PGE Energia Ciepła zapewnia mieszkańcom Gdyni, Redy, Rumi, Wejherowa, Kosakowa oraz okolic coraz lepsze powietrze. Tam będzie atmosfera jak w uzdrowisko, pod warunkiem, że inni też zatroszczą się o środowisko

Fot. Kazimierz Netka.

PGE chce dokonać pełnej dekarbonizacji systemów ciepłowniczych do 2030 roku

Gdynia staje się ośrodkiem najlepszej troski o czystość powietrza. Tak się dzieje m.in. dzięki inwestycjom w tym mieście, czynionym przez PGE – Polską Grupę Energetyczną, a dokładniej – przez PGE Energia Ciepła oraz dzięki współpracy z partnerami: z władzami miasta oraz z okolicznymi samorządami, a także z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gdyni.

Fot. Kazimierz Netka.

Ważnym dniem w tym procesie był wtorek, 20 lutego 2024 roku. Gdynia ma szczęście do lutego. W tym bowiem miesiącu, 10 lutego 1926 roku ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów o nadaniu Gdyni praw miejskich z dniem 4 marca 1926 roku. A co wydarzyło się 20 lutego 2024 roku? O tym poniżej.

– W imieniu Macieja Jankiewicza prezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A. zapraszamy na uroczystość zawarcia umowy dla realizacji budowy instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni – napisała Katarzyna Dudzin – starszy ekspert, Biuro ds. Ciepła, Pion Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Biuro Prasowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Inwestycja ta rozpoczyna kolejny etap transformacji EC Gdynia w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmującego miasta: Gdynię, Rumię, Redę i gminę Kosakowo.

Fot. Kazimierz Netka.

W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Małgorzata Banasik – p.o. członka zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej; Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni; Maciej Jankiewicz – prezes zarządu PGE Energia Ciepła; Ewa Barszcz – dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku; Artur Brzdękiewicz – wiceprezes zarządu SBB ENERGY S.A.; Wojciech Folejewski – prezes zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni; Elżbieta Sierżęga – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni; Elżbieta Raczyńska – radna Rady Miasta Gdyni; Krzysztof Krzemiński – burmistrz Redy; Ryszard Szur – pełnomocnik burmistrza Rumi do spraw energetyki.

Fot. Kazimierz Netka.

Spotkanie prowadził Artur Michniewicz – dyrektor ds. komunikacji w Polskiej Grupie Energetycznej.

– Dzień dobry państwu! Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie na dzisiejszą uroczystość podpisania umowy na budowę instalacji kogeneracyjnego opalania z wykorzystaniem silników gazowych w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni – powiedziała prezes Małgorzata Banasik:

Fot. Kazimierz Netka.

 – PGE jest największym producentem ciepła sieciowego w Polsce i zarówno przed tym ciepłownictwem jak i całą branżą elektroenergetyczną stoją olbrzymie wyzwania związane z odchodzeniem od paliw kopalnych, dekarbonizacją, wdrażaniem zielonego ładu i gospodarki zeroemisyjnej. Te działania są bardzo wysoko kapitałochłonne, wymagają czasu, zasobów ludzkich i szerokiego podejścia do wykorzystania lokalnych zasobów, lokalnych możliwości. Docelowo mamy zapewnić lepszy komfort życia naszym mieszkańcom, doprowadzić do zmian cywilizacyjnych, na które wszyscy zasługujemy, zapewnić zdrowie naszym dzieciom, lepsze świeże powietrze. To wszystko wymaga znacznych działań.

Budowa nowego źródła kogeneracyjnego z wykorzystaniem silników gazowych tutaj w Gdyni jest ważną inwestycją, która znacząco obniża emisję. Pozwoli to na obniżenie emisji tlenków siarki o 90%, tlenku azotu o 75%, emisję pyłów obniży o 95%, a emisję gazów cieplarnianych aż o 40%. To ważny krok w dobrą stronę chociaż nie będziemy na tym poprzestawać. Jako PGE zakładamy pełną dekarbonizację systemu ciepłowniczego, systemów ciepłowniczych do roku 2030 ale tak jak powiedziałam, paliwo gazowe jest paliwem przejściowym. Do 2050 roku musimy zakończyć wykorzystanie metanu – tego wydobywanego z ziemi, musimy zacząć myśleć o paliwach przyszłości: o wodorze, o tych źródłach energii które są zeroemisyjne i będziemy dążyć do tego, aby wykorzystywać zasoby lokalne, aby dalej transformować energetykę, zapewniać tanią energię dla naszych inwestorów, przyciągać tutaj nowych potencjalnych inwestorów, którzy będą chcieli inwestować właśnie w takie rozwijające się podmioty.

Fot. Kazimierz Netka.

Realizacja inwestycji w silniki kogeneracyjne zapewnia lepsze wykorzystanie paliw. Kogeneracja pozwala jednocześnie produkować energię elektryczną i ciepło. Nowe źródło będzie miało moc elektryczną około 50 megawatów i około 50 megawatów mocy termicznej. Zostanie zbudowane i oddane do eksploatacji w sezonie grzewczym 2026 – 2027. Do realizacji tego przedsięwzięcia niezbędne jest zapewnienie przyłącza gazowego, przyłączenie do sieci gazowej, które powinno nastąpić w roku 2025.

Mam nadzieję, że ta inwestycja doskonale wpisuje się w polityki miejskie tu na przednówku wyborów samorządowych, dobrze będzie służyć mieszkańcom Gdyni – powiedziała Małgorzata Banasik, p.o. członka zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Pani prezes powiedziała w zasadzie wszystko, ja mogę tylko dodać tutaj nasze skromne zdanie o naszej firmie, z której jesteśmy bardzo dumni, dlatego że ona przeszła bardzo dużo; bardzo dużą zmianę tak jak dokonuje się cała transformacja energetyczna, ale też nasza firma się zmienia i kilka słów o tym – zapowiedział Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła:

Fot. Kazimierz Netka.

Macie państwo tutaj mapę, na której znajdują się wszystkie nasze aktywa wytwórcze w całym kraju. Mamy 25% udziału w rynku z kogeneracji. Jesteśmy największym tego typu producentem w Polsce. Posiadamy 16 elektrociepłowni i wytwarzane u nas ciepło jest dostarczane do dwóch milionów użytkowników w Polsce. Tak że jesteśmy największym producentem ciepła jeżeli chodzi o dostarczanie tego ciepła do użytkowników w sieci. Jesteśmy także lokalnym dystrybutorem na trzech rynkach; mamy ponad 700 kilometrów sieci ciepłowniczych i to, co mówiłem, nasza firma się zmienia – nie tylko nasze aktywna się zmieniają ale także staramy się być coraz bardziej efektywni.

Trzy lata temu nasza firma liczyła około czterech tysięcy pracowników, w tym roku utrzymujemy liczbę 3400 pracowników i proszę mi wierzyć nie są to łatwe decyzje, natomiast państwo na pewno zauważyliście – nie było żadnych strajków, nie było żadnych tego typu problemów. Wykorzystujemy naturalne odejścia emerytalne, zapewniamy dostęp nowej kadry, która będzie się znała na tych nowych urządzeniach bo proces wytwarzania energii oparty dotychczas na węglu wymaga zupełnie innych pracowników. Było nawęglanie, odżużlanie, odpopielanie – bardzo dużo takich fizycznych czynności. Przepaliwowanie na gaz oznacza potrzebę już bardziej techników informatyków – to zupełnie inny proces.

Szanowni państwo, to o czym mówiła pan prezes, a ja też chciałem podkreślić to to, że do 2030 roku wszystkie nasze aktywa wytwórcze w Polsce będą zero- lub niskoemisyjne.

Fot. Kazimierz Netka.

Tutaj Państwo możecie zobaczyć inwestycje, które w tej chwili dzieją się czyli są podpisane umowy, trwają prace. Niektóre z tych lokalizacji niedługo będziemy już kończyć, natomiast o co jest ważne: w tej chwili mamy dwa miasta, w których wytwarzanie ciepła i ciepłej wody jest całkowicie nisko- i zeroemisyjne – są to Zielona Góra i Toruń. W tym roku, w zasadzie już w ostatnim kwartale zeszłego roku do tej dwójki dołączył Zgierz. Natomiast w pierwszym kwartale tego roku mam nadzieję, że do tych miast, które są nisko- i zeroemisyjne dołączą Lublin, Kielce i Gorzów Wielkopolski, i też w tym roku dołączy także większość miast. PGE Energia Ciepła będzie już nisko- i zeroemisyjna. Mówię to po to, żeby mógł powiedzieć, że mamy rok 2024 i do tego celu w 2030 roku jeszcze mamy 6 lat, a już jesteśmy bardzo, bardzo zaawansowani, czyli u nas to nie jest tylko mówienie o zmianach, to nie jest tylko mówienie o inwestycjach ale my naprawdę to robimy. Trzeba powiedzieć, że wszystkie nakłady inwestycyjne jakie będą poniesione przez samą tylko naszą spółkę PGE Energia Ciepła wyniosą do 2030 roku 11 miliardów złotych. To jest gigantyczny wysiłek; wiemy, że to jest dla nas jedyna droga; gdybyśmy tego nie zrobili – nawet nie chcę myśleć co by oznaczało to dla naszej firmy – ale mogę powiedzieć, że jesteśmy na tyle zapracowani, że spokojnie patrzymy w przyszłość. Tutaj państwo widzicie przykłady miast i taka oś czasu, na której wszystko się działo. To pokazanie jak dużo robimy.

Natomiast to co jest ważne i co chciałem jeszcze raz powiedzieć: jesteśmy taką firmą innowacyjną; mamy dwie inwestycje, którymi się bardzo chwalimy. Jedna jest niedaleko stąd – w Gdańsku – czyli kotły elektrodowe, pierwsze w Polsce kotły elektrodowe o mocy 70 megawatów. Mogę państwu powiedzieć, że przyjeżdżają firmę oglądać też i z zagranicy i patrzą na to. A my żeśmy – mimo że to były kotły CO rezerwowo – szczytowe – my też wykorzystujemy je do bieżącej produkcji, wykorzystując okresowo niskie ceny energii.

Fot. Kazimierz Netka.

Druga rzecz jest w Zgierzu – mamy pierwszy w Polsce węzeł hybrydowy w budownictwie mieszkaniowym, czyli węzeł, w którym mieszkańcy są zasilani przez prąd pochodzący w całości z fotowoltaiki albo z pompy ciepła, czyli też power to heat Natomiast w razie gdyby brakowało tego typu energii to ta hybryda polega na tym, że cały czas budynek jest podłączony do miejskiej sieci, do naszej sieci, więc w razie czego jesteśmy w stanie zasilić w ciepło, czyli jest bezpieczeństwo i jednocześnie ekologia.

Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć: nasze elektrociepłownie będąc w miastach są takimi tkankami – częścią tkanki miejskiej i nie byłoby to wszystko możliwe bez bardzo dobrej współpracy z lokalnym samorządem i tutaj w Gdyni chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi. Bez jego współpracy nasza działalność tutaj by się na pewno nie udała. Dziękuję – powiedział Maciej Jankiewicz – prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

– Witam państwa serdecznie; tak parę słów o drodze Elektrociepłowni Gdyńskiej ku dekarbonizacji, bo ta droga się nie zaczęła dzisiaj – powiedziała Ewa Barszcz – dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka.

– Rzeczywiście, w takich obiektach, w takich elektrociepłowniach jak nasza, biorąc pod uwagę nakłady inwestycyjne, to tak naprawdę poza budżetem, decyzjami inwestycyjnymi to kluczowa jest konsekwencja i ta konsekwencja z naszej strony nie chce wracać, natomiast w 2016 roku tak naprawdę byliśmy w etapie zerowym bo w tym 2016 roku cała produkcja dla Gdyni była na węglu. Uruchomiliśmy w tym 2016 roku kotłownię rezerwowo – szczytową pierwszą, wyposażoną w kotły olejowo – gazowe. Oone pracują do dziś na oleju i tak naprawdę zlikwidowaliśmy, odeszliśmy od mazutu – brudnego ciężkiego nieekologicznego. Ten mazut został zlikwidowany dodatkowo, kotłownia rezerwowo – szczytowa to był krok w kierunku naszego dystrybutora: OPECu, bo dodatkowe 60 megawatów termicznych na rynku było dostępne.

W zeszłym roku – tu państwo już Artur też pokazał, Artur stoi przy Deklaracje Ekologicznej – tak wychodzi, że rzeczywiście równo rok temu, bo 22 lutego się spotkaliśmy na terenie Elektrociepłowni Gdyńskiej i zarówno pracownicy Elektrociepłowni Gdyńskiej, dyrekcja, zarząd PGE Energia Ciepła – złożyliśmy Deklarację Ekologiczną, czyli zobowiązanie na ręce władz samorządowych, na ręce społeczności lokalnej, że będziemy konsekwentnie realizować drogę ku dekarbonizacji. Ale wtedy tak naprawdę wmurowywaliśmy kamień węgielny pod etap pierwszy – kocioł parowy i kotłownię rezerwowo – szczytową czyli zastąpienie największego kotła węglowego w Elektrociepłowni Gdyńskiej. Ten film, który państwo oglądaliście na początku, to jest właśnie postęp tej inwestycji. Jak się wjeżdża przez bramę, po prawej stronie widać duży budynek – w tym budynku już stoją kotły. Na kolejny sezon grzewczy będzie ciepło już z tej kotłowi dostępne. I to, co ważne, to również ogranicza węgiel – w to miejsce wchodzi olej w okresie szczytowym, więc likwidujemy – tam było podawane 330 wagonów z węglem, było podawane 20 000 ton emisji mniej – to jakby się dzieje. Natomiast to za mało. Idziemy dalej, rozpoczynamy etap drugi. Bardzo ważny dla Elektrociepłowni Gdyńskiej bo tak naprawdę po pierwsze jest doprowadzenie gazu do tej elektrociepłowni, bo na dziś to tego gazu nie ma. Już mamy zawartą umowę na budowę gazociągu z Kosakowa naszą drogą popiołową, ponad 8 kilometrów tego gazociągu będzie dochodziło tu do nas. To jest inwestycja po stronie PGE Energia Ciepła i tak naprawdę po co nam ten gaz? Ten gaz, po pierwsze, umożliwi przepaliwowanie w pełni – zarówno kotłowni rezerwowo – szczytowej pierwszej, czyli z oleju przejdziemy na gaz ziemny jak również tej inwestycji, która za chwilę powstanie, czyli kotłowni rezerwowo – szczytowej drugiej.

Fot. Kazimierz Netka.

Można powiedzieć, że zmieni się kolor. Zamiast takiego szarego z elementami oleju jakby pojawi się gaz. Oczywiście to, że się pojawi gaz, da to jeszcze więcej, co mówiła pani prezes, to co mówił pan prezes, czyli agregaty kogeneracyjne w oparciu właśnie o gaz ziemny po 50 megawatów niespełna i w mocy elektrycznej i w mocy cieplnej – to jest moc, która tak naprawdę będzie pracowała w podstawie w Elektrociepłowni Gdyńskiej, bo agregaty będą pracowały przez cały rok i można powiedzieć, że w okresie właściwie od maja do października, to w oparciu o gaz będzie produkowane ciepło i ciepła woda użytkowa dla miasta – nie w oparciu o węgiel.

Nie chcę mówić o kolejnych etapach, bo zawsze fajnie mieć okazję żeby się ponownie z państwem spotkać, tak fajnie krok po kroku mówić o faktach dokonanych, natomiast wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to nie koniec i że gaz nam neutralności nie przyniesie. Gaz nas przybliży do dekarbonizacji, tak że trwają prace nad kolejnymi etapami. Ja tylko tutaj tak symbolicznie pokazuję; mam nadzieję, że przy kolejnych okazjach powiemy na ten temat więcej; być może już niebawem, bo rzeczywiście taki temat jednego fajnego kotła jest dosyć zaawansowany, ale nie będę tu za dużo odkrywać kart.

Fot. Kazimierz Netka.

To, o czym powiedziałam: ta droga, tak po lewej stronie widzimy węgiel, widzimy trochę oleju i przechodzimy jakby na gaz w podstawie, węgiel w uzupełnieniu agregaty i gazociąg, więc ten zakres inwestycji jest dwuetapowy. Pierwszy z nich – i to dzisiaj tak naprawdę po to się spotykamy – to budowa w formule pod klucz instalacji. Mówimy tu o pięciu silnikach w terminie sezon grzewczy 2026 ale my mówimy, że ten sezon grzewczy 2027 to będzie czas, kiedy to ciepło już popłynie i będzie zasilało mieszkańców. I tu mamy wykonawcę w postaci konsorcjum. Dzisiaj będziemy zawierać z państwem umowę. No i coś co się dzieje to właśnie gazociąg przesyłowy – o nim nie należy zapomnieć bo same silniki muszą być zasilane. Ten termin to krócej, a więc będziemy mieli rok 2026 na przepaliwowanie naszych urządzeń szczytowych. Rongos Engineering i Rongos Gwiazdowski to są wykonawcy.

Tak naprawdę to po co to robimy? No to już dzisiaj padło z wielu ust i też wszyscy rozumiemy i wiemy: robimy to dla siebie, dla przyszłych pokoleń, dla dzieci, dla wnuków, dla zdrowej planety. Natomiast przechodząc na pułap tu i teraz: czy ten efekt ekologiczny jak zakończymy etap drugi, czyli gdy gaz wejdzie w podstawę do Elektrociepłowni Gdyńskiej – wybudujemy gazociąg, przepaliwujemy, pojawią się agregaty kogeneracyjne, które będą pracowały – to wiadomo: niższa emisja, zmniejszony ruch transportowy i po trzecie: czyste powietrze to jakby taki trójkąt.

O redukcjach emisji pani prezes już mówiła. Tak samo jeżeli chodzi o tlenki siarki czy tlenki azotu to robi wrażenie, natomiast to co dla mnie robi wrażenie – to w perspektywie ograniczenia węgla – niższy ruch transportowy – dla Gdyni to jest mniej więcej 2000 wagonów węgla rocznie mniej, które wjeżdżają na ten teren, jeżdżą po torach, generują ruch. Drugi element w zakresie emisji CO2 rocznie – bodajże 2 lata temu chyba miasto Gdynia popełniło jako prekursor analizę, gdzie badało kto ile emituje i jakby jest twórcą emisji CO2 i tam rzeczywiście transport drogowy w Gdyni oszacowano na mniej więcej 327 000 ton rocznie tej emisji. To tak naprawdę ta transformacja – nie ta końcowa – o której dzisiaj nie mówimy tylko to o czym dzisiaj mówimy, czyli o doprowadzeniu do tego że gaz tu będzie, że się przepaliwujemy i te agregaty kogeneracyjne się tu pojawią i będą pracowały i tej informacji to jest mniej więcej 193 000 ton mniej w porównaniu do tego naszego pierwszego kroku, który zrobiliśmy i tak dla porównania to jest takie zatrzymany transportu drogowego w Gdyni na koło 200 dni – odnosząc się do raportu pana prezydenta.

Fot. Kazimierz Netka.

O partnerstwie tu dzisiaj mówiliśmy, ja chciałam też z tego miejsca jako dyrektor Oddziału Wybrzeże w Gdańsku to partnerstwo podkreślić, bo gdyby nie stabilny, dobrze operowany i zarządzany przez OPEC rynek ciepła, gdyby nie spójna polityka wszystkich stron i samorządów, i społeczności lokalnych – tak naprawdę deklaracja Miasta Gdynia jeżeli chodzi o obniżenie emisji, strategia Grupy PGE, nasi partnerzy również jakby władza samorządowa to tak naprawdę te koła zamachowe wzajemnie w ruch by si nie wprawiały. Tak że z tego miejsca za to bardzo dziękuję – powiedziała Ewa Barszcz – dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

– W imieniu naszego konsorcjum – jest nam niezmiernie miło podziękować za zaufanie, którym nas państwo obdarzyli – mówił Artur Brzdękiewicz – wiceprezes zarządu SBB ENERGY S.A.:

Fot. Kazimierz Netka.

– Cieszymy się ogromnie, że możemy brać udział w transformacji, o której dzisiaj tyle zostało powiedziane. Pani prezes, pan prezes, pani dyrektor powiedzieli po co to robimy. Ja króciutko chciałbym pokazać co będziemy dla was robić, więc tak jak pani dyrektor wspomniała: skorzystamy z gazu, który nam dostarczycie, przygotujemy odpowiednio ten gaz do odpowiednich parametrów, spalimy go w pięciu silnikach, które tutaj widać z takimi klawiaturami, wytworzymy 50 megawatów elektrycznych, odbierzemy ciepło, wytworzymy 50 megawatów cieplnych, odprowadzimy czyste spaliny do dwóch kotłów.

Niezmiernie nam jest miło, naszej spółce; jest to kolejna realizacja dla dla PGE Energia Ciepła. Skończyliśmy bardzo niedawno projekt w Kielcach dla państwa, a mogę się zobowiązać tutaj, że równie dobrze zakończy się tenże projekt dla państwa.

O czym jeszcze warto wspomnieć – mamy 36 miesięcy na realizację tego projektu, ale dzisiaj częścią naszej umowy jest podpisanie również umowy serwisowej, czyli dostaniecie państwo opiekę naszą na kolejne 5 lat nad instalacją – będzie ona przeglądana, serwisowana; będziecie mieć przez kolejne 5 lat spokojną głowę – zapewnił Artur Brzdękiewicz – wiceprezes zarządu SBB ENERGY S.A.

– Pani prezes, panie prezesie, pani dyrektor, szanowni państwo, nie ma ważniejszej rzeczy dla każdego nowoczesnego miasta jaką jest środowisko, środowisko, jakość powietrza to jest fundamentalny składnik jakości życia – – powiedział Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni:

Fot. Kazimierz Netka.

Coś, co dla mieszkańców staje się takim wyznacznikiem nowoczesności ale też wyznacznikiem i oczekiwaniem do władz samorządowych i do działań, które podejmujemy w bardzo wielu obszarach. Postawiliśmy sobie ubiegłym roku bardzo ambitny cel wspólnie z takim naszym międzygminnym operatorem przedsiębiorstwem OPEC – z panem prezesem Wojciechem Folejewskim, z naszymi partnerami samorządowymi z Rumi, Redy, Wejherowa, Kosakowa bardzo ambitny plan dotyczący działań na rzecz środowiska, bo jak państwo wiecie, środowisko nie zna granic. Musimy podejmować działania wspólnie, żeby ten efekt też dotykał nas wspólnie. Przyjęliśmy, że na terenie tylko samej Gdyni w ciągu najbliższych lat do roku 2030 obniżymy ślad węglowy o 43 procent w stosunku do roku 2020. Ten rok 2020 to efekt precyzyjnej, certyfikowanej procedury liczenia śladu węglowego. Jak się w wielu miejscach w Polsce o tym dyskutuje – mamy troszkę takiego greenwashingu – wszyscy mówią, że to robią, natomiast myśmy bardzo dużą uwagę przyłożyli do tego żeby metodologia nie budziła wątpliwości. Stąd certyfikowaną metodologią policzyliśmy ślad węglowy i przyjęliśmy założenie, że do roku 2030. a więc w bardzo krótkim czasie, ten ślad węglowy będzie obniżony o 43%. Kluczową w tej grze jest właśnie współpraca z PGE, z PGE Energia Ciepła, bo mamy świadomość, że transformacja źródeł ciepła, tego ciepła systemowego, które chcemy dostarczać w największej skali do mieszkańców naszych miast i gmin, jest kluczem do tego działania. Oczywiście, to nie jest działanie wyłącznie w tym obszarze. Podejmujemy działania w innych obszarach by ten ślad węglowy obniżyć, ale tu ten efekt będzie największy, więc jestem bardzo wdzięczny, że kiedy po roku spotykamy się mówiąc o drugim etapie naszego wspólnego działania, że mamy świadomość, że gaz jest źródłem przejściowym ale niezbędnym, żebyśmy jak najszybciej cieszyli się efektami. Szczególnie dla mieszkańców północnych dzielnic i Chyloni obniżenie zapylenia będzie bardzo dobrą informacją i bardzo oczekiwaną. Cieszymy się jako gmina i jako miasto jednym z najwyższych wskaźników jakości powietrza w kraju, ale oczywiście mamy bardzo ambitne plany więc cieszę się, trzymamy kciuki, bardzo jestem wdzięczny za to, że konsekwentnie, w partnerski sposób możemy realizować te działania.

Fot. Kazimierz Netka.

I na koniec: mamy bardzo ambitną politykę w tym zakresie. Tak jak wspomniałem, operatorem tej polityki naszych miast, tutaj Gdyni, naszych sąsiadów i przyjaciół samorządowych jest gdyński OPEC. OPEC przyjął strategię dywersyfikowania źródeł energii i bardzo byśmy chcieli robić to wspólnie z państwem, bo państwo to profesjonalny dostęp do technologii, do kapitału. To co my możemy zagwarantować, to systemowe zwiększanie odbiorców tego ciepła, które myślę że przy rachunku ekonomicznym inwestowania w nowe technologie – a wiemy doskonale, że nie są to proste i tanie inwestycje – może być właśnie elementem budowania partnerstwa. Wierzę, że budujemy takie modelowe, przykładowe rozwiązania, które nie tylko będą korzystne z punktu widzenia inwestycji realizowanej przez PGE ale one będą też przede wszystkim bardzo korzystne i ciepło przyjmowane przez mieszkańców naszych miast, szczególnie Gdyni, która jest mi bliska, ale też Rumi, Redy, Wejherowa i Kosakowa – które w tym obszarze z nami bardzo blisko współpracuje. Dziękuję bardzo! – powiedział Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni.

Najważniejszą częścią spotkania było uroczyste podpisanie umowy na budowę w Elektrociepłowni Gdyńskiej instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych.

Fot. Kazimierz Netka.

– Wybór firmy SBB wyborem trudnym, ale z drugiej strony dającej nam pewien komfort dlatego że startowało aż 7 firm; jest to rzecz dosyć niespodziewana na tym rynku energetycznym. Bardzo się cieszymy że była tak duża konkurencja, że mieliśmy z czego wybierać czy z kogo wybierać i chcemy to podkreślić, że zawsze w tych naszych przetargach, które organizujemy, konkurencyjność, uczciwość to są te najważniejsze warunki, które które stawiamy partnerom, tak że mamy bardzo wysoko postawiony kodeks etyki i rzeczywiście to, o czym pan prezes SBB powiedział, ta inwestycja w Kielcach była zakończona w terminie. Mam nadzieję że tak samo ta inwestycja będzie zakończona w terminie i w tej samej cenie – powiedział Maciej Jankiewicz – prezes zarządu PGE Energia Ciepła tuż przed podpisaniem umowy.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *