Po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Ratownika Morskiego. Świętują pracownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, istniejącej od 2002 roku. W tym czasie, 15 lat, polscy ratownicy morscy ocalili ponad 1680 osób na Bałtyku.

Fot. Kazimierz Netka.

Ratownicy z polskiego SAR – nadzieją ocalenia dla tonących ludzi – na pełnym morzu i przy plażach.

Od Świnoujścia po Krynicę Morska i Tolkmicko trwają obchody Dnia Ratownika Morskiego. Centralne uroczystości rozpoczęły się piątek, 18 maja 2018 roku w Gdyni, ale wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa zaproponowała, by to świętowanie przedłużyć i połączyć z uroczystościami wyruszenia Daru Młodzieży w rejs 100-lecia Niepodległości.

 

Fot. Kazimierz Netka

Obchodzone są święta różnych służb ratowniczych. O tych, którzy walczą o życie załóg pełnomorskich statków oraz ich pasażerów, do tej pory niewiele się mówiło. Po raz pierwszy na szersza skalę, ci ratownicy świętowali swój dzień 18 maja 2018 roku i zostali uhonorowani za swe zasługi. Uroczystości zorganizowano w Auli Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. Tam goście uroczystości zostali zapoznani z misją Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR (Search and Rescue – Szukaj i Ratuj), a najbardziej zasłużonych dla ratownictwa morskiego, odznaczono medalami oraz uhonorowano w innych sposób.

Oto przykład dokonań – uratowania 88 osób – przez pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, odnotowany przez Mirosławę Więckowską, – rzecznika prasowego MSPiR na stronie internetowej tej Służby (sar.gov.pl):

 

Fot. Kazimierz Netka

W dniu 21.07.2015 r. o godz. 1738 z numeru 112 MRCK w Gdyni otrzymało informację, że na wejściu do portu Ustka, wszedł na mieliznę statek „Dragon” na którego pokładzie znajdują się 93 osoby w tym 5 osób załogi. Statek znajduje się w główkach przy wejściu do portu przy zachodnim falochronie. Do akcji ratowniczej wysłano statek ratowniczy m/s „Orkan”, łódź ratowniczą R-1 oraz BSR Ustaka R-25. Po dotarciu na miejsce zdarzenia ratownicy morscy podjęli  na pokład statku m/s „Orkan” 72 osoby a R-25 16 osób. Wszystkie osoby bezpiecznie o godz. 1840 przewieziono na brzeg do portu w Ustce, 5 osób załogi statku „Dragon” pozostało na burcie. Odtworzono gotowość.

 

Fot. Kazimierz Netka

To jedno z bardzo wielu działań ratowniczych, jakie przeprowadziła MSPiR w ciągu 15 lat swego istnienia. Jak powiedział Maciej Zawadzki – dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, mającą swą centralę w Gdyni, w latach 2002 – 2017 było ponad 3380 akcji ratowniczych ocalając życie 1680 osobom. Pomocy MSPIR udzielała samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi jednostkami polskiego systemu SAR, np. z Lotnictwem Marynarki Wojennej. W MSPiR zatrudnionych jest około 300 osób, a współpracuje z tą służbą około 100 ochotników – powiedział dyrektor Maciej Zawadzki podczas uroczystości. Podkreślił też, że MSPiR nie tylko ratuje ludzi, ale też zabezpiecza Bałtyk przed rozlewami olejowymi. Ma do tego celu specjalistyczne jednostki (m.in. statki Kapitan Poinc i Czesław II), umożliwiające zbieranie np. substancji oleistych z powierzchni morza.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jesteśmy więc winni wdzięczność pracownikom polskiego SAR. Dała temu wyraz podczas uroczystości m.in. Anna Moskwa – wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi Śródlądowej, dziękując w imieniu ministra Marka Gróbarczyka za codzienną wysoką gotowość do niesienia pomocy potrzebującym, za pracę poszukiwawcza i ratowniczą, za to co robią na co dzień na morzu, a czego nie widzą przebywający na lądzie, więc nie jest to należycie doceniane. Uroczystość ta wpisuje się w świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i wypłynięcie Daru Młodzieży w rejs dookoła świata – na Światowe Dni Młodzieży do Panamy – mówiła pani minister i zachęciła, by przedłużyć w związku z tym obchody Dnia Ratownika Morskiego aż do niedzieli, 20 maja.

 

Fot. Kazimierz Netka

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa uzyskuje duże wsparcie finansowe na udoskonalenie swego sprzętu, w tym na zakup nowoczesnych jednostek. Pomaga w tym poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk – przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Za to pani poseł Dorota Arciszewska Mielewczyk została odznaczona Medalem Za Zasługi dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Pani poseł, dziękując za Medal, powiedziała, że za swą pracę Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa powinna być doceniana przez każdego Polaka. Zapewniła, że będzie robić wszystko, by pomóc polskiemu SAR w uzyskiwaniu funduszy na zapewnienie większego bezpieczeństwa pracy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Już podczas uroczystości w piątek, 18 maja, można było zauważyć, że wysiłki pracowników polskiego SAR są doceniane. Dał temu dowód prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków, generał broni Stanisław Władysław Śliwa, wręczając dyrektorowi MSPiR, Maciejowi Zawadzkiemu, specjalny Ryngraf.

Wręczono także odznaczenia państwowe.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali, na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: Eugeniusz Albecki, Erwin Hydel, Edmund Kosiarz, Tomasz Raszczak, Wojciech Rolbiecki, Józef Wicki;

Fot. Kazimierz Netka

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: Dariusz Brylowski, Roman Budzyński, Jerzy Kiszczak, Krzysztof Płotka, Krzysztof Walasek, Maciej Zawadzki;

Fot. Kazimierz Netka

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: Mirosław Kamil Dąbrowski, Wojciech Paczkowski, Marek Reszko.

Fot. Kazimierz Netka

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony Pracownik Morza”, uwzględniając wnioski przedłożone przez Macieja Zawadzkiego – dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa nadał odznaki honorowe „Zasłużony Pracownik Morza”, następującym osobom, w uznaniu zasług, jakie wnieśli na rzecz osiągnięć i rozwoju gospodarki morskiej: Jerzy Borkowski, Henryk Dąbrowski, Zenon Gąsiorowski, Bartłomiej Krawczyński, Janusz Rola, Witold Siudowski, Jarosław Szydłowski.

Fot. Kazimierz Netka

Odznaczenia wręczali wiceminister Anna Moskwa oraz dyrektor MSPiR Maciej Zawadzki.

Ksiądz prałat Edward Pracz, kapelan ludzi morza, podkreślił w swym wystąpieniu, że służba ratownika morskiego jest piękna, bo polega na dostrzeganiu potrzeb drugiego człowieka i poświęcaniu się dla niego. Gratulując tej pięknej pracy, ksiądz prałat życzył pracownikom SAR Szczęść Boże.

 

Fot. Kazimierz Netka

Potem na Zatoce Gdańskiej odbyły się pokazy ćwiczeń ratowniczych. A uczestniczyły w nich m.in. następujące statki ratownicze: „Wiatr”, „Sztorm” oraz „Kapitan Poinc”. Na uroczystości zaproszono reprezentantów organizacji, instytucji, przedsiębiorstw, urzędów, współpracujących z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, będącą odpowiednikiem międzynarodowych służb SAR (Search and Rescue – Szukaj i Ratuj). Są to m.in.: Marynarka Wojenna RP; Morski Oddział Straży Granicznej; Państwowa Straż Pożarna; Policja; WOPR; Urzędy Morskie; Służba Zdrowia, Stocznie, Polski Rejestr Statków; Instytut Morski, Uczelnie oraz wielu innych.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *