PGE partnerem nowych studiów z zakresu offshore na pomorskich uczelniach. Zajęcia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, a na studiach magisterskich – w Politechnice Gdańskiej

Na zdjęciu: Podpisanie umowy w Politechnice Gdańskiej. Od lewej: prof. Andrzej Seweryn – dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa; Dariusz Lociński – prezes zarządu PGE Baltica. Fot. z Archiwum PGE Baltica Sp. zo.o.

Na rynku pracy pojawią się eksperci od budowy i wykorzystywania stałych obiektów, np. elektrowni, na morzu

PGE Baltica została partnerem głównym nowego kierunków studiów podyplomowych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz nowej specjalności studiów magisterskich na Politechnice Gdańskiej – poinformowała PGE Baltica Sp. z o.o.:

– Do budowy i rozwoju programu offshore potrzebujemy kompetentnych kadr. Poszukiwani są i będą eksperci w wielu obszarach związanych z morską energetyką wiatrową, m.in. z zakresu projektowania, budowy, eksploatacji i serwisowania morskich elektrowni wiatrowych. Nie ma lepszego sposobu na budowę rodzimego rynku offshore, jak wykształcenie przyszłych specjalistów na polskich uczelniach – napisał w liście przekazanym władzom obu uczelni Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

12 marca na Uniwersytecie Morskim w Gdyni słuchacze wezmą po raz pierwszy udział w zajęciach na studiach podyplomowych o kierunku Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej. Z kolei na Politechnice Gdańskiej wraz z początkiem semestru letniego studenci mogą wybierać nową specjalność na kierunku oceanotechnika – Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych. Partnerem głównym studiów na obu uczelniach została PGE Baltica.

– Współpraca biznesu z nauką to także wytyczanie nowych kierunków kształcenia. Szczególnie uczelnie związane z morzem mają ogromny potencjał poszerzania oferty studiów o zagadnienia związane z offshore i kształcenia nowych kadr dla tego sektora. Jestem pewien, że już w niedalekiej przyszłości dzięki nowym studiom na rynku pracy pojawią się nowi eksperci, a niektórzy z nich zasilą kadry PGE Baltica – powiedział Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica, który brał udział w podpisaniu umowy z uczelniami, a na UMG uczestniczył w inauguracji nowych studiów podyplomowych.

Wśród kadry dydaktycznej programu studiów na UMG jest m.in. pracownik Grupy PGE Rafał Żendarski, absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG, który w PGE Baltica kieruje przygotowaniami do budowy zaplecza O&M, czyli wszystkich kwestii dotyczących konserwacji i utrzymania morskich farm wiatrowych. Podczas sesji inaugurującej studia poprowadził zajęcia o specyfice projektów offshore i historii powstania kultury bezpieczeństwa w branży offshore. To obrazuje jak duży nacisk położony został na przekazywanie praktycznej wiedzy słuchaczom – w drugim semestrze zaplanowano prezentację case studies z branży.

Dla studentów Politechniki Gdańskiej program przewiduje m.in. praktyki, staże, stypendia i wyjazdy studyjne. Studia odbywają się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Utworzenie nowych studiów z obszaru offshore we współpracy z PGE jest efektem listu intencyjnego podpisanego w maju 2021 roku przez PGE Polską Grupę Energetyczną, Politechnikę Gdańską, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Duński Uniwersytet Techniczny (Danmarks Tekniske Universitet). Intencją tej współpracy było m.in uruchomienie studiów specjalizacyjnych na pomorskich uczelniach – poinformowała PGE Baltica Sp. z o.o.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.