PKP Polskie Linie Kolejowe ułatwiają życie mieszkańcom Gdyni. Budują, nad torami, nowy łącznik, bezkolizyjny, pomiędzy zachodnią i wschodnią stroną miasta. Będzie bezpieczniej, szybciej, wygodniej – zarówno pieszym jak i zmechanizowanym

Fot. Kazimierz Netka.

Powstanie lepsza i krótsza droga z Gdyni wyżynnej do Portu Wojennego, Portu Kontenerowego i do Elektrociepłowni

15. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2023, choć organizowane są w Gdańsku, mają też olbrzymie znaczenie dla Gdyni. To bowiem owo targowe wydarzenie sprawia, że zawierane są kontakty umożliwiające szybsze i sprawniejsze realizowanie inwestycji, TRAKO są też okazją do pokazywania tego, co już dokonano. Polskie Linie Kolejowe PKP S.A., pokazały zaawansowanie praz przy budowie wiaduktu nad torami w Gdyni.

O szczegółach tego zadania inwestycyjnego poinformowali przedstawiciele realizatorów, m.in.: Arnold Bresch – członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Andrzej Osipów – dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe SA.; Krzysztof Grabowski – zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Gdyni; Dariusz Taraszkiewicz – dyrektor rejonu firmy Budimex S.A.; Aneta Nierzwicka – kierownik kontraktu PKP PLK S.A. Konferencję prowadził Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Fot. Kazimierz Netka.

– Chcemy państwu pokazać, w jakim stylu kończymy jeden z największych projektów, jakie realizujemy – powiedział Arnold Bresch – członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Ten projekt jest już, na ukończeniu. Zostało nam mało prac do zrealizowania bo ze 113 kilometrów torów jeszcze około półtora kilometra mamy do wykonania, To będzie zakończenie jednej z największych inwestycji, które realizujemy w portach. A mamy takich inwestycji aż 4 w Polsce. Do końca tego roku będziemy mieli zmodernizowane stacje portowe w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Przy okazji pobytu na budowie chcemy też państwu pokazać drugi projekt który realizujemy wspólnie z miastem Gdynia – powiedział. To jest projekt, który będzie zastępował wiadukt na Puckiej. Wiadukt na poziomie szyn na ulicy Puckiej wiaduktem nad 10 torami. I to jest zadanie, które realizujemy w ramach dużego, ogólnopolskiego zadania inwestycyjnego, obejmującego kilkadziesiąt lokalizacji wytypowanych w całej Polsce przy założeniu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego. Do tego zadania zostały wpisane projekty przejazdów budowy wiaduktów. Mamy już kilkanaście wiaduktów w Polsce budowanych. Ten, który będziemy oglądali za kilkanaście minut w zakresie konstrukcji będzie zrealizowany do końca roku i partnerzy z miasta będą jeszcze realizowali najazdy na ten wiadukt. Konstrukcja będzie już w tym roku a do połowy przyszłego roku, do jesieni, planowane jest zakończenie całości prac.

Te dwa projekty, które dzisiaj państwo zobaczycie na placach budowy charakteryzują to, co realizowaliśmy w ramach Krajowego Programu Kolejowego, od 2016 orku, To największe wzywanie, które nasza spółka miała w zakresie modernizacji infrastruktury, a że tej pracy jest tak wiele do wykonania to wynika przede wszystkim z tego, że przez wiele lat kolej w Polsce była zwijana, nie rozwijana, nie było pieniędzy na utrzymanie. Z tego wynikały likwidacje poszczególnych odcinków. To szczęśliwie mamy za sobą. W tej chwili kolej się odbudowuje, poprawia swoje parametry. W ostatnich latach przywróciliśmy do eksploatacji 900 kilometrów co już pokazuje, że ta kolej jest w zupełnie innym miejscu rozwoju. A mamy nadzieję, że nowy Krajowy Program Kolejowy, który przewiduje zadania do 2030 roku, pozwoli nam na kontynuowanie tych prac w następnych latach – powiedział Arnold Bresch – członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Oto komunikat:

Gdynia: nowy wiadukt poprawi komunikację w mieście i bezpieczeństwo na liniach do portu

Nowy wiadukt drogowy w Gdyni podniesie poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami prowadzącymi do portu morskiego. Na obiekcie przy ul. Puckiej gotowa jest podpora tymczasowa na potrzeby budowy konstrukcji wiaduktu, przygotowywany jest teren pod budowę murów oporowych. Bezkolizyjne skrzyżowanie to wspólna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Miasta Gdynia o wartości 65 mln zł netto. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Fot. Kazimierz Netka.

Ruch pojazdów na styku z liniami kolejowymi prowadzącymi do gdyńskiego portu usprawni budowany wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej w Gdyni. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia budowy wiaduktu. Gotowa jest podpora tymczasowa, która posłuży do zabudowy docelowej konstrukcji obiektu, przebudowano część kolizji teletechnicznych oraz energetycznych. Przygotowany został objazd dla mieszkańców, niezbędny do rozpoczęcia budowy murów oporowych.

Wiadukt drogowy w Gdyni będzie kolejnym skrzyżowaniem bezkolizyjnym, podnoszącym poziom bezpieczeństwa na styku dróg i torów na kolejowej mapie kraju. Inwestycja istotne znaczenie w prowadzeniu rosnącego ruchu pociągów towarowych do portu morskiego w Gdyni. Dla mieszkańców tej części miasta jest równie ważna, bo usprawni codzienne dojazdy do pracy lub szkoły bez konieczności oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Długość nowego wiaduktu wyniesie 185 metrów, a szerokość 18,15 metra. Obiekt będzie mieć dwa pasy ruchu, 1,5-metrowe chodniki dla pieszych oraz ścieżkę rowerową. Wiadukt zapewni większe bezpieczeństwo na liniach kolejowych nr 228 Rumia – Gdynia Port Oksywie oraz nr 201 Bydgoszcz – Gdynia. Na inwestycji zyskają także mieszkańcy, którzy sprawniej przejadą samochodami z obwodnicy Trójmiasta i centrum Gdyni w kierunku jej północnych dzielnic, m.in. Pogórza, Obłuża i Oksywia.

Realizując zadania inwestycyjne, także w woj. pomorskim, konsekwentnie zwiększamy możliwości przewozów pasażerskich oraz towarowych. Dzięki udanej współpracy z samorządami lokalnymi z powodzeniem podnosimy poziom bezpieczeństwa zastępując przejazdy kolejowo-drogowe wiaduktami. Z każdą zrealizowaną inwestycją polska kolej staje się coraz bardziej bezpieczna, atrakcyjna i przewidywalna – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Inwestycja dotycząca zaprojektowania i wykonania robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla zadania: „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km. 6,005 linii kolejowej nr 228” jest realizowana w porozumieniu z Miastem Gdynia za kwotę około 65 mln zł netto, z czego wkład PLK SA stanowi około 19 mln zł netto. PLK SA ubiega się o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdynia, PLK SA finansują budowę części wiaduktu nad linią kolejową oraz likwidację przejazdu kolejowo – drogowego, a Miasto budowę układu drogowego i pozostałą część wiaduktu.

Fot. Kazimierz Netka.

Zakończenie robót dotyczących części konstrukcyjnej wiaduktu nad torami planowane jest do końca 2023 r.

Mieszkańcy zyskują na bezkolizyjnych skrzyżowaniach

Inwestycja w Gdyni to część ogólnopolskiego projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. W ramach ogólnopolskiego projektu, wartego ok. 268 mln zł, z udziałem środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PLK SA, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, zastępują przejazdy kolejowo-drogowe bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie dogodniejszej komunikacji.

Fot. Kazimierz Netka.

W całej Polsce projekt obejmuje 21 obiektów: wiaduktów drogowych, kolejowych, przejść podziemnych i wiaduktów pieszo-rowerowych. Z efektów korzystają już mieszkańcy ośmiu miejscowości, m.in. Kostrzyna (wielkopolska), Sokółki (podlaskie) czy Skierniewic (łódzkie).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wynika z informacji, które przekazał nam Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *