Pogłębiana jest Zatoka Gdańska, w celu uczynienia jej bezpieczniejszą dla tankowców i kontenerowców odwiedzających Port  Północny. Usuniętych z dna zostanie 5 mln metrów sześciennych piasku i mułu. Znaczną część piasku Urząd Morski w Gdyni przeznacza do poszerzania nadbałtyckich plaż.

Fot. Kazimierz Netka.

Urzeczywistnianie wizji z 2003 roku. Port gdański jest coraz bardziej konkurencyjny, a Pomorskie atrakcyjniejsze pod względem turystycznym.

Pojawienie się na Zatoce Gdańskiej, w pobliżu trójmiejskich protów, olbrzymich statków, to nic dziwnego. Wszak do Trójmiasta przybywają największe jednostki pływające, które zdołają wejść na Bałtyk przez Cieśniny Duńskie. Od niecałego miesiąca jednak zauważyć można niemal codziennie na Zatoce dwie duże specjalistyczne jednostki: pogłębiarki. Ich zadaniem jest poszerzenie i pogłębienie toru podejściowego dla tankowców, kontenerowców i innych, do Portu Północnego. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Skarb Państwa, za pośrednictwem Urzędu Morskiego w Gdyni, a wykonawcą, wybrana w drodze przetargu, zagraniczna firma Jan De Nul N.V z Belgii.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jeszcze bardziej niż owe pogłębiarki, w oczy się rzuca zamykanie części plaż i wypompowywanie na nie piasku z wodą, w celu powiększenia terenów do wypoczynku mieszkańców a także dla przyjezdnych – dla turytów, do zażywania kąpieli słonecznych i morskich. Najpierw zaczęto ten proces poszerzania plaż w m.in. Gdańsku Jelitkowie.

https://youtu.be/Fj5f7i3cLBE

Zarówno powiększanie toru dla statków, jak i rozbudowa i umacnianie brzegów, to elementy realizacji unijnego projektu pt. „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił Michał Gawroński z firmy Jan De Nul

W środę, 26 czerwca 2019 roku, mieliśmy okazję poznać bliżej dotychczasowe dokonania i najbliższe plany. Mówili o tym, podczas konferencji w Kapitanacie Portu Gdańsk, reprezentanci inwestora oraz wykonawcy, a także inżyniera nadzoru, m.in.: kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; kpt. ż. w. Andrzej Małkiewicz – naczelnik Wydziału w Urzędzie Morskim w Gdyni, pełnomocnik dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. realizacji projektu; Michał Gawroński – reprezentant firmy wykonawczej: Jan De Nul N.V z Belgii, Jarosław Bobrowski – inżynier nadzoru; Magdalena Kierzkowska – rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Fot. Kazimierz Netka

Powitani zostali także reprezentanci wykonawcy pogłębienia i poszerzenia toru: Calin Andreescu; Krzysztof Fugiel; Stefan Brugeman.

 

Fot. Kazimierz Netka

Unijny projekt pt. „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”, jest kolejnym przedsięwzięciem Urzędu Morskiego w Gdyni z tych, mających na celu poprawę dostępności do polskich portów od strony morza. Realizacja takich projektów przynosi konkretne efekty:

– Na świecie jest kryzys, a w naszych portach morskich przeładowuje się coraz więcej towarów – stwierdził kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dyrektor Wiesław Piotrzkowski przypomniał, że niedawno w Gdyni miało miejsce II Forum Wizja Rozwoju, skupiające ludzi, którzy mają wizje. Jeśli chodzi o Port Północny w Gdańsku, to wizja konieczności poszerzenia toru dla statków odwiedzających ten port, pojawiła się już w 2003 roku. Wtedy do Gdańska zawinął „Front Chief” – statek o randze VLCC – jeden z największych tankowców. Trzeba takim statkom stworzyć bezpieczne warunki, by zechciały do Gdańska zawijać, Zmodernizowany tor podejściowy ma być nie tylko poszerzony, ale i pogłębiony do 18 metrów. Takiego zanurzenia nie mają statki, które przecisną się przez Cieśniny Duńskie. Jednak, podczas silnego falowania i przechyłów jednostek, owo zanurzenie może się zwiększyć. Dlatego, musi być spory zapas bezpiecznej głębokości. To będzie autostrada prowadząca do portu, dająca możliwość żeglugi dwukierunkowej – wynika z informacji, które podczas konferencji przekazał kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak napisano na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni, przedmiotem projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” jest powiększenie całej długości toru wodnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego (część Portu Morskiego w Gdańsku). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie toru w dnie i zwiększenie jego głębokości technicznej. Po wykonaniu robót zaktualizowane zostanie ustawienie oznakowania nawigacyjnego, poprzez modernizację 6 znaków i zakup 7 nowych znaków przegubowych (ta część projektu jest w trakcie realizacji na bazie oddzielnego kontraktu).

 

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Inwestycja umożliwi dwukierunkową żeglugę jednostek oraz zapewni bezpieczeństwo statkom wpływającym do i wypływającym z Portu Gdańsk. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec kwietnia 2020 roku.

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji obu umów to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem umowy na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do  Portu Północnego w Gdańsku na długości 6 420 m jest: wykonanie robót czerpalnych na torze wodnym na długości 4 200 m; wykonanie refulacji polegającej na wbudowaniu urobku piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych i wbudowaniu go w brzeg morski; wykonanie odkładu urobku w wyznaczonych miejscach.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak poinformowano podczas konferencji 26 czerwca 2018 roku, prace pogłębiarskie, które miały trwać około 15 miesięcy, zostaną zakończone znacznie wcześniej, bo już we wrześniu 2019 roku. Takie przyśpieszenie stało się możliwe, dzięki pełnej mobilizacji wykonawcy: Jan De Nul N.V z Belgii, który sprowadził do Polski wszystkie niezbędne urządzenia, sprzęt, maszyny, pogłębiarki, holowniki oraz inne jednostki pływające.

 

Fot. Kazimierz Netka

Tempo prac w Polsce, na Zatoce Gdańskiej, jest znacznie wyższe niż podczas wykonywania przez firmę Jan De Nul N.V podobnych zadań, gdzie indziej na świecie.

Fot. Kazimierz Netka

Oto harmonogram poszerzania plaż piaskiem wydobytym na szlaku pogłębiania toru dla statków do Portu Północnego w dnie Zatoki Gdańskiej, przedstawiony na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni:

Gdańsk Jelitkowo: refulacja zakończona, aktualnie trwa demontaż rurociągu i wywóz sprzętu; po weekendzie (22-23.06.2019r.), zamknięte mogą być jeszcze max. 3 przejścia na plażę, w tym wejście nr 63, którym odbywa się wywóz sprzętu. Reszta wejścia powinna być otwarta.

Cypel Helski: do 25.06.2019 planowane zakończenie refulacji (+ 7 dni na demontaż rurociągu)

Jastrzębia Góra – Ostrowo: I etap: 25.06.2019-4.07.2019 (+ 7 dni na demontaż rurociągu), km 137-138, wejście na plażę nr 33 (prace w kierunku wejścia nr 39; ze wschodu na zachód). II etap: 7-20.07.2019 (+ 4 dni na demontaż rurociągu), km 133,5-135; wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 23; z zachodu na wschód). III etap: 21.07.2019-8.08.2019 (+ 7 dni na demontaż rurociągu), km 135-137; wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 33; ze wschodu na zachód).

Kuźnica: trzeci/czwarty tydzień sierpnia 2019

Sztutowo/Stegna: druga połowa sierpnia do pierwszej połowy września 20119

Westerplatte: pierwsza/druga połowa września 2019

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił Michał Gawroński z firmy Jan De Nul

Pragniemy podkreślić, że prace będą prowadzone w danym czasie na odcinkach liczących po kilkaset metrów (jeden odcinek na raz). Tylko te odcinki będą w tym czasie wyłączone z użytkowania. Z pozostałej części plaży w danej miejscowości będzie można korzystać – zapewnia Urząd Morski w Gdyni.

Termin refulacji (czerwiec-wrzesień 2019) związany jest ściśle z projektem „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. W styczniu 2019 roku Urząd Morski w Gdyni  podpisał dwie umowy  na wykonanie robót budowlanych, które obejmują m.in. wykonanie refulacji, polegającej na wbudowaniu w brzeg morski urobku piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych na torze podejściowym do Portu Północnego.

Przedmiotem projektu jest modernizacja całej długości toru wodnego (6 420 m) zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego (część Portu Morskiego w Gdańsku). W ramach inwestycji zaplanowano powiększenie szerokości toru w dnie (do 600 m) i zwiększenie jego głębokości technicznej (do 18 m) – napisano na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Koszt realizacji: 161 mln złotych.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *