Płeć piękna odważniej sięga po akcje

Spotkania ekspertek rynku kapitałowego z paniami, zainteresowanymi tematyką inwestowania w papiery wartościowe

Mobilizacja giełdowa Pomorzanek

Ponad setka pań z województwa pomorskiego poszerzała, 3 czerwca swą wiedzę potrzebną przy inwestowaniu w akcje, obligacje. Te wiadomości zostały im przekazane w ramach ogólnopolskiej kampanii biznesowej „Giełda jest Kobietą” realizowanej przez spółkę giełdową: Grupę Energa SA oraz Ministerstwo Skarbu Państwa.

IMG_2528

Na zdjęciu: Spotkanie z cyklu „Giełda jest Kobietą” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, na Wyspie Ołowianka.

„Giełda jest Kobietą” w Gdańsku to czwarte z cyklu spotkań ekspertek rynku kapitałowego z paniami, zainteresowanymi tematyką inwestowania na giełdzie – informuje Ministerstwo Skarbu Państwa. Dotychczas wzięło w nich udział prawie 300 pań z Warszawy, Wrocławia i Poznania. W gdańskim szkoleniu uczestniczyło kolejne 110 inwestorek. Już 15 czerwca kolejna edycja – w Lublinie.

IMG_2536

Na zdjęciu: Uczestniczki dyskusji na temat przyczyn i konsekwencji niedostatecznej liczby kobiet wśród inwestorów indywidualnych.

Gdańskie warsztaty „Giełda jest Kobietą” poprowadziły: Małgorzata Dec-Kruczkowska – dyrektorka Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa, Beata Jarosz – doradczyni zarządu Towarowej Giełdy Energii, Jolanta Szydłowska – wiceprezes zarządu Grupy Energa SA, Maja Goettig – prezeska Instytutu Analiz i Ratingu, Maria Rotkiel – psycholożka oraz Olga Kozierowska – dziennikarka i coach (trener), autorka projektu „Sukces Pisany Szminką” . Ekspertki i uczestniczki rozmawiały o instytucjach rynku kapitałowego, konstrukcji portfela inwestycyjnego, poszukiwaniu przydatnych informacji o spółkach czy psychologii, która rządzi giełdą. Moderatorką dyskusji była Agata Konarska – dziennikarka telewizyjna.

– Pragniemy dzisiaj nie tylko zachęcić panie do inwestowania na giełdzie, ale też do stawania się bardziej odważnymi, żeby mocniej uczestniczyły we wszystkich przejawach aktywności od strony gospodarczej – mówiła Jolanta Szydłowska – wiceprezes zarządu Grupy Energa SA. W Polsce jest ponad 200 000 akcjonariuszy indywidualnych. Jedna szósta z nich to kobiety. Można przyjąć, że to pewna analogia do tego, ile kobiet zajmuje kierownicze stanowiska, w zarządach spółek i w radach nadzorczych. W radach nadzorczych jest coraz lepiej. W zarządach spółek tej poprawy nie widać. W Enerdze od miesiąca mam przyjemność zasiadać w zarządzie. W zarządach spółek należących do naszej Grupy kapitałowej są jeszcze trzy panie. To prawie historyczny skok. Według najnowszych danych, w Polsce kobiety zajmują 14 procent miejsc w zarządach spółek, Średnio w Europie ten wskaźnik wynosi 20 procent. Życzę, by po dzisiejszym spotkaniu było u nas, kobiet, więcej niezależności samodzielności, a docelowo, jeśli zadecydujecie, żeby zaistnieć na giełdzie, to życzę bardzo mocnej sytuacji finansowej.

IMG_2571

Na zdjęciu: W co najlepiej inwestować? Im kolor bardziej czerwony, tym ryzyko większe, ale i możliwy większy zysk.

– Projekt „Giełda jest Kobietą” wpisuje się w program Ministerstwa Skarbu Państwa w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego – mówiła Małgorzata Dec-Kruczkowska – dyrektorka Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Program ten rozpoczął się około 5 lat temu, gdy na giełdzie były największe spółki, które miał w swym portfelu Skarb Państwa, a które obecnie są w WIG 20, a koleje duże podmioty wchodziły na giełdę. Stwierdziliśmy wówczas, że inwestorzy indywidualni mają trochę mniejsze szanse nabycia akcji, konkurując z dużymi inwestorami instytucjonalnymi. Zdecydowaliśmy, by pewien pakiet akcji przeznaczyć dla grupy inwestorów indywidualnych, by Akcjonariat Obywatelski mógł stać się akcjonariuszem tych spółek i mógł na tych spółkach zarabiać. O tym, jak zarabiać mówimy podczas spotkań z cyklu Giełda jest Kobietą.

Wówczas, nie liczyliśmy, że zostanie założonych ponad milion rachunków maklerskich. Udało się nam pozyskać dużą grupę osób, które wcześniej nie myślały, by samodzielnie inwestować.

Dodatkowo, zaczęliśmy kilka programów edukacyjnych, pomagających zrozumieć, jak działa rynek finansowy, jakie ryzyka możemy na nim spotkać, a także czy i kiedy jest optymalny moment by takie inwestowanie rozpocząć. W związku z tym, w ramach spotkań Inwestuj Świadomie, adresowanych do różnych odbiorców, bez podziału na przykład na grupy wiekowe, przekazywaliśmy wiedzę o tym, jak zorientować się jakie są oferty, co decyduje o sukcesie, gdzie są ryzyka. Zachęcam, byście korzystali z tego namawiali przyjaciół, rodziny. Prowadzimy serwis informacyjny www.akcjonariatobywatelski.pl. Rozpoczęliśmy serie programów edukacyjnych no giełdzie „ABC Inwestora”. Cieszę się że tak licznie przybyliście na to spotkanie – mówiła Pani Dyrektor.

IMG_2545

Na zdjęciu: Rodzaje rynków Giełdy Papierów Wartościowych.

Uczestniczki wysłuchały wykładów m.in. na temat instytucji rynku kapitałowego: co na temat giełdy i jej instytucjonalnego otoczenia powinny wiedzieć początkujące inwestorki – mówiła Beata Jarosz, doradca zarządu Towarowej Giełdy Energii. Przestawiła też obrót instrumentami finansowymi na rynkach GPW: Główny Rynek GPW, NewConnect, Catalyst, BondSpot. Wyjaśniła, czym różnią się od siebie poszczególne rynki i dla kogo są przeznaczone. Pani Beata Jarosz przedstawiła też instrumenty notowane na GPW, dostępne dla inwestorów indywidualnych, jak one działają i jakie są zasadnicze różnice między nimi.

IMG_2564

Na zdjęciu: Etapy zakładania rachunku maklerskiego.

Inwestowanie dla średnio zaawansowanych przedstawiła Małgorzata Dec-Kruczkowska, dyrektorka Departamentu Analiz, Ministerstwo Skarbu Państwa. Oto poruszane zagadnienia: Instytucje finansowe i pośrednicy. Jak się z nimi związać, czym kierować się przy wyborze oraz czego oczekiwać od współpracy? Rachunek inwestycyjny. Jak założyć rachunek i złożyć zlecenie? Jak zlecenia przekazywać przez internet i jakie są rodzaje zleceń? Akcjonariusze. Jakie prawa i obowiązki mają akcjonariusze? Portfel inwestycyjny. Jak powinien być skonstruowany, by minimalizować ryzyko strat?

IMG_2574

Na zdjęciu: Wybór spółki. To jedna z najważniejszych decyzji inwestora giełdowego.

Zagadnienie inwestowania w instrumenty finansowe omówiła Maja Goettig, prezeska Instytutu Analiz i Ratingu. Przedstawiła następujące tematy: ustalenie strategii inwestycyjnej i podejmowanie decyzji inwestycyjnych: jakie są strategie inwestowania? Na czym polega analiza techniczna i fundamentalna? Podstawy analizy makroekonomicznej. Jak odczytywać i interpretować wskaźniki makro? Wiarygodne źródła informacji. Gdzie szukać informacji na temat rynku kapitałowego i gospodarki? Jakie są możliwości edukacji dla początkujących inwestorek?

Podsumowanie obejmowało m.in. test wiedzy: Uwierz w swój osobisty kapitał”, a test przeprowadziły Olga Kozierowska, dziennikarka, coach, autorka projektu „Sukces Pisany Szmink”ą oraz dziennikarka Agata Konarska.

IMG_2565

Na zdjęciu: Rodzaje papierów wartościowych.

Warsztat psychologiczny: „Przede wszystkim inwestuj w siebie” – poprowadziła Maria Rotkiel, psycholog. Zwróciła uwagę na następujące problemy: Górki i dołki, czyli psychologia giełdy; Jak radzić sobie z huśtawką emocjonalną podczas hossy i bessy? Trener osobisty. Jak przełamać obawy i dobrze ocenić sytuację przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie? Kto ryzykuje, ten… ma lub nie ma. Jakie są Twoje skłonności do podejmowania ryzyka i czy potrafisz prawidłowo ocenić konsekwencje decyzji? Jestem kwiatem lotosu na spokojnej tafli jeziora. Naucz się opanowywać emocje w czasie trudnych sytuacji giełdowych, w tym spadków cen akcji i ponoszenia strat.

Dużym zainteresowaniem cieszył się test wiedzy, przeprowadzony pod koniec szkolenia. Uczestniczki odpowiadały na kilkanaście pytań dotyczących funkcjonowania giełdy oraz inwestowania na niej. Zwyciężyła Alicja Zapolna.

IMG_2566

Na zdjęciu: Zlecanie operacji przez internet pozwala zaoszczędzić wiele czasu.

– Od kilku miesięcy gram na giełdzie – powiedziała nam Pani Alicja. Jest za wcześnie, by mówić o efektach. Staram się dywersyfikować swój portfel. Wybieram akcje z tak zwanych pewniaków, którym jest np. sektor energetyczny, ale też bardziej ryzykowne. Posiadam akcje spółki notowanej na NewConnect. Pracuję w księgowości. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim. Koleżanka poleciła mi to szkolenie „Giełda jest Kobietą”. Cieszę się, że przyszłam.

Kolejne spotkanie: lubelska edycja programu „Giełda jest kobietą” odbędzie się 15 czerwca 2015 r. Otworzy je Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa, wykładem o realizacji dobrych praktyk przyjętych przez MSP w zakresie polityki równości w zarządzaniu spółkami.

Po dotychczasowych spotkaniach, 96 – 98 procent pań pozytywnie oceniło poziom merytoryczny warsztatów – wynika z komunikatu, który przekazał nam Wydział Prasowy Biura Ministra Skarbu Państwa. – Uczestniczyły w nich głównie panie pracujące na etat, kierujące zespołami, ekspertki, właścicielki firm i studentki. Trzy czwarte z nich jeszcze nie inwestowało na giełdzie, ale zamierza zacząć.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *