Polityka spójności UE na rzecz Gdańska i innych miast. Niemal 63 mln euro zostaną przeznaczone na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gdańsku poprzez termiczną ich utylizację. Rocznie około 160 tys. ton stałych odpadów komunalnych zostanie w ten sposób przerobionych na energię elektryczną i ciepło użytkowe

Na zdjęciu: Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka

Polityka spójności: Komisja Europejska pomaga Polsce pozyskiwać energię z odpadów m.in. w Gdańsku i Olsztynie

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj dwie inwestycje z Funduszu Spójności, które umożliwią pozyskiwanie energii z odpadów, co wpłynie na lepsze gospodarowanie odpadami w Polsce – poinformowała nas Marta ANGROCKA-KRAWCZYK z Wydziału Prasy Komisji Europejskie Przedstawicielstwo w Polsce.

Niemal 63 mln euro zostanie przeznaczone na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gdańsku. Dzięki termicznej utylizacji około 160 tys. ton stałych odpadów komunalnych rocznie zakład będzie jednocześnie wytwarzał energię elektryczną i ciepło użytkowe.

Komisja zatwierdziła dzisiaj także wartą blisko 40 milionów euro inwestycję, która będzie polegała na budowie podobnego zakładu odzysku energii w Olsztynie. Także ten zakład będzie pozyskiwał energię cieplną i energię elektryczną ze stałych odpadów komunalnych. W ten sposób zapewni zarówno efektywne gospodarowanie odpadami, jak i zaspokoi zapotrzebowanie mieszkańców na energię.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Te projekty to dobre przykłady stosowania zasady, którą kierujemy się w polityce spójności UE: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Lokalnie zakłady te przyczynią się do lepszego przetwarzania odpadów i poprawy efektywności wytwarzania energii w obu miastach, zaś globalnie ograniczą uciążliwość odpadów dla środowiska w całym obszarze Morza Bałtyckiego.

Zakład w Olsztynie ma zostać uruchomiony w listopadzie 2022 r. Inwestycja w Gdańsku ma zacząć pracę od stycznia 2023 r., a towarzyszyć jej będą działania edukacyjne i promocyjne skierowane do miliona lokalnych mieszkańców, mające unaocznić im, jak ważne jest ograniczenie wytwarzania odpadów i właściwa ich utylizacja.

Na zdjęciu: Siedziba Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka

Więcej wiadomości znajduje się tutaj:

W okresie budżetowym 2014-2020 Polska otrzymuje ponad 10 mld euro wsparcia z unijnej polityki spójności na rzecz ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami – informuje Marta ANGROCKA-KRAWCZYK z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

W poniedziałek, 3 lutego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przedstawiciel Komisji Europejskiej wręczy prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz decyzję, dotyczącą dofinansowania budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku Szadółkach. Dotacja wyniesie (w przeliczeniu na złotówki) przeszło 270 mln zł, co stanowi 53% kosztów tej inwestycji – informuje Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *