PLK – Polskie Linie Kolejowe poprawiają kolejowy dostęp do portów morskich. Rozbudowywane i modernizowane żelazne „autostrady” ułatwią obsługę transportową polskich, bałtyckich bram na świat. Prace prowadzone są tak, że zapewniony jest stały dojazd pociągów towarowych do nabrzeży

Fot. Michał Czacharowski. Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Porty w Gdańsku i Gdyni obsłużą więcej towarów dzięki inwestycjom PLK

W piątek, 7 lipca 2020 roku, na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa odbyło się spotkanie władz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe z mediami oraz p reprezentantami innych podmiotów. Przedstawiony został zakres prac budowlanych io modernizacyjnych na torach łączących pory morskie Trójmiasta z ich zapleczem lądowym. O szczegółach poinformował nas Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oto komunikat, dotyczący zaawansowania prac na terenie portów morskich w Gdańsku i Gdyni:

W sierpniu na gotowych konstrukcjach rozwieszana będzie sieć trakcyjna. Postępuje elektryfikacja linii do portów w Gdyni i Gdańsku. Inwestycja zapewni sprawny i ekologiczny transport. Do trójmiejskich terminali dojadą dłuższe składy z większą ilością towarów. Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wart ponad 2,6 mld zł współfinansowany jest z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

PLK poprawiają kolejowy dostęp do trójmiejskich portów. Prace prowadzone są tak, że zapewniony jest stały dojazd pociągów towarowych do nabrzeży.

– Dzięki elektryfikacji i przebudowie linii do portów pociągi będą jeździć szybciej i przewozić więcej towarów. O około 50% zwiększy się przepustowość torów dojazdowych do portów. Inwestycje w Gdańsku i Gdyni są bardzo ważne dla rozwoju portów, ale wpisują się także w modernizację całej sieci kolejowej i rozwój transportu przyjaznego dla środowiska – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa stoją już słupy i bramki, czyli elementy konstrukcji, na których w sierpniu będzie rozwieszana sieć trakcyjna. Na stacji oraz na szlakach Gdańsk Główny – Gdańska Zaspa Towarowa i Gdańsk Zaspa Towarowa – Gdańsk Wiślany, w miejscu 30 km starych torów oraz 76 starych rozjazdów przygotowano teren pod nowy układ torowy. Do wzmocnienia gruntu wykorzystano ponad 6,5 tys. żelbetowych pali, a do odwodnienia blisko 150 studni. Układane są nowe tory. Zamontowano blisko 8 km nowej linii oraz 32 rozjazdy. Kończą się prace w nowej nastawni.

Przebudowa linii obejmuje również most na rzece Strzyża oraz przejście podziemne w obrębie byłego przystanku Gdańsk Kolonia. Mieszkańcy zyskają lepsze warunki komunikacji. Dzięki windom przejście stanie się dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

– INEA z radością odnotowuje postęp w realizacji dwóch projektów wspieranych przez UE w ramach instrumentu CEF. To modernizacja linii kolejowych sieci bazowej TEN-T, prowadzących do dwóch polskich portów w Gdyni i Gdańsku, w korytarzu sieci bazowej Bałtyk – Adriatyk. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju transportu intermodalnego, a także zwiększenia roli ekologicznego transportu, jakim jest kolej, w przewozie towarów – powiedział Morten Jensen, Head of Unit at INEA – Innovation and Networks Executive Agency.

Sprawny dojazd pociągów i samochodów do nabrzeży

Na stacji Gdańsk Port Północny po usunięciu 15 km starych torów i 20 rozjazdów wzmocniono grunt oraz odwodniono teren. Gotowy jest nasyp, na którym ułożono około 7 km toru i 20 nowych rozjazdów. Postępuje elektryfikacja linii. Sieć trakcyjną na nowych konstrukcjach wieszają pracownicy specjalistycznych pociągów. Układana jest instalacja teletechniczna, elektroenergetyczna. Instalowany jest nowy system sterowania ruchem kolejowym. Na terenie prac kładzione są kilometry kabli. Budowane jest oświetlenie torów. Na półmetku znajdują się prace przy modernizacji toru na Westerplatte oraz toru na stacji Gdańsk Kanał Kaszubski.

Projekt „portowy” zapewni korzyści kierowcom. W październiku zaplanowano budowę ponad 100-metrowego wiaduktu w ciągu ul. Ku Ujściu, który zastąpi przejazd kolejowo – drogowy. Bezkolizyjne skrzyżowanie wraz z nowymi lub wyremontowanymi drogami dojazdowymi usprawni komunikację w dzielnicy. Na torze na Westerplatte trwa remont przejazdów kolejowo – drogowych – wymiana jezdni i płyt usprawni przejazd przez tory.

W ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” przebudowanych zostanie ponad 70 km torów, 13 przejazdów kolejowo – drogowych i przejść dla pieszych oraz wymienionych zostanie 221 rozjazdów. Przebudowane będą 3 mosty, 2 wiadukty oraz 18 przepustów.

Fot. Michał Czacharowski. Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na stacji Gdynia Port wykonawca zgromadził 167 tys. podkładów oraz około 170 km szyn. Zdemontował już ponad 65 km starych torów oraz blisko 170 rozjazdów. Przygotowywane jest odwodnienie torów, sieć wodociągowa i kanalizacja. Gotowe są 4 podziemne zbiorniki retencyjne. Budowane są dwie nastawnie oraz lokalne centrum sterowania, które będą wyposażone w nowe systemy i urządzenia. Zapewniona będzie sprawna i bezpieczna obsługa większej liczby pociągów towarowych.

Projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” to m.in. przebudowa i elektryfikacja 115 km torów oraz wymiana 356 rozjazdów. Będą dwa nowe wiadukty kolejowe. Przebudowanych zostanie także 13 km dróg, most kolejowy oraz 2 przejazdy kolejowo – drogowe w ciągu ul. Puckiej.

2,6 mld zł na zwiększenie potencjału trójmiejskich portów

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. u bram trójmiejskich portów to szybszy przewóz większej ilości towarów. Będą mogły dojechać dłuższe, nawet 740-metrowe, i cięższe, o obciążeniu 221 kN na oś, pociągi. Dzięki nowym urządzeniom systemu sterowania ruchem kolejowym przewóz ładunków będzie sprawniejszy i bezpieczniejszy. Wartość prac w Gdańsku i Gdyni to łącznie ponad 2,6 mld zł netto. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Zakończenie prac zaplanowane jest do końca 2021 roku – wynika z informacji, które przekazał nam Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *