BHP oraz ich codzienne zaangażowanie. Wszystkie te kwestie związane z obszarem BHP traktujemy priorytetowo. Z uwagi na dużą aktywność inwestycyjną i modernizacyjną prowadzoną w naszej spółce zwiększone jest ryzyko incydentów. Mimo to, w 2019 roku utrzymaliśmy wskaźnik wypadkowości na bardzo niskim poziomie, ponad trzyipółkrotnie mniejszym niż średnia w branży – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Kultura bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła obejmuje, oprócz pracowników spółki, również firmy podwykonawcze, realizujące projekty na rzecz elektrociepłowni. Wyróżniani są pracownicy firm zewnętrznych, którzy dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, są świadomi zagrożeń, reagują na stwierdzone nieprawidłowości, ale również odmawiają wykonania prac, które mogłyby skutkować naruszeniem zasad BHP. W sumie 126 pracowników firm podwykonawczych zostało wyróżnionych za bezpieczną pracę w roku 2019.

– W zakładach produkcyjnych w Toruniu, Krakowie i na Wybrzeżu celebrowaliśmy kolejne lata bez wypadku. W Toruniu osiągnęliśmy najwyższą liczbę dni bez wypadku – ponad 4500 dni. Przeszkoliliśmy z BHP ponad 10 tysięcy pracowników firm podwykonawczych, z którymi współpracujemy – mówi Wojciech Dąbrowski. – Monitorujemy obszar bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy system audytów kultury bezpieczeństwa, a także szereg dodatkowych działań motywujących bezpieczną postawę i zachowanie naszych pracowników oraz pracowników firm podwykonawczych – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Realizacja celu zero wypadków przy pracy zależy od skutecznej identyfikacji i eliminowania niewłaściwych warunków oraz działań, które mogą być przyczyną groźnych incydentów. Kilkanaście tysięcy obserwacji zgłaszanych jest co roku przez menadżerów i pracowników nadzoru. Pozwala to identyfikować problemy zanim potencjalnie spowodują wypadek. Powstały również systemy informatyczne do rejestrowania zdarzeń BHP, które umożliwiają zgłaszanie zarówno negatywnych, jak i pozytywnych obserwacji – tzw. polecenia na pracę i narzędzia do zarządzania Projektami Organizacji Robót (POR) zawierają m.in. analizę ryzyka, metodykę bezpiecznego wykonywania pracy czy środki prewencyjne.

Wszystkie te działania służą zachowaniu bezpieczeństwa pracowników PGE Energia Ciepła i osób realizujących prace na rzecz elektrociepłowni w 13 miastach, w których spółka prowadzi swoją działalność wytwórczą i dystrybucyjną.

Liczby dotyczące BHP w PGE Energia Ciepła:

– Blisko 10 tysięcy wykonawców przeszło szkolenie BHP w 2019 roku

– 8437 – liczba zidentyfikowanych prawidłowych warunków i zachowań zgodnych z BHP w 2019

– 5525 – liczba zidentyfikowanych nieprawidłowości w 2019, co pozwoliło podjąć stosowne działania wyprzedzające, zapobiegające wypadkom

– ponad 90% – tylu pracowników PGE Energia Ciepła postrzega BHP jako priorytet wg. Ankiety Badania Opinii Pracowników, wrzesień – październik 2019

– ponad 4500 dni – to najwyższa liczba dni bez wypadku w elektrociepłowni PGE Toruń

– ok. 1000 – średnia liczba dni bez wypadku pracownika w elektrociepłowniach

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 13 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt mocy elektrycznej 2,4 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych – informuje Agnieszka Dietrich – Biuro Prasowe PGE Energia Ciepła.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *