Pobożność Polaków

Coraz więcej z nas chodzi do kościoła, ale mniej się modli
Krzyże

Na zdjęciu: Krzyże: prawosławny i katolicki, w Supraślu. Fot. Kazimierz Netka

Najmniej religijni są na Pomorzu Zachodnim. Najpobożniejsi są mieszkańcy Podkarpacia

Źródło: www.kurier.pap.pl .

42,7 proc. Polaków deklarowało w 2015 r. systematyczny udział w nabożeństwach religijnych; to o 1,3 pkt proc. więcej niż w 2013 r. – wynika z Diagnozy Społecznej 2015. Jednocześnie spada liczba osób, które regularnie się modlą – zadeklarowało to 23,6 proc. badanych.
Z dokumentu wynika, że od początku lat 90. XX wieku liczba osób uczestniczących przynajmniej 4 razy w tygodniu w mszach św. czy nabożeństwach w Kościele systematycznie spadała. W 2015 roku nastąpił pierwszy wzrost. Jednak – jak wskazują autorzy Diagnozy – średnia częstość udziału w nabożeństwach w całej próbie (osoby od 16 roku życia) nie wzrosła w ostatnich dwóch latach, bo towarzyszył temu spadek odsetka osób chodzących do kościoła nieregularnie.
Do 2005 r. spadkowi udziału w nabożeństwach towarzyszył wzrost odsetka osób, które w trudnych sytuacjach życiowych modlą się. Sugerowało to, jak dowodzą autorzy dokumentu, prywatyzację wiary, spadek znaczenia instytucjonalnych form relacji z Bogiem. W 2007 r. dołączył do tego także spadek częstotliwości modlitwy w trudnych sytuacjach. Pogłębiło się to w 2015 r. – modlitwę deklaruje 23,6 proc. badanych.
„Trudno zatem traktować wzrost regularnego uczestniczenia w uroczystościach religijnych jako wyraz zahamowania procesu sekularyzacji polskiego społeczeństwa, czy wręcz jako początek odrodzenia religijnego rodaków” – czytamy w Diagnozie Społecznej 2015.
W praktykach religijnych najczęściej biorą udział kobiety, osoby po 60. roku życia, mieszkańcy wsi, osoby z podstawowym wykształceniem i średnimi zarobkami.
Najbardziej „religijne” województwa to podkarpackie, małopolskie, opolskie i lubelskie. Wśród miast na pierwszeństwo wybija się Rzeszów. Najmniej pobożni są mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego, a śród miast – mieszkańcy Warszawy, Opola, Sosnowca i Bydgoszczy.

Źródło: www.kurier.pap.pl .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *