Polaków ubywa, PKB rośnie. Podsumowanie konferencji prasowej prezesa GUS. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2022 r. Produkt krajowy brutto w 2022 r. – szacunek wstępny: 4,9-procentowy wzrost. Od dawna ten wskaźnik (PKB) powiększał się w Polsce i był wyższy niż przeciętna tego wzrostu dla Unii Europejskiej wynosząca 3,3 proc. w 2022 r.

Źródło ilustracji: transmisja online z konferencji (print screen).

Liczba ludności Polski zmniejszyła się w 2022 roku o 141 tysięcy osób. 31 grudnia było nas 37,8 mln

W poniedziałek, 30 stycznia br. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego odbyła się konferencja podsumowująca 2022 rok. Sytuację społeczno-gospodarczą w kraju w 2022 r. i produkt krajowy brutto w 2022 r. – szacunek wstępny zaprezentował prezes GUS, dr Dominik Rozkrut.

W analizowanym okresie przedstawionym na konferencji, tj.: lata 2010-2022 spadek produktu krajowego brutto zaobserwowano jedynie w 2020 r. Zawsze ten wskaźnik wzrastał i był wyższy niż przeciętna dla Unii Europejskiej wynosząca 3,3 proc. w 2022 r.

– Wstępnie szacujemy, że wzrost produktu krajowego brutto w 2022 r. wyniósł 4,9 proc. – przedstawił prezes GUS – W 2021 r. było to 6,8%, ale przypominam, że wtedy był to wzrost względem roku pandemii – dodał.

Źródło ilustracji: transmisja online z konferencji (print screen).

Prezentacja:

30_stycznia_2023_konferencja_prasowa_prezesa_gus

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, popyt krajowy w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. zwiększył się o 5,5 proc., spożycie ogółem było wyższe o 2,1 proc., w tym wzrost w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 3 proc. Warto podkreślić, że nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 4,6 proc.

– Stopa inwestycji ukształtowała się na poziomie 16,8 proc. Stopa inwestycji fluktuuje w okresie ostatnich lat, natomiast widać pewną tendencję spadkową. W 2022 r. stopa inwestycji była nieco mniejsza niż w 2021 r., gdzie wyniosła 17 proc. – wskazał dr Dominik Rozkrut.

Źródło ilustracji: transmisja online z konferencji (print screen).

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5693/46/1/1/30_stycznia_2023_konferencja_prasowa_prezesa_gus.pdf

Ponadto, na konferencji zostały zaprezentowane także dane dotyczące m.in.: produkcji sprzedanej przemysłu (wzrost o 9,3 proc. w ujęciu dla pełnej zbiorowości), produkcji budowlano-montażowej (wzrost o 6,5 proc. w ujęciu dla pełnej zbiorowości), sprzedaży detalicznej towarów (wzrost o 2,9 proc. w ujęciu dla pełnej zbiorowości), przewozów ładunków i pasażerów (odpowiednio wzrost o 0,8 proc. i 38,8 proc.), czy wskaźnika cen (wzrost o 14,4 proc.). Najwyższy wzrost cen odnotowano w zakresie użytkowania mieszkań (wzrost o 22,8 proc.), transporcie (wzrost 19,8 proc.). Po raz pierwszy od 20 lat wzrosły ceny odzieży i obuwia o 5,2 proc.

Poruszona została także sytuacja na rynku pracy. Liczba pracujących w gospodarce narodowej w 2022 r. była o ok. 0,2 proc. wyższa niż rok wcześniej, natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,6 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się o 0,6 proc. w skali r/r i wyniosła 5,2 proc. w 2022 r.

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6654 zł i było o 13 proc. wyższe niż poprzednim roku. Był to najwyższy wzrost płac od wielu lat, ale mimo to, przy wysokiej inflacji, po raz pierwszy od dziesięciu lat, odnotowaliśmy spadek siły nabywczej płac o 1 proc. Mniejsza niż przed rokiem była również siła nabywcza świadczeń emerytalno-rentowych, a jej spadek był głębszy niż w przypadku wynagrodzeń realnej emerytury i renty – podsumował dr Dominik Rozkrut.

W porównaniu do 2021 r. o 141 tys. spadła także liczba ludności Polski. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, 31 grudnia 2022 r. liczba ludności Polski wynosiła 37,8 mln.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentował także kolejne wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dotyczące rodzin. – Liczba rodzin w Polsce 31 marca 2021 r. wyniosła 10 159,3 tys. Oznacza to spadek liczby rodzin w stosunku do poprzedniego spisu z 2011 r. o 813,2 tys., tj. o 7,4 proc. – podkreślił dr Dominik Rozkrut.

Informacja sygnalna zawierająca pełne dane dotyczące rodzin w świetle wyników NSP 2021 dostępna jest na stronie: stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/rodziny-wyniki-wstepne-nsp-2021,9,1.html

Materiały zaprezentowane w trakcie konferencji dostępne są pod adresem: https://stat.gov.pl/dla-mediow/konferencje-i-briefingi-prasowe-w-gus/materialy-z-konferencji-prasowej-prezesa-gus-z-30-01-2023-r-,46,1.html – poinformował Wydział Współpracy z Mediami Głównego Urzędu Statystycznego.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.