Podsumowanie pierwszego roku nowej kadencji 2018-2023 prezydenta i Rady Miasta Gdańska. Zapytaliśmy o szanse wsparcia twórców zegara pulsarowego i o możliwości ukrócenia dyskryminacji grup społecznych w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej.

Fot. Kazimierz Netka

Koalicja władz samorządowych w Gdańsku przedstawiła, co zrobiła

Minął pierwszy rok bieżącej kadencji władz samorządowych. W Gdańsku, po zamordowaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (13 stycznia 2019 roku) na urząd ten, została wybrana, 3 marca 2019 roku, Aleksandra Dulkiewicz. W środę, 6 listopada 2019 roku, dokonano w Gdańsku podsumowania bieżącej kadencji osiągnięć władz samorządowych w tym mieście.

W owym podsumowaniu, zorganizowanym w Centrum Hewelianum w zabytkowej Wozowni na Górze Gradowej, udział wzięli, oprócz prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, także m.in. wiceprezydenci: Piotr Grzelak, Alan Aleksandrowicz, Piotr Borawski, Piotr Kowalczuk, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska w Radzie Miasta Gdańska radna Beata Dunajewska, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska radny Cezary Śpiewak-Dowbór, sekretarz miasta Danuta Janczarek, skarbnik miasta Teresa Blacharska oraz niektórzy radni.

Fot. Kazimierz Netka

O zawartym porozumienie koalicyjnym mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Pani prezydent przypomniała, że 17 grudnia 2018 roku została podpisana umowa koalicyjna (tekst tej umowy przedstawiono w miejscu konferencji podsumowującej pierwszy rok bieżącej kadencji władz samorządowych).

Fot. Kazimierz Netka

Umowa koalicyjna opiera się na 5 filarach dotyczących współpracy dla Gdańska – przypomniała prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Fot. Kazimierz Netka

Filary te nawiązują zarówno do programu Koalicji Obywatelskiej jak i do programy stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska, Odnoszą się również do 50 celów ś.p. Pawła Adamowicza – 50 celów KWW Pawła Adamowicza WSZYSTKO DLA GDAŃSKA.

Umowa, pt. „Deklaracja o współpracy dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska” jest porozumieniem o współpracy zawartym między Koalicją Obywatelską a Stowarzyszeniem Wszystko dla Gdańska.

Czego dokonano w ramach wspomnianych 5 filarów umowy koalicyjnej? O tym mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Szczegóły zawiera tez komunikat, który przekazał nam Daniel Stenzel – rzecznik prasowy prezydenta Gdańska:

Podsumowanie pierwszego roku nowej kadencji 2018-2023 prezydenta i Rady Miasta Gdańska

Fot. Kazimierz Netka

Pierwszy rok nowej kadencji prezydenta i rady miasta 2018-2023 podsumowała dzisiaj prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z zespołem najbliższych współpracowników – 17 grudnia 2018 podpisaliśmy deklarację koalicyjną Wszystko dla Gdańska wspólnie z Koalicją Obywatelską. Umowa koalicyjna zawiera pięć filarów współpracy dla Gdańska, które nawiązywały z jednej strony do programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, ale także programu Wszystko dla Gdańska i prezydenta Pawła Adamowicza, słynne 50 celów Adamowicza – rozpoczęła prezydent Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, podsumowała z kolei pracę miejskich rajców – Odbyliśmy 16 sesji i Rada Miasta Gdańska podjęła w tym czasie 348 uchwał. Radni pracują w 11 komisjach stałych oraz w tej kadencji jest pewna nowość, mamy jedna komisję doraźną. Jest to komisja ds. reformy jednostek pomocniczych. W trakcie ostatniego roku mieliśmy drobne zmiany w składzie radnych. W związku z kolejnymi wyborami, zarówno pana prezydenta Adamowicza, pani prezydent Dulkiewicz, jak i Piotra Grzelaka i Piotra Borawskiego, kolejni radni obejmowali po nich mandaty radnych Miasta Gdańska. I przy najbliższej sesji prawdopodobnie odbędzie się ślubowanie kolejnych dwóch nowych radnych, którzy obejmą mandaty po radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali wybrani do Sejmu.

Fot. Kazimierz Netka

O wspólnej pracy dla Gdańska mówili także koalicjanci w Radzie Miasta Gdańska – Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu radnych Wszystko dla Gdańska i Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska.

Zapewne zastanawiają się państwo jak wygląda praca w koalicji? Razem stanowimy taką grupę osób o wspólnych poglądach, w zasadzie wywodzimy się z jednej rodziny. Dla nas takie tematy jak edukacja seksualna, czy in vitro  są sprawami naturalnymi i tutaj nie ma sporów – mówiła Beata Dunajewska.

Fot. Kazimierz Netka

Podobnie współpracę w Radzie Miasta ocenił Cezary Śpiewak-Dowbór – Ja myślę, że we wszystkich sprawach patrzymy w tym samym kierunku, czasami się  tylko wzajemnie przekonujemy, które przedsięwzięcia trzeba zrobić szybciej, a które uczynić później, bo wiadomo, że wszystkiego nie da się zrobić od razu. Myślę, że ten rok to była nowa jakość pracy radych Miasta Gdańska, którzy wywodzą się z rad dzielnic i z organizacji pozarządowych i ta bardzo duża aktywność radnych miastach, zwłaszcza tych nowych jest bardzo dużą wartością dodaną.

Fot. Kazimierz Netka

Wśród zrealizowanych obietnic prezydent wymieniła m.in. Gdański Bon Żłobkowy – do 500 zł na żłobek w placówkach prywatnych, z którego skorzystało już blisko 700 rodzin; Centrum Pracy dla Seniorów i Seniorek, czyli pierwszy w kraju punkt aktywizacji zawodowej osób w wieku 60 plus (aktywizacja poprzez pracę, edukację i kulturę); „ratujemy dzieci sieci”, czyli program wsparcia ofiar hejtu, a także pilotażowy program przeciwdziałania e-uzależnieniom. W ramach punktu zapowiadającego nowe życie w starych dzielnicach, do tej pory zostało już zrealizowanych ponad 20 podwórek, a kolejne rewitalizacje dzielnic i podwórek są w przygotowaniu. W ramach bezpiecznego poruszania się po Gdańsku przeprowadzonych zostało już 10 audytów bezpieczeństwa dojścia i dojazdu rowerem do gdańskich szkół i przedszkoli. Jeśli chodzi o inwestycje, to w uzgodnieniach jest Nowa Świętokrzyska, a w trakcie projektowania Nowa Jabłoniowa. Bardzo ważnym punktem programu było zwiększenie udziału mieszkańców we współdecydowaniu o gdańskich sprawach. Miasto utworzyło Gdańskie Centrum Dialogu i Aktywności Obywatelskiej przy ul. Dolna Brama 8. W każdym domu sąsiedzkim gdańszczanin może złożyć pismo urzędowe i skorzystać z pomocy w załatwianiu miejskich spraw przez internet lub telefon. Miasto kupuje kolejne autobusy i tramwaje, w tym roku przyjechało do Gdańska 46 nowych autobusów, a po torach jeżdżą już nowe tramwaje, z puli 15 zakupionych z Zakładów Pesa w Bydgoszczy. W 2020 roku na ulicach miasta pojawi się kolejnych 48 nowych autobusów. Prezydent zwróciła też uwagę na nowe programy, które prowadzi Gdański Urząd Pracy, a które mają wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu pracowników, a także na Gdański Starter, który również wciąż aktywnie wspiera lokalnych przedsiębiorców i start-upy – napisano w komunikacie.

Fot. Kazimierz Netka

Są w Gdańsku problemy, które najprawdopodobniej uszły uwadze władz samorządowych stolicy województwa pomorskiego. Postanowiliśmy zwrócić uwagę na te problemy, a wiążą się one ściśle z wspomnianymi 5 filarami Umowy Koalicyjnej, a zwłaszcza z filarem 5: „Rozwój gospodarczy, w tym: działania na rzecz realizacji inwestycji zwiększających potencjał gospodarczy miasta, wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości, rozwój zaufania i partnerskich relacji z przedsiębiorcami, rozwój szkolnictwa zawodowego” oraz z 4: „Współdecydowanie o gdańskich sprawach, w tym: wsparcie aktywności obywatelskiej, rozwój centrów aktywności lokalnej, rozbudowa instrumentów partycypacji społecznej, działania na rzecz równego traktowania”.

Fot. Kazimierz Netka

Po pierwsze, chodzi o dyskryminację grup społecznych; o dyskryminację, do której doszło w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej (PCIT). Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej znajduje się na terenie Gdańska, więc to, co się w PCIT dzieje, nie powinno być obojętne władzom Gdańska, nawet, jeśli Gdańsk tym nie zarządza. Zapytaliśmy panią prezydent, czy uda się doprowadzić do tego, by dyskryminacja w PCIT nie miała miejsca (nie powinna ona zaistnieć także gdziekolwiek indziej).

Pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że pierwsze słyszy o tej dyskryminacji. Dodała, że istnieje Gdańskie Centrum Równego Traktowania i tam, każdy, kto czuje się pokrzywdzony, może się zgłaszać i uzyska profesjonalną pomoc. Powiedziała też, iż nazwa PCIT wskazuje że to jednostka Urzędu Marszałkowskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Z naszego rozeznania wynika, że w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej dyskryminowane są przynajmniej dwie grupy społeczne: Kresowianie oraz mieszkańcy Kociewia W PCIT, w gablotach – najbardziej wyeksponowanej ekspozycji – brakuje informacji o Kresowianach i Kociewiakach – społecznościach, których przedstawiciele bardzo dużo dla Gdańska zrobili. Brak o nich wiadomości, jest też znacznym uszczupleniem wiedzy o bogactwie kulturowym naszego regionu, co ma olbrzymie znaczenie w rozwoju turystyki i czerpania z niej korzyści. Niewykluczone, że nieumieszczanie w wyeksponowanych gablotach wiadomości o atutach Kociewia i dokonaniach Kresowian, przynosi województwu i Gdańskowi olbrzymie straty, a poszkodowanym społecznościom wyrządza krzywdę.

Zapytaliśmy też panią prezydent o możliwość wsparcia dalszych badań twórców zegara pulsarowego. To zegar, czerpiący sygnały z gwiazd pulsarów i może być najdokładniejszym źródłem czasu na Ziemi; gdańską, pulsarową skalą czasu (Pulsar Time of Gdańsk), na której mógłby się wzorować cały świat.

Fot. Kazimierz Netka

Pani prezydent powiedziała, że problem ten jest jej znany, a sprawa zegara pulsarowego jest bardzo złożona.

Zegar Pulsarowy znajduje się w Muzeum nauki Gdańskiej. Powstał w 2011 roku. Jego wskazania były pokazywane również w Parlamencie Europejskim. Gdański zegar pulsarowy mógłby być symbolem polskiej, w tym gdańskiej, pomorskiej nauki. Mógłby rozsławiać Gdańsk, a także Unię Europejską, przynosząc nam duże korzyści gospodarcze. Niestety, twórcy tego urządzenia nie mają środków, by dalej prowadzić badania nad prototypem zegara pulsarowego.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *